§ 81. Вказівка

Вказівка – це розпорядчий документ, який є ще і правовим ак- том, що створюють на підставах переважно з питань інформаційно- методичного характеру і для організації виконання правових доку- ментів (актів, інструкцій, наказів) вищих органів управління.

Підписувати вказівку має право перший керівник підприємства

(установи), його заступники.

Оформляють указівки на бланках (спеціальних чи загальних)

формату А4.

Видають ці документи при оформленні відряджень, рішень по- точних організаційних питань, для доведення до виконавців норма- тивних матеріалів.

Текст указівки поділяється на дві частини:

1) констатаційну (вступну);

2) розпорядчу.

Вступну (констатаційну) частину потрібно розпочинати вираза- ми: Відповідно до…, Згідно з…, а закінчувати словами: Зобов’язую, пропоную. Після цих слів ставлять двокрапку.

Розпорядчу частину оформляють у наказовій формі, наводячи захо- ди і дії, інколи вказуючи посадових осіб, які відповідатимуть за реалі- зацію цих дій, а також указують термін виконання завдань. Цю частину часто поділяють на пункти, які нумерують арабськими цифрами.

Реквізити вказівки:

– назва відомства, закладу та структурного підрозділу,

– назва виду документа,

– дата (дата підписання),

– місце видання,

– індекс,

– заголовок до тексту,

– текст,

– підпис,

– гриф погодження.

 

Зразок:

 

 

Герб

Міністерство внутрішніх справ

України

Начальникам УВС Республіки Крим,

ГУВС м. Києва, УВС областей і  м. Севастополя

 

Вказівка

“05” 05. 2002 р.

№22 м. Київ

 

Про порядок подання звіту

за формою № 1-Т за 2009 рік

 

Відповідно до листа міністерства статистики України від 03.12.08

№ 04-2-39/205 про подання звіту за формою №1-Т (умови праці)

при підготовці звіту.

Пропоную: Врахувати, що…

Організувати… до 10 лютого 2009 р. Забезпечити підвідомчі підрозділи бланками…

Контроль за виконанням цієї вказівки покласти на ГФЕУ МВС України.

 

Заступник міністра

(звання)          підпис (ініціали та прізвище)


 

 

 

 

Як правильно сказати українською мовою?

 

 

Російська сполука

 

Українська сполука

Без всяких сомнений вести хозяйство

выносить вотум недоверия выплачивать долг заключается в том, что

избегать трудных вопросов (ошибок) пользоваться известностью получать сведения

предупреждать аварию сверх сил

таким образом чинить прибор

Поза всяким сумнівом господарювати

виносити вотум недовіри сплачувати борг

полягає в тому, що

уникати важких питань (помилок) користуватися з нагоди (нагодою) діставати відомості

запобігати аварії над силу

отже, таким чином, у такий спосіб лагодити прилад