КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Яке місце займають функціональні молочні продукти серед інших груп товарів?

2. Що входить до складу функціональних молочних продуктів?

3. На які групи ділять молочні функціональні продукти?

4. Як поділяють йогурт за функціональними властивостями?

5. Що являє собою ангіогенін і з якою метою його включають до складу молоч-

них продуктів?

6. Які Ви знаєте способи отримання молочних продуктів функціонального хар-

чування?

7. Які особливості полікомпонентних заквасок різних молочних продуктів?

8. В якому спрямуванні поліпшується асортимент м’яких сирів функціонального

призначення?

9. Що являють собою комплексні закваски і для яких молочних продуктів вони

використовуються?

10. За якими ознаками класифікують функціональні молочні продукти?

11. На які групи ділять функціональні молочні продукти з пектином?

12. Що собою являє «Пектомол» і як його отримують?

13. Які молочні продукти випускають з карагінаном?

14. Що являють собою енпіти, в якому асортименті вони випускаються?

15. Дайте характеристику асортименту молочних продуктів з підсолоджувачами,

лактулозою, вітамінами, стабілізаційними системами.

16. З якою метою включають в рецептуру різні види зернобобових і продуктів їх

переробки?

17. Які особливості кисломолочних продуктів типу «Біосол», «Протосол», «Осінній»?

18. Охарактеризуйте функціональні кисломолочні продукти на основі соєвих білків.

19. З якою метою використовують продукти переробки нуту?

20. Яке значення нетрадиційної сировини у поліпшенні функціональних власти-

востей молочних продуктів (дикорослих, амаранту, морських гідробіонтів)?

21. Порівняйте функціональні властивості кефіру з додаванням препаратів мор-

ських водоростей.

22. Які відмінні особливості мусів функціонального призначення?

23. Яке призначення мають молочні продукти зі змінним білковим, вуглеводним і

жировим складом?

24. Порівняйте споживні властивості йодованих білків.

25. Які відмінні особливості сирних паст?

26. Яка сировина використовується у виробництві кисломолочних рослинних напоїв?

27. Що собою являють молочні продукти із синбіотичними властивостями?

28. В якому спрямуванні створюються синбіотичні комплекси для молочних про-

дуктів?

29. Що являє собою «Лактовіт білковий»?

30. Порівняйте рідкі і сухі молочні функціональні продукти, що запропоновані

науковцями Інституту технології молока і м’яса УААН.

31. Для яких цілей використовують дієтичні сирки з лактулозою і цукрозамінни-

ками?

32. Що являють собою кисломолочні продукти «Біфілайф», «Біфідобактерин»,

«Цілющий»?

33. Які види кремів, сирів і морозива функціонального призначення виробляють

підприємства України?

34. Чим відрізняються функціональні молочні продукти для дитячого харчування

від інших?

35. Наведіть асортимент різних груп молочної продукції з поліпшеними спожив-

ними властивостями.

36. Як формується асортимент пластифікованих сирних мас для харчування дітей

і дорослих?