§ 87. Різновиди реклам

Існує велика кількість класифікацій реклам. Так, Міжнародною асоціацією рекламних агентств (укладено в 1952 році, доповнено в

1962, 1976 рр.) виділено десять груп реклам: I. Друкована реклама:

1) пряма: а) адресна, б) безадресна (особиста), в) листівки, бу-

клети, каталоги тощо;

2) реклама в пресі: а) у газеті, б) у спеціальних та загальних журналах, в) у виданнях галузевих профспілок тощо.

II. Реклама засобами радіо та телебачення:

1) радіореклама;

2) телевізійна реклама (телезаписи та діапозитиви, передачі зі студії, передачі з місця події);

3) кабельне телебачення.

III. Зовнішня реклама та реклама на транспорті:

1) зовнішня реклама (плакатні панелі, мальована реклама на щитах, стендах, стінах тощо);

2) реклама на транспорті (всередині транспортних засобів, ззовні, авіареклама, на повітряних кулях, на вокзалах, станці- ях, зупинках тощо).

IV. Реклама на місці продажу:

1) вітрини;

2) внутрішньомагазинна інформація (знаки, фірмові знаки);

3) рекламні матеріали і реквізит тощо. V. Виставки:

1) виставочні заходи (світлові виставки, постійнодіючі ви-

ставки, стаціонарні виставки та виставки-ярмарки, пересув- ні виставки);

2) торговельні музеї та музеї фірм;

3) демонстрації, дегустації, модні ревю;

4) інформаційні центри торгівельно-рекламної служби. VI. Рекламні фільми та кінореклама:

1) рекламні фільми (короткометражні – про товари та послу-

ги, рекламні фільми тривалістю до 20 хв., пропагандистсько- рекламні фільми);

2) навчальні та інші спеціальні фільми;

3) інші різновиди кінореклами (напр., діареклама). VII. Рекламна упаковка і муляж:

1) рекламна упаковка і муляж;

2) етикетки;

3) рекламний пакувальний набір, пакувальні кульки, конвер- ти тощо.

IХ. Довідкові видання:

1) реклама в телефонних та адресних книгах і каталогах;

2) реклама в професійних довідниках;

3) розклад руху поїздів, автобусів, літаків – реклама у цих до- відкових виданнях, а також реклама у путівниках тощо;

4) реклама в театральних програмах;

5) реклама на листах меню тощо. Х. Інші засоби реклами.

Дослідники реклами вказують на те, що для успішного проведен- ня рекламної кампанії потрібно чітко знати відповіді на запитання:

•           Хто? Хто є клієнтом? Кому спрямовувати рекламу?

•           Для чого? Чого маєте досягти (збільшення обсягу продажу, представлення нового продукту, чи створити собі імідж)?

•           Коли? Коли проводити рекламу?

•           Що? Що рекламуєте? У чому унікальність того, що рекла- муєте?

•           Де? Який засіб масової інформації найбільше підходить для проведення вашої рекламної кампанії?

•           Як?


Чи  скористатися  послугами  рекламного  агентства,

 

якщо так, то якого?

•           Питання «Де» та «Як» менш важливі, ніж ідейний зміст по- відомлення.

Види реклами і просування. Заходи щодо реклами просуван- ня товарів повинні містити в собі кілька пунктів із перелічених нижче: радіо; телебачення; друк: газети, часописи, прайс-листи, спеціалізовані довідники, торгові чи виробничі довідники, візи- тівки ваших продавців, вивіски; листи; повідомлення, листівки з інформацією про розпродаж, поштові картки, брошури, купони; прес-реліз, статті в газетах і часописах, дні відкритих дверей,ділові зустрічі, інтерв'ю, спонсорство, проведення семінарів, членство в клубах тощо, телемаркетинг, телефонний маркетинг, опитувальні аркуші, надання послуг: відповідь на скарги клієн- тів, спеціальні пропозиції, презентаційний матеріал, особистий тренінг продавців, промоушн, надання знижок, «три за ціною однієї»; спеціальна реклама: сірникові коробки, реклама на по- кажчиках, інформаційні сторінки, місця продажу, оснащення й оформлення магазинів, світлові реклами;

Інші види просування: роздавальні матеріали, повітряні кулі,

«дисплей-розкладачка».

Правильно сполучити всі ці засоби просування під силу лише рекламному агентству.