§ 5. Чергування приголосних

В українській мові при змінюванні (книга – книзі) або творенні слів (книжковий) відбувається чергування приголосних. Найпо- ширенішими є такі:

 

 

1

 

г – з – ж к – ц – ч х – с – ш

 

смуга – смузі – смужка щука – щуці – щучка муха – мусі – мушка

 

2

 

г – з к – ц х – с

 

крига – кризі

подяка – подяці, наука – науці кожух – кожусі, сваха – свасі


 

 

3          у дієслівних основах чергуються:

д – дж т – ч

с –ш

зд – ждж ст – щ

б – бл п – пл в – вл ф – фл м – мл


 

сидіти – сиджу летіти – лечу писати – пишу їздити – їжджу мостити – мощу робити – роблю топити – топлю ловити – ловлю графити – графлю гриміти – гримлю

 

 

 

Чергування приголосних при словотворенні

При  творенні  нових  слів  за  допомогою  суфіксів  -ськ(ий),

-ств(о) приголосні на стику твірної основи і суфікса можуть зазна- вати різних змін:

 

 

г,з,ж+ськ(ий),ств(о) → зьк(ий), зтв(о)

Рига – ризький, Кавказ – кавказький, Париж – паризький, убогий – убозтво, боягуз –боягузтво;

к,ц,ч+ськ(ий),ств(о) → цьк(ий), цтв(о)

кріпак – кріпацький, кріпацтво; ткач – ткацький – ткацтво; Гадяч – гадяцький,

козак – козацтво;

х.с,ш+ ськ(ий),ств(о) → ськ(ий),ств(о)

чех – чеський, Сиваш – сиваський, товариш – товариський – товариство,

Залісся – заліський;

г,ж,з + ш(ий) →  жч

дорогий – дорожчий – дорожче, важкий – важчий – важче, вузький – вужчий – вужче;

-ськ(ий), -ск- + ин(а) → щ

миколаївський – Миколаївщина, віск – вощина;


 

-цьк- + ин(а) → чч

донецький – Донеччина;

-ськ - + енк(о), -ук → щ

Тодоська – Тодощенко, Тодощук;

-шк- + енк(о), -ук → щ

Терешко – Терещенко, Терещук;

-зьк- + енк(о), -ук → жч

Кузько – Кужченко

 

Завдання. Дайте відповіді на запитання:

1.         Які ви знаєте чергування голосних?

2.         Коли відбувається чергування о, е з і? Наведіть приклади.

3.         Коли відбувається чергування о з а? Наведіть приклади.

4.         Коли випадний е чергується з и? Наведіть приклади.

5.         Що ви знаєте про чергування е з о після ж, ч, ш, щ, дж, й?

6.         Коли  відбувається  чергування  прийменників  і  префіксів

у – в? Наведіть приклади.

7.         У яких випадках і чергується з й? Наведіть приклади.

8.         Коли   в          українській      мові     відбувається   чергування приголосних?

9.         Які  ви  знаєте  найпоширеніші  чергування  приголосних?

Наведіть приклади.

 

Вправа 6. Змініть слова так, щоб у них відбулися чергування. Дорога, луг, молоко, око, кожух, вухо, Туреччина, Черкаси, Оде-

са, юнак, сонце, столиця, жінка, латиш, птах, вояк, пшениця, Прага, рушник, Харків, сонце, гусениця, читач, узбек, перекладач, мука, Львів, фонетика.