§ 46. Заява

 

Заява – письмове прохання, оформлене за певним зразком, що подається на ім'я офіційної особи або до установи чи організації. За допомогою цього звернення працівник здійснює надані йому ді- ючим законодавством певні права.

Потрібно розрізняти заяви:

1) від організацій і установ;

2) особисті заяви.

Заяви від організацій і установ пишуть на бланках (часто ве- деться їх облік).

Особисті заяви, залежно від змісту, можуть бути таких підвидів:

а) заява про встановлення режиму праці (скороченого робочого дня, неповного робочого тижня);

б) заява про переведення на іншу роботу;

в) заява про звільнення;

г) заява про надання (перенесення, поділ, відміну, часткове на- дання) чергової профспілкової відпустки;

r) заява про надання відпустки за свій рахунок;

д) заява про надання частково сплачуваної відпустки по догляду за дитиною;

е) заява про надання відгулу;

є) заява про зміну прізвища;

ж) заява про достроковий початок роботи після виходу з відпустки;

з) заява про призначення (переоблік) пенсії тощо.

Усі вказані заяви, за винятком заяви про призначення (переоб- лік) пенсії, оформляються працівником власноручно на чистому аркуші паперу. У необхідних випадках у заяві потрібно вказати про додатки до неї (документи, що підтверджують наявність у працівника певних прав, з приводу реалізації яких він звертаєть- ся). Так, до заяви про зміну прізвища потрібно додати копію сві- доцтва про шлюб.

Реквізити особистих заяв:

•           адресат;

•           відомості про того, хто пише заяву (прізище, ім'я, по батькові у родовому відмінку, при потребі – домашня адреса, номер телефону);

•           назва виду документа (слово Заява);

•           текст заяви;

•           додаток (записуються документи, що підтверджують право- мірність заяви);

•           дата (записується словесно-цифровим способом ліворуч);

•           підпис заявника.

Кому адресується заява і від кого – цей запис робиться у правому куті аркуша.


Зразки заяв:

 

А.        Ректорові Національного університету біоресурсів і природокористування України

акад. Мельничуку Д.О. студентки II курсу (група № 2) зооінженерного факультету (денна форма навчання) Гончаренко Тетяни Федорівни

 

ЗАяВА

Прошу перевести мене на заочну форму навчання у зв’язку з сімейними обставинами.

 

28.06.02          Підпис

 

Б.         Директорові КСП «Світанок» Підгорецькому В.О. ветеринарного лікаря Коваленко Галини Петрівни, яка проживає в с. Іванівка Веселинівського району Миколаївської області

 

ЗАяВА

 

Прошу зарахувати мене на посаду ветеринарного лікаря. Додаток:

1. Копія диплома про вищу освіту (1 прим.).

2. Трудова книжка.

3. Особовий листок з обліку кадрів (1 прим).

 

17.08.02          Підпис


В.         Генеральному директорові акціонерного товариства

«Сільська нива» Ковальському І.Н. головного інженера

Омельченка Івана Петровича

 

ЗАяВА

 

Прошу звільнити мене з посади головного інженера у зв’язку з переміною місця проживання.

 

12.03.02          Підпис

 

Завдання 1. Допишіть речення: Заява – це …

Розрізняють заяви …

В особистих заявах звертаються з проханням про … Заяви мають такі реквізити …

Особисті заяви пишуться …

 

Завдання 2. Напишіть заяви:

•           про зміну прізвища;

•           про переведення на іншу роботу;

•           про звільнення.


Завдання 3. Відредагуйте заяву. Деканові агрономічного факультету Національного Університету

Біоресурсів і Природокористування України проф. Дмитрашак Михайлу Антонич Студентки III курсу

Григоренко Л.І.

 

ЗАяВА

 

Прошу надати мені відпустку, так як я вихожу заміж на три дні. Прошу не відказати в моїй просьбі.

 

Підпис

 

Завдання 4. Виправте помилки в адресуванні заяв. Декану факультета

машинобудуваня

НАУ доц. Окоча А.І.

від студента I курса групи № 2

Гарковенко Олександра Я.

 

Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка проф. Кудрявцеву К.І.

студ. Авраменка Сергія Костьовича

 

Начальнику АТП – 13456

Стріха П.І. головного інженера Горбачук Сергія Петровича

 

Завдання 5. Напишіть заяви:

•           про встановлення режиму праці (скороченого робочого дня, неповного робочого тижня);

•           про надання (перенесення, поділ, відміну, часткове надання)

чергової профспілкової відпустки.


Завдання 6. Відредагуйте тексти заяв:

•           Прошу наділити мені ізольоване житло, для якого маю всі пріорітети, як виробничу травму, інвалідність, погані нерви.

•           Прошу відпустити мене з занять із-за того шо моя сестра же- ниться, а я мушу помагати.

•           Прошу продати мені із стада КСП корову червоної масті жі- ночого типу.

•           Прошу засчитать, що я за збите порося (кабанчик) вагою 200 кг, яке скінчилося на суму 300 гривнів, гроші у касу вніс.

Завдання 7. Напишіть заяви:

•           про надання відпустки за свій рахунок;

•           про надання частково сплачуваної відпустки по догляду за дитиною;

•           про надання відгулу;

•           про достроковий початок роботи після виходу з відпустки.