§ 71. список

Список  –  це  документ,  що  містить  перелік  назв  предметів,

об’єктів, осіб (їх прізвищ, імен, по батькові) у певному порядку і складається з метою інформації чи реєстрації .

Реквізити:

– штамп установи,

– назва виду документа,

– заголовок,

– текст,

– підпис,

– дата,

– печатка.

Найчастіше списки складають в алфавітному або хронологіч- ному порядку.

 

Зразок:

До доручення №

 

від

 

список №       


200      р

 

працівників орендного аграрного об’єднання “КАШТАН” УКРАГРОПРОМУ, за заявами яких перераховуються суми на їх рахунки в Ощадбанк №

(адреса Ощадного банку)

 

 

номер рахунка в Ощадбанку або слово “новий”

Прізвище, ім’я та по батькові особи, на рахунок якої перераховується сума

 

сума

Для поміток Ощадбанку

1

 

Архипенко Надія Іванівна

 

 

2

 

Березовець Іван Гнатович

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Усього:


 

(сума словами)

 

Директор орендного аграрного

об’єднання “Каштан”

(підпис)

К. Д. Підмогильний

Головний бухгалтер

 

Печатка

(підпис)

Т. Г. Кушнір


Завдання 1. Складіть список студентів групи № 1 першого курсу факультету водних біоресурсів та аквакультури для отри- мання стипендії.

 

Завдання 2. Прочитайте параграф. Перекажіть. Які правила складання списку?

 

Завдання 3. Складіть список студентів, які бажають відвідати з екскурсією м.Львів.

 

Завдання 4. Складіть список викладачів, що читають на вашому курсі з вказівкою їх ученого звання.