КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Які показники характеризують біологічну цінність харчових жирів?

2. Що являють собою трансізомери і як вони впливають на харчову цінність жирів?

3. Які шляхи зниження трансізомерів у харчових жирах?

4. Значення комбінованих жирових і ліпідно-білкових продуктів у раціоні лю-

дини.

5. Які Ви знаєте олії з нетрадиційної сировини?

6. Яка роль ω-3 і ω-6 кислот у функціонуванні організму і як регулюються спів-

відношення цих кислот?

7. Що собою являють дієтичні і низькокалорійні олії і з якою метою вони вико-

ристовуються?

8. Які Ви знаєте основні функціональні інгредієнти, що входять до складу хар-

чових продуктів?

9. Які  способи зниження енергетичної цінності емульсійних жирів  харчових

продуктів?

10. З якою метою використовується гідроколоїди в рецептурах низькокалорійних

жирових продуктів?

11. Які антиоксиданти рослинного походження рекомендують включати у рецеп-

турний склад жировмісних продуктів?

12. Які основні аспекти формування функціональних жирових продуктів?

13. Які сполуки використовують у технології функціональних жирових продуктів?

14. Чим відрізняються окремі види функціональних олієжирових продуктів?

15. Які відмінні особливості спре дів з функціональними властивостями?

16. Дайте характеристику спредів різних типів.

17. З якою метою використовують переетерифіковані жири, рижикову олію, фо-

сфоліпідні компоненти у виробництві спредів?

18. Які різновиди функціональних олієжирових продуктів надходять у реалізацію?

19. Які біологічно активні добавки входять у рецептуру нових видів майонезу?

20. Що собою являє майонез «Каротиновий», «Сонечко», «Дружба», «Аромат-

ний» і «Московський»?

21. З якою метою застосовуються різні марки стабілізаційних систем у виробниц-

тві майонезу?

22. З якою метою використовують СО2-екстракти з пряно-ароматичної, лікарсь-

кої й олієефірної сировини?

23. В якому спрямуванні поліпшується рецептурний склад функціональних ма-

йонезів?