§ 50. Довідка

Довідка – це документ, що містить і підтверджує інформацію про факти чи події.

Довідки видаються на вимогу окремої особи чи установи. За змістом вони поділяються на :

1) службові довідки (вони складаються на запит або на вказівку вищої організації чи службової особи),

2) особисті довідки (вони стосуються окремих осіб).

Сьогодні у довідках не рекомендують уживати архаїчні звороти: “дійсно працює”, “дійсно проживає” та ін.

Найбільш численною є друга група довідок, що підтверджують:

– факт навчання, роботи,

– розмір заробітної платні,

– місце проживання. Реквізити довідки:

– назва виду документа;

– дата;

– місце складання чи видання;

– адресат ( прізвище. ім’я, по батькові особи, якій видано довідку);

– текст;

– призначення (куди подається довідка);

– позначка про наявність додатків;

– підпис;

– печатка.

Довідки інформаційного характеру, що направляються за межі установи, можуть мати заголовок до тексту, наприклад:

Про підведення підсумків конкурсу

“Кращий за професією”

Довідка має засвідчувати об’єктивні повідомлення, які були зі- брані і перевірені заздалегідь.

Довідки можуть підписувати особи, що склали її і несуть відпо- відальність за її зміст.