§ 51. Запрошення

Запрошення – це документ, у якому висловлюється прохання (адресовано конкретній особі) взяти участь у певному заході чи про- сто бути присутнім.

Часто запрошення за своїм змістом і формою подібні до листів- запрошень чи оголошень .

Реквізити запрошень:

– назва виду документа;

– звертання до конкретної особи (адресата);

– текст запрошення із вказівкою дати, часу, місця події, порядком денним (чи програмою). Якщо це конференція чи з’їзд, повідомляють у програмі прізвища доповідачів, маршрут проїзду, розміщення в го- телях, прізвища, ініціали відповідальних за проведення, їх телефони;

– підпис;

– печатка (при потребі).

Запрошення оформляють на бланках із цупкого паперу і надсила- ють у конвертах адресатам.


Зразок (№ 1):

 

Державна комісія України

по випробуванню сортів рослин

 

З А П Р О Ш Е н н я

Шановна Алло Володимирівно!

Державна комісія України по випробуванню та охороні сортів рослин запрошує Вас взяти участь у засіданні експертної Ради по кормових культурах.

Засідання відбудеться 17 грудня 2008 року о 1400 в залі Академії аграрних наук (вул. Суворова, 9).

Телефон для довідок: 290-65-11

Порядок денний:

1. Про підсумки державного випробування сортів рослин за 2007 рік та подання пропозицій щодо внесення їх до Реєстру сортів рос- лин України на 2008 рік.

2. Розгляд змін та доповнень до методики державного сортови- пробування.

 

В. о. голови    С. Луночкін

 

 

Зразок (№ 2):


 

ЗАПРОШЕння

 

 

Шановний Кірімов Іване Захаровичу!

Запрошуємо Вас взяти участь у презентації агрофірми “Здвиж”.

 

У програмі:

1. Виставка-продаж сільськогосподарської продукції та техніки.

2. Екскурсії по виробничих підрозділах.

3. Святкова лотерея.

Презентація відбудеться 19 травня 2009 року о 1200 в актовій залі агрофірми “Здвиж”.

 

Директор агрофірми “Здвиж” ………………К.Г.Кушнір


Зразок (№ 3):

 

Управління сільського господарства та продовольства

Київської обласної державної адміністрації

Київська торгово-промислова палата

АГРОХАРЧОПРОМ

Київ – 2009

27–29 серпня

Міжрегіональна спеціалізована виставка

 

З А П Р О Ш Е н н я

 

Експоцентр Київської ТПП Київ, вул. Соборна, 68

Виставка працює з 1000 до 1800

Відкриття виставки – 27 серпня об 1100

Тематика виставки:

•           сільськогосподарська техніка, обладнання і технології;

•           обладнання по переробці сільгосппродукції;

•           технології та обладнання для харчової промисловості;

•           міні-заводи;

•           обладнання для розфасування та пакування харчових про- дуктів;

•           розливні та пакувальні лінії для напоїв;

•           технології зберігання сільськогосподарських продуктів хар- чування;

•           складське обладнання і машини;

•           промислове і торгівельне холодильне обладнання для хлібо- пекарень, кондитерського і борошномельного виробництва;

•           машини та обладнання для м’ясо-молочної промисловості;

•           обладнання для виробництва спирту;

•           продукція харчової промисловості та інше.

 

Організатори:

Управління сільського господарства та продовольства Київської облдержадміністрації.

Вінницька торгово-промислова палата

Тел.: (044) 229-94-59, 229-60-90, 229-91-96, 229-07-18.


Зразок (№ 4):


 

 

ЗАПРОШЕння

 

Шановна Горб Марино Василівно!

23 липня 2009 року виходить ювілейний сотий номер газети “Славутич”, засновниками якого є ВАТ “Агрофірма СЛАВУТИЧ” та Головний селекційний центр України.

Запрошуємо Вас узяти участь в урочистостях з нагоди вихо- ду сотого номера газети, які відбудуться в середу 23 липня 2009 року о1400 .

Збір  учасників  у  редакції  газети  ”Вісник  Переяславщини” (вул. Шкільна, 45).

 

Відкрите акціонерне товариство “Агрофірма СЛАВУТИЧ” Головний селекційний центр України.

 

Завдання 1. Допишіть речення: Запрошення – це ...

Реквізити запрошень такі: ...

 

Завдання 2. Напишіть запрошення на фінальну гру ..... чем- піонату КВН.

 

Завдання 3. Відредагуйте окремі речення із запрошень. Запи- шіть їх правильні варіанти.

Запрошуємо вас на торжествений вечір присв’ячений дню пра-

цівників сельского хазяйства.

Вечір состоїтьця в помєщєнії Дома Культури.

КСП “Великодимерське” запрошує бажаючих на обробіток кор-

мового буряка. Оплата згідно угоди.

Шановний Василь Іванович запрошуємо Вас прибути на засідан- ня правління яке відбудеться 31 березня 2009 року, о 14 годині в при- міщені контори підприємства де буде розглянуто вашу заяву.

Голові Райдержадміністрації Хоменку А.П. КСП “Великодимер- ське” запрошує Вас на відкрите засідання колгоспників, яке відбу- деться 25.04.1997р. в будинку культури с. В. Димера.

Повістка денна: передача об’єктів комунальної власності Рай-

тепловодомережі м. Бровари.


Маю нагоду запросити Вас на зустріч з ветеранамиветеренар- ної медицин, яка відбудеться 17 лютого 2009 року о 16 годині в бі- бліотеці ім.Вернадського.

 

Завдання 4. Прочитайте документ.

Головному агроному господарства.

Прошу сьогодні, 15.01.2009 року, прибути особисто в райсіль- госпуправління з державною звітністю, розрахунками забезпечен- ня насінням ярих зернових і зерново-бобових культур, кукурудзи, со- няшника, б/трав під урожай 1997 року по формі минулого року в розрізі сортів репродукції. А також з актами використання соломи та інших рослинних решток використання на добриво.

ІІ. Укажіть, який це документ за:

– найменуванням;

– походженням;

– місцем виникнення;

– призначенням;

– формою.

 

Завдання 5. Напишіть запрошення

•           на виставку-ярмарок “Різдвяний подарунок” (сільськогоспо- дарські продукти);

•           взяти участь у презентації агрофірми;

•           на вечір вшанування працівників господарства.

 

Завдання 6. Допишіть потрібні реквізити, оформіть запрошення за всіма правилами.

Техніка для захисту рослин, внесення рідких мінеральних добрив та інші с/г машини

ВАТ “Завод “Львівсільмаш” запрошує Вас на виставку-ярмарок машин, яка проводиться 12-13 червня 2009 р.

На виставці-ярмарку Ви зможете:

– ознайомитися з серійними модернізованими та новими маши-

нами, які випускає об’єднання, а також з новими розробками;

– придбати або заключити угоди на необхідні Вам машини, за-

пасні частини, технічну документацію та ТНВ;

– оформити угоди на розробку, виготовлення машин, їх еле-

ментів;

– одержати кваліфіковану консультацію по підбору та викорис-

танню техніки;

– налагодити ділові контакти, а також висловити побажан- ня, пропозиції щодо удосконалення машин та розширення но- менклатури виробництва і обговорити питання про співпрацю, створення дилерських пунктів, фірмових магазинів та сервісних пунктів.