§ 12. Велика літера у власних назвах

 

З великої літери пишуться:

1) імена, по батькові, прізвища, прізвиська, псевдоніми: Лідія, Зиновій-Богдан, Марія-Тереза, Олесь Терентійович Гончар, Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська), Кобзар (про Тараса Шев- ченка), князь Ярослав Мудрий, Володимир Великий, Костянтин Багрянородний, Квітка-Основ’яненко;

2) власні назви, вжиті у загальному значенні (але в підкреслено позитивному плані): ми вирощуємо майбутніх Мічуріних і Симиренків; Якщо ж прізвища (імена) вживаються зневажливо, вони пишуться з малої літери: квіслінги (зрадники), наполеони (завойовники);

3) власні назви міфологічних істот, персонажів: Перун, Венера, Лисиця, Еней, Мавка, Перелесник, Наталка Полтавка;

4) власні назви свійських тварин: Ряба, Сонечко, Чорнушка (корови); Васька, Мурчик (коти); Гнідий, Сірий (коні); Амадей, Гер- да, Джуля (собаки);

5) астрономічні назви: Чумацький шлях, Велика Ведмедиця, пла-

нета Земля, Місяць, Сонце, Кассіопея, Волопас;

6) географічні назви: Україна, Київ, Миколаїв, Карпати, Середнє

Полісся, Чорне море, Польща, Великі Луки, Полтавщина;

7) назви вулиць, площ, парків, гаїв, щляхів, залізниць, каналів, вокзалів, станцій, портів, пристаней: вулиця Героїв Оборони, вули- ця Ярославів Вал, Голосіївська площа, Ботанічний сад, Київський залізничний вокзал, Південно-Західна залізниця, пристань Ржищів (на Дніпрі) тощо;

8) перше слово у назвах державних установ, партій, навчальних і наукових закладів, театрів, музеїв: Національний аграрний універ- ситет, Будинок творчості, Андріївська церква, Демократична пар- тія, Міністерство культури України, Інститут української мови, Книжкова палата, Парк культури ім. М. Рильського;

9) назви найвищих вітчизняних і міжнародних організацій та деяких найвищих посад, почесних звань: Президент України, Го- лова Верховної Ради України, Посол Республіки Польща, Прези- дент Академії наук України, Прем’єр-міністр Канади, Організація Об’єднаних Націй;

10) назви найважливіших релігійних понять: Ісус Христос, Бог, Мати Божа, Святий Дух, Біблія, Всевишній, Євангеліє;

11) у назвах історичних подій, державних, міжнародних та ре- лігійних свят (постів): Гетьманщина, Хмельниччина, Семирічна ві- йна, День знань, День незалежності України, Свято рідної мови, Великдень, Різдво, Благовіщення, Івана Купала, Петра й Павла, Ве- ликий піст, Спасівка;

12) у назвах, що беруться в лапки: журнал «Слово і час», готель

«Золотий колос», фірма «Нива», магазин «Дари полів», роман «Я, Богдан» П. Загребельного;

назви сортів рослин у спеціальній літературі: Антонівка, Білий налив, Сніговий кальвіль (яблука); Лісова красуня, Українська глива (груші); Рекорд, Угорка (сливи); Шпанка рання(вишня);

прикметники, утворені від власних особових назв за допомо- гою суфіксів -ів(-ова, -ове, -еве), -їв(-єва, єве), -ин(-ина, -ине),

-їн(-їна, їне), якщо вони означають належність чогось даній особі: Павлові книжки, Грінченків словник, Лідин лист, Гончарове слово, Франкові поезії;

прикметники, утворені від іменників – власних назв, якщо вони входять до складу назв, які за змістом дорівнюють словосполукам “імені когось”, “пам’яті когось”: Нобелівська премія, Франківська кімната, Шевченківська премія.

 

Запам’ятайте! З малої літери пишемо присвійні прикметники, утворені від власних імен:

за   допомогою   суфіксів   -івськ-   (-ївськ),   -инськ- (-їнськ-): бальзаківські традиції, тичининські сонети, шевченківські рукописи;

якщо вони входять до складу стійких фразеологічних сполук або наукових термінів: гордіїв вузол, дамоклів меч, езопівська мова, юдині срібняки, базедова хвороба, берто- летова сіль, гайморова порожнина, піфагорова теорема.

 

Вправа 21. Поясніть написання великої літери.

Леся Українка, село Щербані, сумські поля, місто Лубни, фір- ма “Взуття”, Херсонщина, річка Інгул, київські експерти, собака Рекс, Франкфурт-на-Майні, Шкуратяні (прізвисько), Координа- ційна Рада Міжурядового фельд’єгерського зв’язку, фестиваль “Стожари”, Щедра кутя, Коран, майдан Незалежності, орден Во- лодимира, фігура Марії-Оранти, Золоті ворота, церква Благові- щення, Збройні сили України.

Вправа 22. Запишіть текст, розкривши дужки. На місці крапок вставте потрібні літери. Поясніть орфограми.

 

національний (У,у)ніверситет (Б,б)іоресурсів і

(П,п)риродокористування (У,у)країни і (Г,г)олосієве

Одним (з,із) найулюбленіших місц... киян та гостей столиці є (Г,г)олосієве, де розкинулис... привабливий парк ім. М. Т. Риль- ського,  розкішний  ліс  з  могутніми  химерними  дубами,  що  за- таїли в собі пам(ь,’)ять півторатисячолітн...ої сивої давнини, (Б,б)отанічний сад університету, каскад блакитних озер і ставків (Д,д)ніпрової саги із гамором пташиного переспіву, свіже повітря, настояне на пахощах різного зела.

Під (Г,г)олосіївським ласкавим небом є де відпочити, над чим задуматись і сказати самому (Б,б)огові велике спасибі за цю чарів- ність і за те, що знайшли тут свій притулок людс...кі долі (не)одно- го покоління, або, причастившись такою красою, ластівками роз- літались по світу і полишили свій слід на землі плека...ям природи і творе...ям добра. Тут ще збереглися монастирські приміщення (К,к)иєво-(П,п)ечерської лаври, де монахи віками розводили рибу та бджіл, не покинули і (не)сплюндрували люди могили святих от- ців, відбудовуєт...ся стара церква.

А за світлими і привітними вікнами біло-блакитних корпусів, що по-хутірськи розбіглись і чемно постали у вікнах ошатних дерев, панує мудре слово, опановуються навички плідної праці.

Нині тут знаходиться (Н,н)аціональний (У,у)ніверситет (Б,б)іоресурсів і (П,п)риродокористування (У,у)країни. І (Г,г)олосіє- ве відтепер стало університетс...ким.

 

Вправа 23. Напишіть самодиктант.

 

символи України

Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих горизон- тальних смуг синього і жовтого кольорів. Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба

України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

Державний Гімн України – національний гімн на музику М. Вер- бицького із словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Опис державних символів України та порядок їх використан- ня встановлюється законом, що приймається не менш як двома третинами конституційного складу Верховної Ради України (З Конституції України).