§ 79. Правила

 

Правила – це службові документи, у яких викладено вимоги щодо поведінки, дій службовця.

Розрізняють такі правила:

1) внутрішнього трудового розпорядку;

2) підготовки документації для здавання до архіву;

3) правила експлуатації;

4) правила поведінки персоналу під час аварії тощо.

Правила подібні до інструкцій, часто є їх складовою частиною. Реквізити правил:

•           гриф затвердження;

•           назва виду документа;

•           заголовок;

•           дата;

•           номер;

•           текст;

•           підпис особи, що відповідає за складання правил.

 

Правила укладають за таким формуляром-зразком:

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

(посада, назва установи, підприємства, організації)

 

(особистий підпис,

прізвище, ім'я та по батькові)

«          »          200       р.

 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ (Текст документа)

 

 

Особа, що відповідає

за складання правил (підпис)


Розшифрування підпису


Завдання 1. Напишіть «Правила внутрішнього розпорядку сту- дентів, що проживають у гуртожитку».

 

Завдання 2. Від назв населених пунктів утворіть назви їх мешканців.

Авдіївка, Антрацит, Балта, Баришівка, Бахчисарай, Біла Церква, Васильків, Великі Мости, Вишневе, Гадяч, Галич, Ворзель, Городи- ще, Гребінка, Донецьк, Долинець, Запоріжжя, Золотоноша, Ізмаїл, Ірпінь, Калуш, Канів, Кобеляки, Лазурне, Кривий Ріг, Маньківка, Моринці, Мукачеве, Народичі, Ніжин, Овруч, Острог, Перемишль, Пирятин, Полтава, Шаргород, Ялта.

 

Завдання 3. Запишіть речення, вставивши пропущені букви та розділові знаки. Укажіть типи складних речень. Поясніть правопис підкреслених слів.

Будь..який живий організм контактуючи з зовнішнім середови- щем набуває деякого досвіду і на цьому базуються його подальші дії. Такий досвід потрібен організму для того щоб вижити, тому кожній живій істоті необхідна пам'ять. За висловом І. М. Сеченова «пам..ять

– це форма психічного відображення дійсності процес який полягає у запам'ятовуванні зберіга..і і відтворенні слідів минулого досвіду».

Розрізняют.. пам'ять генетичну і прижит..єву. Генетична пам'ять

- спадкова, зберігає..я в молекулах ДНК. Вона містить інформацію про анатомічну будову організму і вроджену пов..дінку – інстинкти. Прижиттєва пам'ять – це інформація, яку організм одержує від на- родження до смерті.

Поведінку медоносної бджоли як і інших комах тривалий час пояснювали винятково проявом інстинктів. Можливість утворення умовних рефлексів у комах категорично заперечували. Вважалося що умовний рефлекс властивий тільки вищим тваринам які мають кору головного мозку.

На сьогодні доведено що всі комахи здатні до утворення умов- них рефлексів на зовнішні подразники. Н. Солодкова (1948) уче- ниця О. Ф. Губіна довела що бджоли здатні утримувати в пам'яті кілька різних запахів.

В Україні вивченням умовних рефлексів у медоносної бджоли по- чали займатися з 1952 р. в лабораторії ентомології Київського універ- ситету ім. Т. Г. Шевченка, якою керував професор А. Ф. Кришталь.
У підвал..ному приміщен..і центрального корпусу куди не проникав шум міста обладнали камеру умовних рефлексів. Бджіл утримували у спостережних вуликах в умовах штучного освітлення.

З проявом умовно..рефлекторної діяльності пасічникам дово- диться зустрічатися під час п..реміщення бджолиних сімей на пасіці формування відводків і нуклеусів коли велика кількість бджіл по- вертається в материнську сім'ю. Численними дослідами доведено що кількість бджіл які повернулися в материнську сім..ю залежить від стійкості умовного рефлексу на місце розташування вулика.

 

Завдання 4. Випишіть «Правила експлуатації …». Укажіть, які речення найчастіше використані? Чому?