§ 52. Оголошення

 

Оголошення – це документ, у якому повідомляється про час і зміст зборів (засідань, нарад), про потребу в робочій силі чи замі- щенні вакантних посад, про потребу в послугах чи можливість їх надання.

В оголошенні потрібно вказувати:

– хто і про що повідомляє,

– дату,

– місце події.

Оголошення за формою поділяються на писані, друковані (у га- зетах, часописах, на окремих аркушах), мальовані. До оголошень можна віднести афіші, що рекламують вистави, кінофільми тощо.

Для того, щоб оголошення краще сприймалося, потрібно подба- ти про його оформлення: подумати, які слова написати більшими, а які – меншими літерами, вдало дібрати кольори.

Якщо оголошення має звучати по радіо чи телебаченню, – обу- мовити час його озвучення, подбати про оригінальність тексту.

Розрізняють оголошення:

1) від приватних осіб;

2) від окремих організацій, підприємств, державних установ, на- вчальних закладів.

Сьогодні в багатьох газетах подано стислі оголошення, що роз- починаються рубриками: “Куплю”, “Продам”, “Обміняю”, “Робота студентам” тощо.


Зразок (№ 1):


 

 

ОГОлОШЕння

 

Мале підприємство “Ветеріус” повідомляє, що щеплення собак та котів від хвороби бруцельоз буде проводитися щосуботи та що- понеділка упродовж місяця (з 24.02.09 до 25.03.09.) з 800 до 1900 в каб. №8.

 

Адміністрація м/п “Ветеріус”

 

 

Зразок (№ 2):


 

 

ОГОлОШЕння

 

18 лютого 2009 року о 18-ій годині в Будинку культури відбу- дуться звітно-виборні збори членів КСГП “ Авангард”.

Порядок денний:

1. Звіт правління про роботу КСГП “ Авангард” за 2001 рік (до- повідач – голова правління Яковенко В.Ю.).

2. Звіт ревізійної комісії КСГП (доповідач – голова ревізійної ко- місії Свиденко В.М.).

3. Вибори правління КСГП.

4. Вибори голови правління КСГП.

5. Вибори ревізійної комісії КСГП.

 

Правління КСГП

 

 

Зразок (№ 3):


 

ОГОлОШЕння

 

Фірма “Кальміус” приймає замовлення на оптові поставки з кра- їн Західної Європи:

•           кормів для собак, котів та інших домашніх тварин;

•           препаратів та вакцин;

•           засобів для догляду за шерстю тварин тощо.

Замовлення приймаємо щодня з 1000 до 1800.

Наша адреса:

252032 Київ, вул. Волинська, 22/4,

тел. /044/ 276-40-31, факс /044/ 245-17-58

 

Адміністрація фірми


Завдання 1. Дайте відповіді на запитання: Який документ називається оголошенням? Які реквізити містять оголошення?

Які існують правила оформлення оголошення?

 

Завдання 2. Відредагуйте оголошення. Допишіть потрібні реквізити. Запишіть правильний варіант. Поясніть правопис підкреслених слів.

А.

Обьява

З  2  вересня  2009  р.  тов.  “Касан”  реалізує  цукор  по  ціні

3,2 гривнів за один кілограмм. Чекаємо на Вас.

Б.

Сьогодня 11.08.2009р. у клубе городцкого дома культури про- йдуть збори членов ксп в 11 часов.

Повістка дня.

1. Вибори членов правлєнія

Адміністрація

В.

Обьявлєніє

25.10.09. в Будинкові Культури состоїця торжествений вечір присв’яченний завершенію осєнє-полєвих работ.

 

Завдання 3. Напишіть оголошення про роботу гуртка екскурсо- водів “Наше місто – очима студентів”.

 

Завдання 4. Напишіть оголошення про вечір зустрічі з акторами.

 

Завдання 5. Напишіть оголошення про наявні оздоровчі путівки у студентському профкомі.

 

Завдання 6. Прочитайте текст. Поясніть розділові знаки, право- пис підкреслених слів.

Намагаючись бути небагатослівними, автори оголошень час- то не помічають, як у тексті оголошення в результаті пропуску якихось важливих слів або словосполучень з’являється двознач- ність: те саме слово можна зрозуміти і так, як цього хотів ав- тор, і так, як це виникає зі змісту всього словосполучення або


речення (тоді текст оголошення справляє комічне враження). Тому до складання тексту оголошення треба ставитись особли- во уважно.

Неслід користуватися в оголошеннях словом “Об’ява”, бо воно належить до розмовного, неофіційного мовлення (Коваль А.П.).