§ 6. сполучення літер йо, ьо

ЙО пишемо:

1) на початку слова: йорж, його, йодистий, Йосип;

2) після букв, що позначають голосні: гайок, войовничий, бойовий;

3) після букв, що передають тверді і м’які приголосні, на по- значення звукосполучення [йо]: серйозно, бульйон, павільйон, Муравйов.


ьО пишемо після приголосного для позначення м’якості приго- лосного перед о: бадьорий, льотчик, всього, льон, сьогодні, Кова- льов, тіньовий.

 

Вправа 7. Спишіть, позначаючи орфограму – буквосполучення

йо, ьо. Обґрунтуйте вибір написання.

Ра...н, міл...н, зна...мий, сер...зно, ма…р, до н...го, Андрі...вич, братн...го, ма...нез, с...рбати, Таде...вич, обідн...го, Корні...вич, Ал... хін, подружн...го, бо...вий, т...хкати, давн...го, осінн...го, пол...вого.