ТУРИЗМ

 

Прага

 

Празький град розміщений на високому лівому березі р. Влта- ви. Цю частину міста оточує кам’яна фортечна стіна ХІІ ст. Ввій- ти в Празький Град можна через парадні ворота з Градчанської площі, біля воріт виставлена почесна варта, зміна якої відбува- ється щогодини. З 1 січня 1993 р. Град є резиденцією президента Чеської Республіки, занесений у книгу Рекордів Гіннесса як най- більша резиденція глави держави. На першому дворі знаходиться Терезіанський палац, збудований у стилі віденського класицизму за проектом Н. Пакассі. В другому дворі розташована каплиця св. Хреста, у якій зберігаються коронаційні регалії чеського королів- ства, що виставляються для загального огляду в особливо урочи- стих випадках. Домінантою третього двору є кафедральний собор

св. Віта, найстарішою і коштовною частиною є каплиця св. Вац- лава. Замикає третій двір Старий королівський палац (XV ст.). Поруч знаходиться  базиліка св.  Георгія  Переможця,  закладена в X ст.

Собор св. Віта  — головний храм Граду, духовний центр краї- ни, був закладений згідно наказу Карла IV у 1344 р. на місці ста- ророманської базиліки. В його історії відзначають три серйозні перебудови:   ренесансні   галереї,   прибудовані   до   дзвіниці   в

1562 р., її бароковий дах (XVIII ст.) і неготичний фасад собору

(XIX ст.). Завершив спорудження в його нинішньому вигляді Ка-

мі Гільберт до святкування тисячоріччя св. Вацлава (1929 р.).

Карловий міст  — шедевр середньовічної архітектури, один з

вісімнадцяти мостів, що з’єднують береги Влтави, кам’яний з 16-

ма арками, які спираються на берегові виступи. Перший камінь

моста був закладений у 1367 р., будівництво тривало до початку

XV ст. Щоб міст був міцним, у вапно замість води додавали мо-

локо і сирі курячі яйця.

Градчани — стародавній квартал Праги, де знаходяться музеї і

найгарніші  церкви.  Історичним  ядром  Градчан  є  Градчанська

площа, що зберегла своє планування із середньовіччя, коли тут

знаходився центр Старого Міста. У центрі площі — колона із

статуєю   Діви   Марії   і   фігурами   заступників   чеської   землі

(1726 р.). На площі розташований Штернбергський палац, побу-

дований у XVII ст. в стилі ренесансної архітектури, є власністю

Національної галереї, яка експонує тут свої постійні експозиції

(старий європейський і французький живопис XIX ст.).

Монастир  Лорета збудований у бароковому стилі, центром

паломництва є свята хатина, побудована в 1631 р. за розпоря-

дженням Катерини Лобковіц. Це копія міфічної хатини Діви Ма-

рії з Назарета, перенесеної згідно з легендою, в Італію. Вважаєть-

ся, що в цьому будинку є кілька балок від італійського оригіналу.

Страговський  монастир  заснований у 1140 р. перебудований

в епоху бароко, на його території є музей Національної Літерату-

ри. Монастир був центром утворення Чехії, а його бібліотека на-

лежала до найбільших бібліотек світу.

Мала Сторона — комплекс будівель у межах архітектурного

стилю бароко. Мала Сторона, раніше називалася празьким Ма-

лим Містом, виникла в 1257 р. внаслідок об’єднання декількох

поселень, що знаходилися під Градом.

Єврейський квартал  оточений будівлями Старого Міста, по-

ява  євреїв  у  Старому  Місті  відноситься  до  першої  половини

XII ст. Остаточне формування єврейського кварталу відбулося в


XVI ст., на цей час вони мали власні органи управління, повну політичну, релігійну і побутову відособленість від іншого насе- лення. Празьке єврейське гетто не обійшли погроми і виселення, проте у 1848 р. євреї отримали на чеській землі цивільні та полі- тичні права. Після перебудови міста у XX ст. залишилося тільки

6 синагог, цвинтар і ратуша, що складають єдиний у своєму роді музейний комплекс під відкритим небом. За синагогою Клаузена розташований старий єврейський цвинтар, де розташовано бли- зько  12 000  могил.  Найстаріша  могила  датована  1439  р.,  а  в

1787 р. цвинтар перестали використовувати, тому що він виявив- ся настільки переповненим, що в деяких могилах поховання були в 12 шарів.

Карлові Вари — знаменитий курорт, центр туризму, розташо- ваний у мальовничій долині р. Влтава, місто було засновано ім- ператором Карлом IV у 1350 р. Щорічно курорт відвідує близько

90  тис.  осіб з  багатьох країн  світу.  У  XVI  ст.  доктор  Вацлав Пайер описав лікувальні властивості карловарських джерел. На початку XVII ст. в долині р. Тепла існувало 200 курортних буди- нків, у підвалах яких були ванни, куди по дерев’яних трубах по- давалася термальна вода.

У Карлових Варах із лікувальною метою використовуються

12 джерел, температурою від 42 до 73оС, найгарячішим джерелом (гейзером) є Вржидло, яке фонтанує на висоту 12 метрів. Вода джерела поділяється на три групи: «Вржидло А» (70оС), «Вржид- ло Б» (50оС), «Вржидло Ц» (30оС). Вода першої групи потрапляє до головного фонтану, а двох інших — забезпечує лікувальною водою санаторії та басейни.

Джерело № 2 «Карла IV» розміщене в межах Ринкової коло- нади, температура 64,5оС. Згідно з легендою водами цього дже- рела король Карл IV лікував ноги. Джерело № 3 «Нижнє замко- ве» розміщене в Замковій колонаді, температура 67оС, знаходиться вище рівня джерела «Вржидло». В ХІХ ст. зникало на 14 років. Джерело № 4 «Верхнє замкове», Ринкова колонада. Температура води 61,6оС. В Млиновій колонаді розміщені дже- рела: № 6 «Млинове», № 7 «Русалка», № 8 «Князя Вацлава», № 9

«Лібушин», № 10 «Скельне». В підвальному приміщенні Війсь- кового санаторію знаходиться джерело № 12 «Садове», темпера- тура 43,0оС. Тринадцятим джерелом курорту називають настоян- ку на цілющих травах «Бехеровка», цей лікувальний напій користується популярністю в усьому світі.

Лікувальний ефект джерел зумовлений високою насиченістю в них розчинених мінералів. На курорті лікують хвороби органів


травлення, розладу метаболізму, діабет, ожиріння, парадонтоз, хвороби рухового апарату і багато інших захворювань. Приїхати в Карлові Вари можна і з профілактичною метою, щоб зміцнити своє здоров’я, позбутися стресів, полегшити перебіг алергійних захворювань. Сьогодні класичне лікування передбачає тритижне- вий курс водної реабілітації. Путівки в Карлові Вари надаються як з повним лікувальним обслуговуванням — 7, 14 і 21 день, так і з готельним проживанням із вільним вибором тривалості перебу- вання і лікувальних процедур. Максимальний ефект лікування досягається за 21 день. Середня щоденна норма споживання води становить один літр. Воду п’ють у три прийоми за годину до їжі. У Карлових Варах знаходиться дитяча курортна лікарня Манес, де можливо провести комплексне медичне обстеження з призна- ченням необхідних процедур і лікування. У санаторіях створено умови для перебування дітей разом із батьками.

Курорт Маріанські-Лазні заснований на початку ХІХ ст. док- тором Йосефом Яном Нером і абатом монастиря м. Тепла — Ка- рлом Кашпаром Рейтенбергером. Головна заслуга у швидкому розвитку міста, що виріс на місці непрохідних боліт, належить садовому архітектору Вацлаву Скалніку, автору геніальної місто- будівної ідеї — осушити долину, заснувати парки так, щоб вони непомітно переходили в ліс і тільки потім, будувати окремі бу- динки. Більшість будинків і санаторіїв збудовано в другій поло- вині ХІХ ст., коли відбувався інтенсивний розвиток курортного міста, а кількість відвідувачів перевищувала 25 000 осіб за рік. На курорт приїжджали видатні особистості: письменники, компози- тори, вчені й політики з усього світу. Курорт часто відвідував та- кож англійський король Едвард VII, який у 1899—1908 рр. побу- вав тут дев’ять разів.

Місцевість сприяє для піших прогулянок. Курорт відрізняєть- ся безліччю зручних доріг і доріжок, що підтримуються у відмін- ному стані. Значна частина доріг проходить у лісі, повному кра- сивих куточків, відкіля відкривається вигляд на курорт. У низці

випадків можна скористатися послугами лісових ресторанів. Для аматорів спорту підготовлено тенісні корти, плавальні басейни, майданчики для гри в гольф і фітнес-центри.

Замок Глибокий над Влтавою є найромантичнішим і найвідві- дуванішим замком країни, виконаний у стилі англійської готики, копія  Віндзорського  замку  в  Англії.  Заснований  у  середині

XIII ст. дворянином Чехом із Будейовиць. У 1661 р. викуплений родом Шварценбергів, які перебудували його у стилі англійської готики (1839—1871). Інтер’єри виконані в стилі пізнього періоду


англійського ренесансу. Зараз тут знаходяться: найбільша колек- ція  гобеленів  у  Чехії,  голландський  живопис  XVI—XVII  ст. зброя, порцеляна і меблі. Навколо замку створено парк в англій- ському стилі з рідкісними видами дерев.

Кутна   Гора —  місто  розташоване  на  південному  сході  від Праги, у грудні 1995 р. було занесено у перелік світових культу- рних пам’яток ЮНЕСКО. У середньовіччі Кутна Гора було най- багатшим містом Чехії. В XIII ст. в околицях виявлено срібне ро- довище. Прибуток, одержуваний від срібних шахт, на певний час

зробила чеських королів найбагатшими серед європейських мо- нархів. Величезне багатство сприяло процвітанню міста, було створено шедеври готичної архітектури: Королівський монетний двір і кафедральний собор св. Варвари. У XVI ст. доходи від шахт знизилися, і Кутна Гора поступово втратила своє значення. Головною архітектурною пам’яткою міста є собор св. Варвари,

покровительки гірників. Собор св. Варвари було закладено на початку XIV ст., а його будівництво завершилося тільки в сере- дині XIX ст. Внутрішнє оздоблення собору вражає своєю пишно- тою. У старому місті розташована готична церква Богоматері, а на Палачкево Наместі — вигадлива площа, що була створена на місці зруйнованої пожежею готичної ратуші у 1770 р. Від верх-

ньої частини площі туристичний маршрут веде до веж церкви св. Джеймса (1330), за якою розташований готичний Королівський монетний двір (срібні монети почали випускати тут у 1300 р.) Від церкви св. Джеймса кілька брукових спусків ведуть до Гірського музею Градек (закритий з листопада по березень). Тут працює постійна виставка, що розповідає про видобуток срібла, що зро-

бив Кутну Гору багатою і знаменитою. Особливу увагу завжди привертає величезний дерев’яний механізм, за допомогою якого в середньовіччі піднімали до 1000 кг породи з 200-метрової гли- бини. Найголовніше в музеї — 45-ти хвилинний похід у повному шахтарському одязі через 500 метрову середньовічну шахту на один з 20-ти підземних рівнів. Відразу за Градеком знаходиться

колишній єзуїтський коледж XVII ст., перед яким розміщено скульптури в стилі бароко.

Замок Конопіште — один із найкрасивіших замків, розташо- ваних у Середній Чехії. Упродовж сторіч замок неодноразово пе- ребудовували, змінювались власники. Найвідомішим його влас- ником   був   спадкоємець   австро-угорського   престолу   Франц

Фердинанд. Він зібрав і заснував колекцію, яка в 1900 р. налічу- вала 3750 предметів мистецтва X—XIX ст. Унікальність замку полягає в тому, що тут зберігається найбільша в Європі колекція


мисливської зброї та трофеїв, а також зібрані колекції картин,

меблів, скла і порцеляни.

На кордоні з Німеччиною, на р. Огрже, розташоване місто

Хєб — одне з середньовічних міст Чехії, де зберігся німецький

колорит. Серед сотень цікавих об’єктів і архітектурних комплек-

сів виділяється замок у романському стилі (XII cт.), збудований

Фрідріхом I Барбаросою. Замок розміщений на пагорбі, створю-

ючи у відвідувачів ілюзію перебування в середньовічній Європі,

відомий  великою  кількістю  привидів.  Варто  відвідати головну

площу міста — наместі Крале Іржи, помилуватися на викладені

червоною черепицею похилі дахи будинків  у  готичному  стилі

(XVI ст.), готичну споруду церкви св. Миколая з безліччю скуль-

птур і центральним входом, датованим 1270 р.

Фортеця  Карлтештейн. Готичний замок на скелястому паго-

рбі в долині р. Бероункі був побудований у 1358 р. Карлом IV для

забезпечення надійного збереження імператорських коштовнос-

тей, коронаційних регалій і мощів святих. У 1420 р. король Сигі-

змунд вивіз із замку коронаційні регалії, тоді як інші скарби за-

лишалися  тут  до  1619  р.  Реконструйовано  у  1899  р.  в  стилі

псевдоготики, королівські покої було перетворено в музей. У чо-

тиригранній вежі замку розташована каплиця св. Хреста. Її стіни

інкрустовані напівкоштовними каменями і прикрашені 127 кар-

тинами  з  зображеннями  святих,  створеними  в  1348—1367  рр.

У середній вежі знаходиться каплиця Діви Марії з галереєю го-

тичних полотен, серед яких — портрет засновника замку. Навко-

ло Карлштейну розташована заповідна зона, відома як Чеський

карст, з лісом, вапняковими скелями і печерами; Конєпруська пе-

чера (7 км від замку) з безліччю сталактитів і сталагмітів відкри-

та для відвідування.

Чеський Штернберг — готичний замок XIII ст. побудований

на пагорбі з видом на долину ріки Сазава. З моменту закладки і

до сьогоднішнього дня Чеський Штернберг належав родині Ште-

рнбергів. У XVIII ст. замок перебудований у стилі бароко. Ін-

тер’єр, що склався за кілька епох поєднує галерею сімейних пор-

третів,  колекцію  живопису  і  графіки  періоду  Тридцятирічної

війни, багату колекцію історичної зброї, золотих монет, меблів,

порцеляни і скла. У XIV—XV ст. замок завдяки своєму стратегі-

чному положенню на вершині скелі, у ті часи вважався непри-

ступним.

Брно. Головні  туристичні  об’єкти  Старого  Міста:  костел  cв.

Яна, кафедральний собор св. Петра і Павла, монастир Капуцинів із

склепом у якому спочивають ченці та представники місцевої адмі-


ністрації. Головна площа Брно — площа Свободи, раніше назива- лася площею Нижнього Ринку. Місто відоме численними вистав- ками і ярмарками. Неподалік від Брно відбулася відома Аустерлі- цька битва, яка стала визначною в історії війни з Наполеоном.

Моравський Карст — визначна природна пам’ятка країни з уні- кальними карстовими ландшафтами. На цій території є понад 400 печер різної глибини і ступеня складності. Частина печер окульту- рена, з пішохідними доріжками і освітленням. Туристам пропону- ють екскурсію печерами, сплавом на човні підземною рікою. Підзе-

мні ріки й озера ведуть до величезного (глибиною понад 130 метрів)

провалля Мацоха, з вигадливими природними прикрасами.

Чешський Крумлов. Більшість будинків центра міста є істори-

чними і культурними пам’ятниками, прикрашеними розписами

часів Відродження. У 1992 р. Чешський Крумлов був внесений у

список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як унікальний історико-

архітектурний пам’ятник. Містечко побудоване в гористій місце-

вості, на закруті р. Влтави, яка оточує стародавні споруди міста з

усіх боків. Центр старого міста розташувався на високому пагор-

бі на правом березі, а замок — на лівому. Прикордонний замок

будувався упродовж декількох століть. В XVI ст. він перетворив-

ся у величезний палац у стилі Відродження з величезною круг-

лою вежею. Навпроти замку розташований костел cв. Віта, вико-

наний у готичному стилі. В місті також варто оглянути: церкву

cв. Жоста, капличку cв. Яна, Ратушу (XVI ст.), будинок Золотої

Корони, краєзнавчий музей.

Кршівоклад —  королівський  готичний  мисливський  замок,

збудований у XIII ст., набув сучасного вигляду після перебудови

за часів Владислава Ягеллонського в 1493—1522 рр. У замку від-

творено історичні інтер’єри — капличку, бібліотеку, фюрстенбе-

ргську портретну галерею, камери для тортур. Для музею вико-

ристовують срібну кімнату і лицарський зал.

Мельнік — ренесансний замок заснований на місці злиття рік

Ельби і Влтави. У XVI ст. фортецю було перебудовано в стилі

Відродження. На даний час — у приватній власності родини Лоб-

ковиців, якій він належав з 1753 р. У замку збережені унікальні іс-

торичні інтер’єри, мисливські трофеї, колекції скла і порцеляни.

 

Активний туризм

 

Гори Крконоші знаходяться на північному сході, межують із Польщею. Найвищою точкою є гора Снєжка (1602 м над р. м.). Через гірський масив протікають дві головні ріки: Ельба і Упа.


Значна територія гір входить до складу природного народного парку Крконоші.

Шпіндлерув Млин — найвідоміший гірський курорт країни

розташований  на  висоті 715—1300 м  над  р. м.,  на  території

Крконошського природного парку, в місці злиття рік Ельба і

Нижній потік. Активно почав розвиватися з початку XIX ст. У

місті  є  всі  умови   для  відпочинку:  ресторани,   спортивно-

розважальні  центри,  кінотеатр,  дискотеки,  постійно  прово-

дяться  спортивні  змагання.  На  даний  час  курорт  одночасно

може прийняти близько 8400 туристів і має два гірськолижних

центри: св. Петро і Медведін. Гірськолижний сезон починаєть-

ся у грудні і продовжується до квітня. За несприятливих пого-

дних умов стан лижних трас підтримується за допомогою сні-

гових  гармат.  Загальна  довжина  спусків  25  км,  вони  поді-

ляються  на  траси  легкої,  середньої  і  підвищеної  складності.

Одна з трас обладнана системою освітлення, що дозволяє екс-

плуатувати спуск до 21.00. Курорт обслуговують 3 крісельних

і 25 бугельних витягів, їх загальна пропускна здатність стано-

вить 13200 осіб. На канатних дорогах і витягах гірськолижних

центрів діє єдиний абонемент.

Пец-под-Снєжкоу — курорт розташований у східній частині

Крконош, у долині р. Упа. На вершину г. Снєжки можна підняти-

ся канатною дорогою. На курорті створено ідеальні умови для

катання на гірських і бігових лижах. Три траси курорту освітлю-

ють у темний час доби. Для підтримання необхідної потужності

снігового покриву використовують снігові гармати. Для сноубо-

рдистів  створено  систему  трамплінів  «funpark».  Гірськолижні

траси обслуговують 1 крісельний і 10 бугельних витягів загаль-

ною пропускною здатністю 9630 осіб за годину. Загальна довжи-

на витягів становить 9 км.