НІДЕРЛАНДИ (ГОЛЛАНДІЯ)

 

Офіційна назва — Королівство Нідерланди. Столиця: Амстер- дам (725 тис. осіб). Територія: 41,5 тис. км2. Населення: 15,5 млн осіб. Час відстає від київського на одну год. Релігійна належ- ність, у %: римо-католики — 32, протестанти — 26. Найбільші міста,  тис.  осіб:  Амстердам,  Роттердам —  600,  Гаага —  441, Утрехт — 234, Ейндговен — 200. Грошова одиниця — євро.

 

Географічне положення

 

Нідерланди — держава в Західній Європі, на узбережжі Півні- чного моря. Близько половини території (у західній частині) є нижче рівня моря. На сході переважають плоскі й пологохвилясті рівнини, їх висота інколи досягає 50 м над р. м. На півдні терито- рію перетинають ріки Рейн, Маас і Шельда, що формують єдину дельту, яка забезпечує морському транспорту доступ до внутрі- шніх районів Європи. Уздовж берега простягається смуга піща- них дюн, далі розміщено великі низовини, захищені від затоп- лення греблями і дамбами. У морі паралельно до берега, про- стягаються Західнофризькі острови — це зовнішній ланцюг дюн, частково затоплених.

 

Історичні факти

 

У середньовіччі Нідерланди були частиною Німецької імперії, яка також називалася Священною Римською імперією. Після припинення чоловічої лінії графів Голландських, графство пере- йшло в руки Баварців, а пізніше до герцогів Бургундських. Упро- довж XV ст. останні об’єднали під своєю владою практично всю територію сьогоднішніх Нідерландів, Бельгії, Люксембургу і зна- чну частину північної Франції. Імператор Карл V, став одночасно королем Іспанії і правителем Бургундської держави. Внаслідок цього Нідерланди потрапили під іспанське панування. Війна Ні- дерландів за незалежність закінчилася в 1648 р., коли в Мюнстері (Німеччина) був підписаний договір з Іспанією. У 1713 р. унаслі- док Утрехтського договору завершилася війна за іспанські тери- торії. У XVII—XVIII ст. Нідерланди були федеральною респуб- лікою. У 1810 р. Нідерланди приєднані до Французької імперії. Після поразки Наполеона у 1813 р. знову отримали незалежність. У 1940—1945 рр. окуповані Німеччиною. З 1949 р. всупили в НАТО, а з 1958 р. — в ЄЕС.


Державний устрій

 

Парламентська демократія у формі конституційної монархії. Глава  держави —  королева  (король),  глава  уряду —  прем’єр- міністр.   Законодавчий   орган —   парламент.   Поділяється   на

12 провінцій.

 

Туризм

 

Більшість екскурсій Амстердамом починається від споруди з червоної цегли з годинником і флюгером у неоготичному сти- лі — Центрального вокзалу (ХІХ ст.), що відокремлює місто від старої гавані Ей. Від вокзалу віялом розбігаються вулиці і «грах- ти» — канали Амстердаму, у тім числі й головна вулиця міста — Дамрак,  якою  можна  потрапити  в  історичний  центр  міста, —

«Квартал Великих каналів». Його канали: Сингл («оборонний»), Хейренграхт («канал панів»), Кайзерсграхт («імператорський»), Прінсенграхт («канал принців») і безліч інших, поділяють місто на 90 островів. Тут є також відома площа Дам, на якій також розміщено Королівський палац з величезним музеєм (ХVII ст.);

монумент Свободи (1956), у фундаменті є капсули з землею тих країн, де воювали голандці; церква Ньіве-Керк (1408), яку неод- норазово перебудовували є місцем коронації нідерландських мо- нархів, і відомий музей Мадам Тюссо. Неподалік розміщено бу- динок біржі Берлаги (1897—1903), що слугувала в середньовіччі монетним двором, дерев’яну Вежу Мюнт зі шпилем і курантами

(1620), нульова точка відліку рівня моря для усього світу — Амс- тердамський футшток, комплекс будинків Ост-Індської компанії, одна з найцікавіших споруд міста — Будинок кораблів, музей ка- тувань і музей сексу на Дамрак, а також численні мальовничі жи- тлові будинки ХVI—XVIII ст.

У Амстердамі величезна кількість церков, серед яких особли-

во  виділяються  найстарша  церква  міста —  готична  Уде-Керк

(1300), у якій регулярно проводять органні концерти, найбільша в

Нідерландах ренесансна церква — Вестеркерк (1619) з могилою

Рембранта,  перша  протестантська  церква  країни —  Зюдкерк

(«південна»), Нордеркерк («північна», 1620—1623) і найбільша у

світі Португальська синагога (1675), а також один із найбільших

католицьких соборів Європи — Амстелькрінг (XVII ст.), у якому

зараз розміщений музей.

Амстердам —   один   із   найбільших   художніх   і   музейних

центрів світу. Ряйксмузеум (Rijksmuseum) — це найбільший музей


Голландії. Цей музей має велику і різнобічну колекцію предметів мистецтва, світовою славою користується колекція мальовничих полотен. Центральне місце в цій колекції займають роботи відо- мих голландських майстрів XVII ст. — Рембрандта і Вермеєра.

Музей Ван Гога (Van Gogh Museum). Тут наведено постійну виставку, що складається з 200 полотен і близько 500 малюнків Ван Гога і його сучасників.

Будинок — музей Ганни Франк (Anne Frankhuis).  Будинок, у якому під час Другої світової війни ховалися Ганна і її родина.

Тут вона написала свій відомий щоденник, що дає уявлення про війну і переслідування євреїв.

Музей Мадам  Тюссо (Madame  Tussaud  Scenerama).  Завдяки особливим ефектам і восковим фігурам, що рухаються, можна уявити картину в Амстердамі «золотого» (XVII ст.) століття.

Крім історичних і культурних пам’яток, безліч гостей приваб-

лює знаменитий «квартал червоних ліхтарів» навпроти Центра-

льного вокзалу і торгові заклади міста.

У Зандамі,  що розміщений за 20 км від Амстердама, варто

відвідати будиночок Петра I і архітектурний музей під відкритим

небом «Зандам у XVII ст.» Північніше Зандама розміщений зна-

менитий Алкмар («оточений водою») — єдине місто у світі, де до

наших днів збереглися середньовічні сирні ярмарки і навіть гіль-

дія «носіїв сирів». Цікаві вузькі середньовічні вулички, численні

міські канали, собор св. Лаврентія і готична Ратуша. Тут працю-

ють: музей сиру, музейний комплекс Цаанс Шанс, Національний

музей пива в будинку старої броварні, Нідерландський грубний

музей і міський музей історії та мистецтв.

Гааґа  (Графенхаге) — резиденція уряду, парламенту і коро-

лівського двору, третє за величиною й одне із найстаріших (1248)

міст країни, хоч статус міста Гааґа отримала тільки 1811 р. Це мі-

сто чиновників, дипломатів і пенсіонерів. Тут розміщений Палац

світу, в якому працює Міжнародний суд ООН. Навколо старода-

внього замку Бінненхоф (1248), у якому зараз засідає парламент

країни —  Генеральні  штати,  є  історичний  центр  міста.  Перед

замком, на площі Плейн, височіє пам’ятник Вільгельмові I Оран-

ському, а навколо — безліч архітектурних та історичних пам’я-

ток —  будинок  трибуналу  Ріддерзал  (ХІІІ  ст.),  середньовічна

в’язниця Гевагенпорт (зараз тут розміщено музей інквізиції), мі-

ністерство колоній, найстарший у країні міський Пасаж (1882—

1885),   міністерство   юстиції   і   літературний   клуб   Де   Вітте.

Поблизу розміщено палац колишнього намісника нідерландських

володінь у Бразилії — Мауріцхейс (1633—1644), у якому є одна з


кращих картинних галерей світу — Королівська художня галерея із колекцією робіт голландських і фламандських майстрів живопи- су XV—XVIII ст. — Рембрандта, Вермеєра, Халса, Стіна й ін. По- руч, на ратушній площі, є готична Стара Ратуша, біржа Берлаге і найвідоміший собор міста — церква Гроте-Керк (XV—XVI ст.) із зображеними на фронтоні гербів лицарів Золотого Руна і симво- лом міста — дзвоном із зображенням лелеки. Резиденція королеви є в палаці Кенінклійк Пале Нордейнде (1533—1655), що літом від- критий для вільного відвідування (королева живе в палаці Хейс- тен-Бос). Ще одна визначна пам’ятка міста — парк Мадуродам, своєрідний музей під відкритим небом, у якому в масштабі 1:25 зображено практично всю країну і всі її пам’ятки, причому всі ці мистецько виконані макети діючі. Також цікавий ультрасучасний квартал Резиденція, над створенням якого працювали кращі архі- тектори світу. Безліч туристів приваблює побудована на кошти Наполеона Бонапарта Валлонська церква (1807), будинок-музей Спінози, унікальний музей цукерок і карамелі Гаагше Хофье, ста- ра католицька церква (1722), Палац світу (1913), картинна галерея принца Вільгельма V, міжнародний музей преси, поштовий музей і музей костюма, а також Акваріум і Морський центр, в якому по дні океану прокладено підводний тунель.

 

Свята і фестивалі

 

Свята і фестивалі проводяться цілий рік: в лютому проходить Амстердамський карнавал, в березні організовують Амстердам- ські тижні мистецтв, в останню суботу квітня відзначається день народження королеви, який є народним святом. З 9.00 припиня- ється рух у центрі міста, весь Амстердам бере участь у карнавалі. Різноманітні концерти, народні бали відкриті для всіх бажаючих. Свято починається напередодні дня народження і продовжується цілу добу. В травні святкують річницю звільнення від фашистсь- кої окупації, у червні в Амстердам з’їжджаються театральні тру- пи, проводять платні й безкоштовні концерти і спектаклі, у тому числі в міських парках. У вересні проходить свято квітів, Амсте- рдам і всю Голландію прикрашають квітами всіх кольорів.