§ 55. План

План – це документ, у якому подано перелік видів робіт, що мають бути виконані. У планах указуються терміни виконання, пріз- вища виконавців, обсяг роботи.

Розрізняють плани прості і складні.

Залежно від того, на який час планується робота, ці документи поділяються на:

– щоденні,

– тижневі,

– місячні,

– квартальні,

– піврічні,

– річні тощо.

Залежно від виконавців плани можна поділити на індивідуальні

і колективні.

Плани роботи установ (організацій) підписуються керівниками, а деякі узгоджуються з вищими або суміжними установами.

Найчастіше плани роботи затверджуються керівником чи колегі- альним органом.

Плани можуть бути оформлені у формі таблиці чи записані як текст.

Реквізити плану такі:

– назва установи;

– назва виду документа;

– вказівка на термін укладання плану;

– текст із вказівкою на термін виконання та виконавців;

– дата складання;

– гриф узгодження;

– гриф затвердження;

– печатка.

 

Завдання 1. Допишіть речення: Планом називається документ …

За терміном виконання плани поділяють на: … За структурою розрізняють плани …

Кожний пункт плану містить … Реквізити плану такі: …

 

Завдання 2. Напишіть план роботи профкому факультету.

 

Завдання 3. Відредагуйте подані нижче пункти планів:

1. Прийняття в українськой мові перенесення слів.

2. Які ви знаєте орфографіческі правила перерива слова.

3. техніческі правила переноса:

 

Завдання 4. Складіть план прочитаного параграфа (розділу) під- ручника.