§ 57. телеграма

Телеграма – повідомлення, що передається телеграфом1.

За допомогою телеграм інформація передається значно швидше, ніж звичайним листом.

Телеграма – це службовий документ, що становить буквено- цифрове повідомлення, передане за допомогою телеграфного зв'язку (телеграфом).

Оформлення цього документа регламентоване. Тексти телеграм повинні бути стислими. Рекомендовано:

•           тексти друкувати без абзаців;

•           не вживати вигуки, займенники, прийменники, сполучники, частки (частку не можна використовувати);

•           переносити слова з рядка в рядок;

•           робити виправлення;

•           знаки «–» (мінус), + (плюс), % (відсоток, процент) писати словами;

•           знаки , (кома), . (крапка), «» (лапки), № (номер), : (двокрапка) не ставити; якщо ж без них не можна обійтися (змінюється текст телеграми), то потрібно використовувати скорочення: замість «крапка» – писати КРПК, «кома» – КМ, «лапки» – ЛПК, «номер» – НМ, «двокрапка» – ДВК.

Телеграфний зв'язок установ (підприємств, організацій) України ведеться українською мовою.

Службові телеграми оформляють на бланках (поштових чи фір- мових) або на чистих аркушах паперу у двох примірниках (перший

– для відділення зв'язку, а другий – до справи).

Серед  службових      телеграм         розрізняють    ініціативні       та

телеграми-відповіді.

Реквізити телеграми:

– назва виду документа;

– категорія телеграми (термінова, міжнародна, урядова);

– вид телеграми (дві адреси, відповідь оплачено);

– адреса одержувача;

– номер документа, на який дають відповідь;

– текст телеграми;

1Словник української мови в 11-ти тт. К.: Наукова думка, 1976. – Т. 10. – С. 60.

– вихідний номер;

– скорочена назва установи (підприємства, організації), що над- силає відповідь;

– посада особи, яка підписала телеграму;

– поштова адреса і назва установи (підприємства, організації)- відправника телеграми;

– дата підписання;

– печатка установи (підприємства, організації).

 

Зразок:

Категорія і відмітки особливого виду Люкс

Куди Свалява Закарпатської

Кому поштою рекомендована с Озерне

Петрову Івану Сергійовичу Вітаю Днем народження Бажаю здоров'я щастя Цілую Катерина

 

Прізвище і адреса відправника (не оплачується і зв'язком не передається)


Петрашенко К. А. Київ, 1, вул. Софіївська, 2, кв. 8

 

 

Завдання 1. Напишіть телеграму з повідомленням про дату, час приїзду, укажіть номер потяга.

 

Завдання 2. Відредагуйте телеграми:

•           Срочна

Донецк № 5 ул. Горького, 69, квартира № 75

Шевчук Константину Івановичу

Ждемо у неділю. Степан

•           Люкс

Запорожська область Первомайський район село Сонячне улиця Козача, дом № 6

Кудряшенко Станіславу Александровичу

Сообщи о результатах переговоров срочно вишли счета на покупку автомашин. Главний інженер Ковальов.

•           Приєзжай 27 лютого треба виєхать мамє на курорт. Саша.


Завдання 3. Напишіть телеграму, у якій повідомляєте про поча- ток наукової конференції і можливість прийняти професора.

 

Завдання 4. Напишіть телеграму, у якій потрібно попросити по- відомити про терміни і можливості проведення дослідів разом з Ва- шою агрофірмою.

 

Завдання 5. Напишіть телеграму-вітання фірмі (з якою Ви співп- рацюєте) з нагоди того, що:

– фірма стала призером конкурсу;

– їй виповнюється 10 років з дня заснування;

– фірма успішно дебютувала на міжнародному ринку.

 

Завдання 6. Допишіть речення: Телеграма – це …

Тексти телеграм повинні бути …

При оформленні телеграм рекомендують … Реквізити телеграм такі: …