НІМЕЧЧИНА

 

Офіційна назва — Федеративна Республіка Німеччина. Сто-

лиця: Берлін (3,5 млн осіб). Територія: 357 тис. км2. Населення:


79 млн осіб. Найбільші міста, тис. осіб: Берлін, Гамбурґ — 1600, Мюнхен —  1200,  Кельн —  928,  Гессен —  623,  Франкфурт-на- Майні —  619,  Дортмунд —  584,  Дюссельдорф —  563,  Штут- ґарт — 552. Релігійна належність: протестанти, католики, мусу- льмани, православні. Час відстає від київського на 1 годину. Грошова одиниця: євро.

 

Географічне положення

 

Німеччина, держава в Центральній Європі, межує на півночі з Данією, на заході з Нідерландами, Бельгією, Люксембургом і Францією, на півдні зі Швейцарією й Австрією, на південному сході з Чехією і на сході з Польщею. З півночі територію омива- ють води Північного і Балтійського морів. У Німеччині, що про- стягається на 876 км із півночі на південь і на 640 км із заходу на схід, наявно як мінімум п’ять великих типів ландшафтів. У межах країни є Північно-німецька низовина, Середньовисотні гори, Швабсько-Баварська височина (альпійське передгір’я) та Альпи.

 

Державний устрій

 

Федеративна республіка очолювана президентом, але фактична влада є в руках канцлера, глави уряду. Законодавчий орган: двопа- латний парламент — Федеральна Рада і Федеральні Збори. Німеч- чина складається з 16 земель із внутрішнім самоуправлінням.

 

Історичні факти

 

У кінці першого тисячоліття до нашої ери з’явились кельтські племена, які згодом об’єднались у Франкську державу, що вела активну завойовницьку політику. З XVI ст. розпочався період Реформації, що закінчився значним піднесенням промислового виробництва. У 1871 р. другий раз було проголошено Німецьку імперію. Третій Рейх — третя спроба проголосити під час Другої світової війни Німецьку імперію. Після поразки у загарбницькій війні,  Німеччина  була  розділена  на  дві  частини  в  1949  р. У 1990 р. її землі знову об’єдналися.

 

Туризм

 

Подорожуючи на півночі країни, можна побачити середньові- чні квартали, що розказують про історію країни, старі цегляні будівлі, що доводять багатство Німеччини, яка колись панувала


над морем Ганзи, так званого союзу приморських міст, що утри- мували монополію на всю торгівлю. Навколо панує стримана і велична атмосфера, що несе відбиток стилю життя багатих тра- диціями купецьких родин. Далі до півдня на зміну їм приходять колишні імперські міста, князівські та єпископські резиденції з їх величними соборами, замками, палацами і ратушами. У багатьох містах старий центр відреставрований відповідно до його істори- чного вигляду, а багато будинків узяті під охорону пам’яток ста- ровини.

На півночі цікаво подивитися Кіль із його «кільським тиж- нем» вітрильних змагань у червні-липні, чи Гамбург із його відо- мим портом, давні ганзейські міста Любек, Вісмар і Штральзунд з їх величною цегляною готикою, будівлі везерського ренесансу в Гамельні, собори в Оснабрюці, Брауншвайзі, Хіпьдесхаймі і Ма- гдебурзі. У Галлі народився Георг Фрідріх Гендель, Мартін Лю- тер — у Ейслебені, у Віттенберзі на Ельбі почався реформатор- ський рух. Свідченням тодішніх подій залишається будинок Лютера, могила Лютера і замкова церква.

Бремен — старе ганзейське місто на Везері й відоме як одне з найдавніших міст країни. Центром Бремена вважається стара Ри- нкова площа з ратушею (1405—1410) і собором св. Петра (ХІ ст.),

тут є будинок міського парламенту (1966), побудований замість зруйнованого англо-американськими бомбардуваннями старого парламенту, а також дивом збережені середньовічні бюргерські будинки  і  символ  міста —  10-ти  метрова  скульптура  Роланда (1405). Перед Ратушею, яка перебудована в 1608—1612 рр., сто- їть відома скульптурна група «Бременські музиканти». Найзна-

менитіша  в  Бремені  вулиця —  Беттхерштрассе,  має  довжину

100 м і складається лише з семи будинків XVII ст., що самі по

собі є унікальними пам’ятками архітектури, в них розмістилися

дзвіниця,  три  музеї,  галерея  і  театр.  Визначними  пам’ятками

Бремена також є величний Бременський собор (XI—XIII ст.) і

стара вулиця Шнервіртель.

Гамбург розміщений на березі р. Ельба, за 110 км від місця її

впадіння в Балтійське море. Це найбільший морський і четвертий

за величиною річковий порт Німеччини, одна з кращих якірних

стоянок на Балтиці і великий яхт-центр країни. Ганзейске місто

Гамбург вражає відвідувачів величною і елегантною манерою.

Особливо це стосується району Внутрішнього Ольстера з його

торговими палацами і пишним променадом Юнгфернштіг. Біль-

шість старих будинків міста зруйновано під час війни, але символ

міста «Мішель» — 132-х метрова вежа церкви св. Михаїла, май-


же не постраждала і була ретельно відновлена. Найпопулярніший курорт  на  узбережжі  Балтійського  моря —  Тіммендорфський пляж, що фактично є курортним передмістям Гамбургу.

Саксонія, що займає північно-західну частину країни, — одна з головних центрів туризму країни. Тут, на узбережжі Північного моря, є безліч природних парків, великих ділянок пустищ і боліт, мальовничі Східно-Фризькі острови, а на півдні — красиві ланд- шафти Везергебірге, Оснабрюккер Бергланда, Лаппвальда, Дейс- тера, Зюнтелья, Ітха, Хільса і Золлінга.

Столицею Нижньої Саксонії є древній Ганновер («місто на високому березі»), що вперше згадується в хроніках 1150 р. — місто міжнародних виставок, парків і оригінальної архітектури. Ганновер також піддався страшним руйнуванням під час Другої світової війни, але швидко відновив свою колишню велич. Най- цікавішими  пам’ятками  міста  є:  бароковий  сад  Херренхаузен

(1666—1714), чий величний замок був зруйнований бомбарду- ваннями, збереглися оранжерея і галерея, а також Колона Ватер- лоо (46 м висотою, 1832), штучне озеро Маш, центральний вок- зал  Гауптбанхоф,  Оперний  театр.  На  головній  площі  міста — Крепке, розміщена знаменита «Роза вітрів», що вказує відстань від  Ганновера  до  головних  міст  світу,  а  також  вежа  Бегінен

(1357). Варто відвідати готичну церкву Маркткірхе (XIV ст.), за-

мок Лауенроде, руїни церкви Егіденкірхе і Нову Ратушу (1901—

1913). У міських музеях зібрано чудові колекції творів мистецт-

ва — Шпренгель Музеум славиться колекціями 1900—1930-х ро-

ків, Кестнермузеум (1889) — збірками античного мистецтва і ре-

місничих виробів, а Музей Нижньої Саксонії — дуже багатими

колекціями історичних раритетів, природно-історичною колекці-

єю, відділом живопису і скульптури.

Дрезден (перша згадка — 1206). «Флоренцією на Ельбі» нази-

вали   Дрезден   до   Другої   світової   війни.   Унаслідок   англо-

американських бомбардувань у ніч з 13 на 14 лютого 1945 р.,

Дрезден був практично стертий з лиця Землі, але на сьогодні він

поступово повертає собі славу світового культурного центру. Тут

розміщено такі унікальні споруди, як церква в стилі рококо Хоф-

кірхе (1739—1751), всесвітньо відомий шедевр барокового мис-

тецтва — палацевий ансамбль Цвінгер (1710—1722), палацевий

міст, капела замку Торгау, Альбертінум, Академія мистецтв, Ху-

дожня школа і готична Креіцкірхе (XV ст.). Відкрита в 1854 р.

Дрезденська галерея, чиї скарби щасливо уникли жахів бомбар-

дувань у скельних галереях прилеглих гір, здобула славу однієї з

найбагатших колекцій світу. Відновлений із руїн і побудований у


стилі італійського ренесансу Оперний театр (1870—1878). В око- лицях Дрездена є знаменита Мейсенська мануфактура — батькі- вщина європейської білої порцеляни. У відкритому для публіки демонстраційному залі підприємства виставлено понад чотири тис. експонатів, що розповідають про історію цієї відомої торго- вої марки. Можна зробити екскурсію в навколишні Рудні гори, що отримали за свої мальовничі ландшафти назву «Саксонської Швейцарії».

Лейпціг — найбільше місто Саксонії, місто ярмарків, найбі-

льший центр видавничої справи і торгівлі. Тисячі туристів відві-

дують Цитадель (XIII ст.), знамениту церкву Томаскірхе (церква

св. Томаса, XIV—XVст.), гігантський пам’ятник Фолькерсшлах-

тденкмаль («Битва народів», 1898—1913), зведений на честь сол-

датів (у тому числі й 22,6 тис. російських воїнів), що загинули в

битві з армією Наполеона у Лейпцизі в 1813 р., найстарша і най-

більша церква міста — Ніколайкірхе (св. Миколая), відновлений

центр міста зі знаменитим торговим пасажем Медлер і Шпеккс

Хоф, православна церква в пам’ять про загиблих російських сол-

датів (ХІХ ст.), всесвітньо відома Картинна галерея, стара Ратуша

і зоопарк. Варто подивитися Потсдам — колишню резиденцію

пруських королів із палацами і будівлями в бароковому і класич-

ному стилях, а також із його парком Сан-Сусі.

Берлін.  На  бульварі  Унтер-ден-Лінден  берлінські  закохані

призначають один одному побачення біля пам’ятника Фрідріха

Великого, причому не де-небудь, а під хвостом його коня. Насту-

пною пам’яткою архітектури є університет імені Гумбольдта. Тут

їздять затишні двоповерхові автобуси-доппельдеккери — до Бра-

нбенбургських воріт, Рейхстагу і далі на Захід. В стародавньому

кварталі біля церкви св. Миколая можна просидіти весь день за

столиком у кафе як у театрі, де Берлін із задоволенням показує

себе своїм гостям. Бульвар Курфюрстендамм — це квартал доро-

гих бутиків і величезних торгових центрів, де серед сучасних бу-

динків видніється церква пам’яті. У 1944 р. у церкву потрапила

бомба, а після війни її не стали відновлювати — залишили як

спогад про воєнні події. Берлінці прозвали церкву пам’яті «По-

рожнім зубом Берліна». У самому центрі розміщено знаменитий

Берлінський зоопарк, збудований у XVIII ст.

Візитною  карткою  міста  є  величні  Бранденбурзькі  ворота

(1788—1791) з контрольно-пропускним пунктом «Чарлі» — од-

ним із символів «холодної війни» (зараз перетворений у музей),

біля  західної  стіни  якого  збережена  ділянка  сумно  знаменитої

«Берлінської стіни», що розділяла місто в період «великого про-


тистояння». Довжина стіни складала близько 155 км (43,1 км приходилися безпосередньо на місто), а висота досягала 4,1 м. Оснащена 293 сторожовими вишками, 57 бункерами і довгостро- ковими вогневими точками, обвита багатьма сотнями кілометрів колючого дроту й обмежена 100-метровою смугою відчуження, ця стіна перетворилася в символ поділу Німеччини і була буква- льно рознесена демонстрантами під час об’єднання країни, а її уламки перетворилися в сувеніри.

Берлін відомий своєю багатою культурною програмою, досить згадати хоча б його найзнаменитіші музеї, зокрема, Музейний ос-

трів із музеєм Пергамон на Шпреї, Нову національну галерею,

Картинну галерею в Далемі та Єгипетський музей.

Одне із найгарніших місць в околицях міста — Потсдам, що

був з XVII ст. резиденцією пруських королів. Цей величний архі-

тектурний комплекс у стилі бароко і класицизму розміщений на

ріці Хафель і славиться прекрасними палацами Шлос Сансусі й

особняком Вільгельма II, в якому в липні 1945 р. проходила По-

тсдамська конференція.

Баварія — найбільша і найчастіше відвідувана туристами зем-

ля Німеччини. Завдяки своєму культурному різноманіттю, бага-

тому історичному минулому і своєрідному географічному поло-

женню, Баварія праву вважається однією з кращих туристичних

областей не тільки Німеччини, але й всієї Європи. Ця територія

славиться різноманіттям своєї природи — саме тут простягають-

ся Баварські Альпи, є безліч мальовничих озер (Кімзеє, Штарн-

бергерзеє, Аммерзеє і західна частина Боденського озера), великі

альпійські пасовища, ліси і ріки. Саме тут розміщено унікальний

національний парк Баварський ліс. Цікавою є і архітектурна спа-

дщина баварських міст.

Мюнхен, третє за величиною місто Німеччини, розміщене в

підніжжі Альпійських гір на берегах річки Ізар. Центром міста є

площа Маріенплатц із будинками нової (ХІХ ст.) і старої (1470)

ратуш, сьогодні тут є музей іграшок. В околицях Маріенплатц є

відомі пам’ятки міста: церква Петерскірхе (ХІ ст.), англійський

сад, пішохідна  зона  і  головна  шоп-вулиця  міста —  Нойхаузер

Штрассе, вулиця Таль, площа Правосуддя і старий ботанічний

сад. Головним  собором  міста і його  символом  є  Фрауенкірхе.

Південніше  комплексу  королівської  Резиденції (XVI—XIX ст.)

розміщено Баварський Національний театр (Баварська Націона-

льна опера, 1811—1818) і першу південнонімецьку церкву в стилі

бароко — Театiнеркiрхе. Ще одна визначна пам’ятка — найвідо-

міша і найстаріша мюнхенська пивна — Хофбройхаус (XII ст.),


розміщена у містечку Платцль. Саме тут у 1923 р. відбувся «Пи-

вний путч», що став початком політичної кар’єри Гітлера.

Щоосені (кінець вересня — початок жовтня) на галявині Те-

резiенвізе проходить наймасовіший щорічний фестиваль світу —

фестиваль пива «Октоберфест», що проводиться вже майже двіс-

ті років, для якого навіть варять спеціальний сорт пива — «Візн».

Місто славиться своїми художніми галереями світового масш-

табу — тут розміщені Стара і Нова пінакотеки — одні з кращих

картинних  галерей  Європи,  Баварський  національний  музей,

Мюнхенський міський музей, державні мінералогічні і нумізма-

тичні збори, Німецький театральний музей і Державна галерея

Ленбаха. Обов’язково варто побувати в унікальному музеї БМВ.

Нюрнберг, друге за величиною місто Баварії, міститься в бага-

тому лісами регіоні на р. Пегніц. Найкрасивіший вид на старе мі-

сто відкривається з Фюрстерських воріт — кільце стін Штадтма-

уера (XIV—XV ст.) з безліччю воріт і веж, «старе місто» сторони

Лоренц і замок. Вхід у старе місто йде через «Королівські воро-

та» з величезною оглядовою вежею, від якої починається найста-

рша вуличка міста — Кенiгштрассе, на якій розміщено церкву cв.

Марти, Німецький національний музей, найбільший музей мис-

тецтв, культури й історії всіх німецькомовних країн (заснований

у  1852)  і  церква  св.  Лоренца —  найбільша церква  Нюрнберга

(XIII—XV ст.). Недалеко від моста Музеумбрешке є площа Хау-

птмаркт, з 17-ти метровою скульптурою Шене Бруннен, церквою

Фройенкірхе (1352—1361) і відомим годинником «Маенлейнла-

уфен» (1509), Ратушею (1616—1622) і церквою св. Себальдуса

(1225—1273). Варто відвідати Нюрнберзький музей іграшок з іг-

рашками всіх епох і різних культур, Нюрнберзький замок і буди-

нок-музей Альбрехта Дюрера, в якому він прожив з 1509 р. до

останнього дня свого життя (1528).

Вражаючими  є  баварські  палацово-паркові  ансамблі,  розмі-

щені у мальовничих куточках краю. Найвідоміші з них — коли-

шня літня резиденція баварських королів — замок Німфенбург,

«казковий»  замок  Нойшванштайн  біля  австрійського  кордону,

стилізований  під  середньовічну  фортецю  замок  Хоеншвангау,

замок-палац Ліндерхоф (1869—1879) з парком, Мавританським

павільйоном і храмом Венери, а також палац Херренкімзеє.

Тюрінгія розміщена  на  стику  найважливіших  транспортних

шляхів, тут здавна розвивалися торгівля і ремесла, особливо виго-

товлення оптики, знаменитої синьої фарби і збройова справа. На

початку ХІХ ст. Тюрінгія була духовним центром Німеччини і Єв-

ропи — тут жили Мартін Лютер, Шиллер, Ліст і Ґете, народився


Йоганн Себастьян Бах. Хоча столицею Тюрінгії є Ерфурт, велика частина туристів прагне в місто Айзенах на р. Херзель. Тут розмі- щено знаменитий замок Вартбург (ХІ ст.), побудований на висоті

190 м, оточена стародавніми будинками Ринкова площа, церква св. Георгія (1180), Ратуша (1596), трьохнефна базиліка церкви св. Ми- колая (ХІІ ст.), заводський музей фірми «Опель», будинок-музей і пам’ятник Мартінові Лютеру, музей Йоганна Себастьяна Баха з виставкою стародавніх музичних інструментів і церква св. Анни (XV ст.). У Веймарі, де було проголошено першу демократичну

республіку на німецькій землі, останніх 57 років життя прожив ве- ликий Ґете, тут він і похований в одному саркофазі із Шиллером. З будь-якого міста землі Тюрінгія організовуються піші та кінні екс- курсії мальовничими місцями Тюрингського лісу, що надихнув ба- гатьох німецьких поетів на створення романтичних здобутків, та- кож тут безліч рибальських баз і центрів водного спорту.

Бонн. Центр міста, що розкинувся навколо собору Мюнстер (ІХ—ХІІІ ст.) і мальовничої старої Ринкової площі з міською ра- тушею (1782), славиться безліччю старих будинків, облицьова- них штуком, а також будинком, у якому народився Людвіг ван Бетховен, університетом — одним із найстаріших у Європі. На площі перед собором є дарунок Ф. Ліста — пам’ятник Бетховену

(1845). Тут розміщений один із найдавніших римських портів на Рейні — у 1989 р., йому виповнилося дві тис. років. Від площі Бундесканцлерплац до Годесбергер-Аллеє тягнеться ціла низка по-своєму  красивих  урядових  будинків —  будинок  Бундестагу (1950), вілла Хаммершмідт (колишня резиденція президента ФРН), палац Шаумбург (резиденція федерального канцлера) і па-

лац Поппельсдорф із ботанічним садом.

У   центральній   смузі   Німеччини   є   Франкфурт-на-Майні.

У цьому місті, де в оточенні сучасних хмарочосів, є будинок, де

народився Ґете, а також старий імператорський собор. Історич-

ний центр міста — Ремерберг, зосереджений навколо ратуші Ре-

мер (XVI—XVIII ст.), у чиїх залах проходили коронаційні захо-

ди,  славиться  найбільшим  виставковим  залом  країни —  Ширн

Кунстхалле, археологічним садом, церквою Ніколайкірхе, музеєм

франкфуртської єврейської громади, готичним собором — буди-

нок із червоної цегли з 95-ти метровою вежею, музеєм сучасного

мистецтва «Тортенштук» і відомою церквою Паульскірхе. Також

заслуговують на увагу Стара опера, Архітектурний музей, музей

Опель, музей кіно, природний музей Зенкенберг, міські галереї,

інститут мистецтва Кунстінстітут, гігантські теплиці Саду Пальм,

зоопарк і Німецький музей шкіри.


На південному заході розміщено такі відомі міста, як Гей- дельберг і Штутгарт із його знаменитими музеями, Людвігсбург із його палацевою резиденцією, Фрейбург, Ульм і Констанц із пишними готичними кафедральними будівлями.

Чарівність Штутгарта полягає в його майже сільському ви- гляді. Розміщений серед виноградників і лугів, це велике місто нагадує швидше величезне село, яке живе виноробством, ніж центр респектабельного автомобілебудування. Це враження змінюється  тільки  після  відвідання  торгового  центру,  що  не

має собі рівного в країні з його величезними конструкціями зі скла, що утворюють високі зали з розміщеними терасами мага- зинів.

Кельн виник на місці римського поселення «Колоніа», від яко- го й одержав своє ім’я. Вже в раннє середньовіччя він входив до кількості найважливіших міст Ганзи на Рейні, у 1248 р. був за-

кладений  перший  камінь  у  фундамент  знаменитого  тепер  на увесь світ Кельнського собору, а в 1388 р. був заснований Кельн- ський університет. Під час Другої світової війни центр Кельна був майже цілком зруйнований, але швидко відновлювався, пере- творившись у наші дні у важливий торговий та індустріальний центр Німеччини, не менш знаменитий своїми карнавалами та

традиційними  пивними  закладами.  Символ  міста —  готичний

Кельнський собор (1248—1880) із двома шпилями висотою по

157 м. Детальна екскурсія Кельнським собором триває близько

трьох годин, під час якої оглядають золотий саркофаг (у ньому

зберігають мощі святих Каспара, Мельхіора і Балтазара), уніка-

льні вітражі, найбільший підвісний дзвін. На висоті 95 м розмі-

щено оглядовий майданчик.

Також у місті безліч музеїв і храмів — дванадцять романських

церков,  готичні  церкви  св.  Мартіна  (XІІ  ст.),  Санкт-Гереон

(XІІ ст.) і Санкт-Кліберт (XIII ст.). Цікаві Романсько-німецький

музей з унікальною римською мозаїкою Діонісія, музей Людвіга і

музей Воллраф-Річард із відомою картинною галереєю, численні

театри, Опера і концертна сцена філармонічного оркестру, зоо-

парк, акваріум і ботанічний сад.

За 15 хвилин із Кельна можна доїхати до парку розваг «Фан-

тазіяленд», знаменитого своїми приголомшливими мультимедіа-

шоу і тематичними круїзами, кулінарним туром «Берлін-Мехіко-

Париж-Пекін», вар’єте «Зимовий сад», фантастичним шоу «Во-

гонь,  Вода  і Світло»,  «Зоряним  парадом» у  театрах  Танагра  і

Скеля,  «берлінською  каруселлю»,  неодмінними  «російськими

гірками» і багатьма іншими атракціонами.


Лікувальний і активний відпочинок

 

Баден-Баден. Курортне містечко Баден-Баден було засновано ще римлянами на початку нашої ери і донині вважається передо- вим європейським курортом, «літньою столицею Європи». Над- звичайно м’який клімат, елегантний центр міста, сади і парки, га- рячі термальні джерела, сучасні термальні комплекси і комфортабельні готелі — складові успіху Баден-Бадена. Культу- рний відпочинок курорту охоплює: музеї, філармонію, драматич- ний і музичний театр, крім того, у Баден-Бадені проходить кілька міжнародних фестивалів. У курзалі Баден-Бадена розміщене ка- зино, яке є головним розважальним об’єктом. Будинок курзалу побудований у середині XIX ст. у комплексі з колонадою над пи- тним джерелом, є центром Баден-Бадена. Сюди вдень йдуть ту- ристи, а ввечері з’їжджаються лімузини зі знаменитостями.

Бад  Райхенхаль — місто солі та цукерок, розміщене на пів- денному-сході Баварії біля озера Кімзеє. Курортом він став з лег- кої руки короля Максиміліана Другого. Бад Райхенхаль рекомен-

дують, передусім, пацієнтам з респіраторними захворюваннями. Терапевтичні властивості має насичена сіллю термальна вода мі- сцевих джерел. Лікувальні процедури приймають у градирні (Gradierwerk), побудованій понад сто років тому. Вона полягає в

160-ти метровій веранді висотою 13 метрів, по центру якої роз-

міщена констуркція — решітка-штахети-стіна-ґрати, оповита ча-

гарником, по гілках якого за добу стікає приблизно 400 тисяч лі-

трів лікувальної води — частина води випаровується, насичуючи

повітря цілющими солями. Тут розміщено фонтанчики з лікува-

льною водою. А всього їх у місті близько півсотні, за що Бад

Райхенхаль називають «Brunnenstadt» — «Місто джерел». У бе-

резні 2005 р. тут відкрився муніципальний центр Rupertus Terme,

де використовується термальна вода з 12-ти процентною концен-

трацією солі. Узимку Бад Райхенхаль перетворюється в лижний

курорт. Тут прокладено близько 25 км. трас для бігових лиж, а

також  є  найстаріший  у  Німеччині  витяг,  побудований  ще  в

1928 р. Він піднімає туристів до висоти 1583 м над р. м.

Боденське озеро за своєю довжиною (63 км) займає третє міс-

це в Європі. Його максимальна глибина — 252 м. У курортних

містечках уздовж узбережжя Боденського озера є обладнані пля-

жі: як платні (з розвинутішим сервісом), так і з вільним входом.

У цьому районі Німеччини велика кількість архітектурних та іс-

торичних пам’яток, церков, монастирів і замків. Аматори водних

видів спорту можуть зайнятися серфінгом, плаванням, прогулян-


ками на яхтах. Також до послуг відпочиваючих — гольф, теніс, верхова їзда, велопрогулянки, а також катання на роликах по спеціальних доріжках уздовж озера.

 

Тематичні  парки

 

Леголенд — перший у Німеччині розважальний парк всесвітньо відомої фірми Лего (Lego), розміщений у безпосередній близькості від автобану А8, що з’єднує найбільші міста Мюнхен і Штутгарт. Парк орієнтований на батьків із дітьми від 2 до 13 років.

Європа парк (Europa Park) — тут усю Європу можна обійти за день. Цей інтернаціональний парк розміщений на південному заході країни, де сходяться кордони Німеччини, Франції і Швейцарії.

Парк атракціонів  Фантазіяленд  працює вже понад 30 років.

Найпопулярнішим  є  космічне  шоу  «Галактика» —  неймовірна

подорож  Молочним  Шляхом  із  приголомшливими  ефектами  і

динамічною імітацією космічного польоту. Крім того, є «Приго-

ди в Колорадо з Майклом Джексоном», «Круїз бурхливими ріка-

ми», «Запаморочливе шоу», «Мертва петля», «Корабель вікінгів»,

«Вежа Кодак», «Берлінська карусель» і багато чого іншого.

Ханза парк (Hansa Park) — краще місце для аматорів гострих

відчуттів.  «Літаюча  акула»,  «Буревісник»,  «Суперводоспад» та

інші   атракціони,   що   захоплюють,   чекають   найвідважніших.

Створені умови і для тихого відпочинку з дітьми: можна відпра-

витися  парком  на  маленькому  рейковому  автомобілі  в  «Хейя-

Сафарі».