ЕСТОНІЯ

 

Офіційна назва — Республіка Естонія. Площа 45227 км2. Сто- лиця — Таллінн (412 тис. осіб). Час рівний київському. Офіційна мова — естонська. Населення 1,4 млн осіб. Грошова одиниця — естонська крона. Найбільші міста, тис. осіб: Таллінн, Тарту —

101, Нарва — 74, Кохтла-Ярве — 67, Пярну — 52. Традиційною релігією є християнство у формі лютеранства (Естонська Єванге- льська Лютеранська Церква (14,8 %) і православні (14,0 %).

 

Географічне положення

 

Розміщена в Північній Європі, омивається Балтійським мо- рем на заході та Фінською затокою на сході. Естонія має кордон з Латвією на півдні (339 км), та з Росією на сході (294 км), а та- кож морський кордон із Фінляндією на півночі. Середня висота над  рівнем  моря  становить  лише  50  м.  Естонія  має  близько

1400 озер, найбільше — озеро Пейпсі 3555 км² (56 % площі по-


верхні належить Російській федерації), численні болота, 3794 км узбережжя з численними затоками, протоками та фіордами. Найвища  точка  країни —  Суур-Мунамягі  на  піденному  сході країни (318 м над р. м.).

 

Державний устрій

 

Форма  правління —  парламентська  республіка.  Форма  уст- рою — унітарна держава. Естонія є конституційною демократі- єю, президента якої обирають однопалатним парламентом кожні п’ять років. Уряд або виконавчу владу формує прем’єр-міністр, якого призначає президент. Уряд складається з 14 міністрів і при- значається президентом після схвалення парламентом. Законода- вча  влада  належить  однопалатному  парламенту —  Державній асамблеї, яку утворюють 101 депутат. Депутатів на чотирирічний термін обирає безпосередньо народ. Адміністративно країна по- діляється на 15 головних адміністративних одиниць (повіти).

 

Історичні факти

 

Християнство прийнято племенами естонців після завоювання Братством Меча з Німеччини і Данією у 1227 р. З ХІІІ ст. Естонія в  різні часи  була під  владою багатьох  країн —  Данії, Швеції, Польщі та Росії. Після розвалу Російської імперії внаслідок Жов- тневої революції Естонію було проголошено незалежною респу- блікою 24 лютого 1918 р. Насильно включена до складу СРСР у червні 1940 р., повернула незалежність 20 серпня 1991 р. 1994 р. Естонію залишили останні російські війська. Країна самостійно вибудовувала економічні й політичні відносини із Західною Єв- ропою  та  іншими  країнами,  стала  членом  НАТО  29  березня

2004 р., а з травня 2004 р. — член ЄЕС.

 

Туризм

 

Таллінн — найбільш збережене середньовічне місто Європи, оточене фортечною стіною. Старе місто (Vana Tallinn), яке поді- ляється на Вишгород, розміщений на пагорбі Тоомпеа, і Нижнє місто, оточене середньовічними міськими оборонними споруда- ми, від яких збереглися 18 веж і фрагменти стін XIII—XVI ст.

У Талліні збереглося дуже багато пам’яток архітектури і мис- тецтва XIV—XVIII ст.: ансамбль площі Раекоя (Ратушна площа) з Міською Ратушею (1402—1404), на якій обертається знамени-


тий флюгер Старий Томас — символ Талліна; готичні будинки Великої Гільдії (1417); житлові будинки XV—XVI ст.; Доміні- канський монастир (XIII—XV ст.), готична церква Пюховайму (XIV ст.); вежа Довгий Герман (Пік Херманн); православна церк- ва Олександра Невського і церква Казанської Богоматері; церква Олівісте (XIII ст.) з 123,7-метровим шпилем та п’ятьма оглядо- вими майданчиками.

У місті збереглися Великі Морські та Віруські ворота. Найві-

домішими серед туристів є вулиці: Віру з найцікавішими таллін-

ськими крамницями і ринком рукодільниць, Пікк Ялг і Люхіке

Ялг (в перекладі, відповідно, Довга Нога і Коротка Нога). Люхіке

Ялг називають також «вулиця-сходи» через сходинки, які трап-

ляються по всій її довжині (близько 100 метрів).

За межами Старого міста варто оглянути колишній Палац Пе-

тра Великого (Кадріорг) із величезним парком, що був збудова-

ний Петром I, зараз тут розміщена резиденція президента Естонії.

Музеї. У фортечній оборонній вежі Кіік-ін-де-кек (в перекладі

з естонського — «дивися на кухню») розміщений музей старода-

вньої зброї та інших предметів оборони. У вежі Толста Маргари-

та (Пакс Маргарете) є експозиція Морського музею, де можна

довідатися, на чому і в чому ходили в море естонські рибалки в

давні часи, подивитися моделі стародавніх кораблів тонкої робо-

ти,  потриматися  за  товсті  корабельні  канати,  відчути  суворий

морський дух Таллінна. Всього в Таллінні розміщено 13 музеїв з

їхніми філіями, охоплюючи Талліннський міський музей, Держа-

вний історичний музей, Таллінський художній музей. Цікавою

буде  поїздка  в  національний  парк  Лаахемаа  і  ознайомлення  з

приватними  колекціями  стародавніх  автомобілів,  мотоциклів  і

велосипедів.

Нарва розміщена за 14 км від упадіння ріки Нарва у Фінську

затоку. Перші згадки про місто є в російських літописах з 1171 р.

У різні періоди історії Нарва належала Данії, німецьким орденам,

Швеції. У XVII ст. була одним із найбільших торгових центрів на

Балтиці. У 1704 р. Нарва була захоплена російськими військами.

З 1919 р. є у складі Естонії. Найстарішим промисловим підпри-

ємством міста є бавовняна фабрика «Кренгольмська мануфакту-

ра», зберігся замок (XIII—XV ст.), міські укріплення (XIV cт.),

будинок ратуші (XVII ст.). Ратуша збудована в 1668—1671 рр. за

проектом архітектора Г. Тейфеля. Її загальне планування виріше-

не в традиціях нідерландських міських палаців. У 1686 р. вхід у

ратушу був прикрашений порталом роботи скульптора Н. Міллі-

ха. До порталу ведуть круті двосторонні сходи (1687, майстер


С. Гест). У 1727 р. над ратушею з’явилася дерев’яна вежа в баро- кових формах. Будинок був частково зруйнований під час Другої світової війни.

Тарту — друге за величиною місто Естонії. Відоме одним із найстаріших у Європі університетом, заснованим у 1632 р. за на- казом шведського короля Густава Адольфа, в якому працювали багато знаних учених. Місто збудоване у стилі класицизму, із строгими   силуетами   будинків   і   монументальною   ратушею. На Ратушній  площі  постійно  проводяться  ярмарки,  фестивалі,

концерти і театральні вистави. Від колишніх часів збереглися руїни кафедрального собору Петра і Павла (XII—XV ст.), поро- ховий льох біля підніжжя пагорба Тоомемягі (зараз у ньому рес- торан), церква Яани (XIV ст.), тартуська обсерваторія і ботаніч- ний сад. У місті працює багато музеїв: музей історії Тартуського університету,  естонський  музей  спорту,  музей  геології,  музей

зоології, музей мистецтв, художній музей, етнографічний музей, музей історії міста та ін. Понад 11 % території міста займають парки.

Невеликий курорт Нарва-Йиесуу розміщений північніше На- рви у сосновому лісі на березі Фінської затоки. Соснові ліси на сухих піщаних дюнах і свіже морське повітря створюють уніка-

льний мікроклімат, що підсилює лікувальний ефект місцевої мі-

неральної води «Ауга».

На західному узбережжі з піщаними пляжами і сотнями ост-

ровів найвідомішим курортом є Пярну, його називають літньою

столицею. Курорт відомий унікальним мікрокліматом, грязьови-

ми  ваннами  і  доглянутими  парками.  Крім  найрізноманітніших

оздоровчих установ високого рівня та відмінних пляжів, варто

оглянути: церкви cв. Катерини (1764—1768) і cв. Єлизавети, Мі-

ську ратушу, Талліннські ворота, Червону вежу (єдина уціліла

частина міської стіни, XV ст.), житлові будинки XVII ст., Пярну-

ський  музей,  музей  Лідії  Койдула  і  Чаплиновський  художній

центр.

Курортне місто Хаапсалу, розміщене на березі однойменної

мілководної затоки, відоме санаторіями, дачами і лікувальними

грязями. Засноване в XIII ст. як центр Сааре-Ляенеського єпис-

копства. В XIX ст. було популярним бальнеологічним курортом

серед російської аристократії. Найвизначніші пам’ятки міста: се-

редньовічний  єпископський  замок  XIII—XVI  ст.,  Естонсько-

шведський музей, Матсалуський заповідник.

Острів  Сааремаа  (Езель) — другий за величиною острів Бал-

тійського моря (2668 км2) і найбільший в Естонії. На острові збе-


реглися дерев’яні вітряні млини, середньовічні кам’яні церкви і стародавні хутори з критими соломою будівлями. Курессааре, центр острова Сааремаа, виник у XIV ст. як фортеця, а в середині XVI ст. був відомим портом і торговим центром. Місто відоме Єпископським замком — єдиним цілком збереженим і найбіль- шим середньовічним замком у країнах Балтії. У замку розміщено Сааремааський музей і Художню галерею. Варто відвідати Вій- думяеський і Вілсандійський заповідники, геологічний заказник озера Каалі (метеоритного походження віком близько три тис. років).