§ 16. Зв’язок числівників з іменниками

 

Числівники граматично пов’язуються з іменниками. Вони або керують іменниками, або узгоджуються з ними.

1. Числівник один узгоджується з іменниками у роді, числі й від- мінку: один комбайнер, одна година, одне село.

2. Числівник два вживається у двох родових формах: одна форма

– для чоловічого і середнього родів: два столи, два відра; жіночого роду – дві картоплини, дві медсестри.

3. Числівники два, три, чотири, вступаючи у граматичні зв’язки з іменниками, вимагають від них форми називного від- мінка множини: два дуби, три корови, чотири вівці. Але вони не сполучаються з іменниками, що не підлягають лічбі (кисень, сила, міць, праця).

4. Числівники від п’яти і далі вживаються з іменниками у формі родового відмінка множини: п’ять полів, дев’ять комбай- нів, десять ветлікарів, сто сорок шість курчат, тисяча двісті кі- лограмів.

5. При неозначено-кількісних та дробових числівниках іменники вживаються у родовому відмінку множини: кілька гусенят, п’ятеро щенят, шестеро комбайнерів.

6. При дробових числівниках іменники мають форму родового

відмінка однини, а слово частина може не вживатись: одна сьома, три цілих і три восьмих, дві третіх площі.

7. Числівники півтора, півтори сполучаються з іменниками у ро- довому відмінку однини: півтора дня, півтори доби.

8. Порядкові числівники узгоджуються з іменниками в роді, чис- лі, відмінку: сьомий період, сьома година, сьоме число.

 

Вправа 33. Цифрові позначення в реченнях замініть словами.

1. Найбільшим морем, що омиває Україну, є Чорне море, яке має площу близько 420 тис. км2. Особливістю моря є зараженість його вод, починаючи з глибини 150–200 м, сірководнем. 2. Найбільшим серед кажанів є вечірниця велетенська: довжина її тіла досягає 104 мм, маса – до 76 г. Найшвидша тварина суші – заєць. Він може роз- винути швидкість до 70 км/год, олень – до 67, вовк – 65, лисиця і козуля – до 60 км/год.

 

Вправа 34. Провідміняйте дробові числівники.

25/40 площі, 6/9, 17/56, одна десята сотні овець, одна ціла і

1/2, 40/67.

 

Вправа 35. Розкрийте дужки, запишіть числівники словами.

187 (коровам), на 245 га, від 879, під 678, по 4776 (гривня), через

2983 (кілометр), 17 колегами, на 3985 (кінь), у 476 (вівця), до 365 (каченя), з 89 345 (гектар), 765 студентам, над 15 (озеро), від 254%, у 45 (фірма), через 65 (дні).

 

Вправа 36. Перепишіть речення, розкривши дужки. Числівники запишіть словами й узгодьте їх з іменниками.

Ціна патоки на ринку – 30 (гривня). Згідно з розрахунком, що додається, сума несплаченого боргу складає 1 456 (гривня). Госпо- дарством закуплено 100 чистопородних племінних (телиця) та 73 племінних (свинка) на суму 14 657 (гривня). Посівні площі госпо- дарства збільшено до 496 га. Перші візуальні ознаки дії гербіциду проявляються на 5–7-ий день (при засусі або прохолодній погоді

– на 14–20-ий день) у вигляді пожовтіння верхівок стебел, країв листя та затримки росту бур'янів.