ФУНКЦІОНАЛЬНІ НАПОЇ

 

9.1. ФОРМУВАННЯ РИНКУ І КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАПОЇВ

 

Повноцінне і збалансоване харчування, з врахуванням його лікувально- оздоровчих функцій, вимагає поповнення раціону кожної людини близько 500 нут- рієнтами. Значна кількість їх міститься в натуральній рослинній сировині: овочах і фруктах, лікарських рослинах, зернопродуктах, відходах виробництва та ін.

Серед більшості засобів і сировини, які використовуються для приготування безалкогольних напоїв, заслуговують на увагу біологічно активні рослини. Це обу- мовлено кількома причинами: по-перше, кращим перенесенням природних сполук у порівнянні із синтетичними; по-друге, рослини володіють більш повноцінною ді- єю за рахунок комплексу БАР, які утворилися в процесі довготривалої еволюції. Такі якості відсутні у штучних компонентів, які застосовуються для приготування напоїв.

У відповідністю із сучасною тенденцією розвитку продовольчого ринку всі на- пої повинні не тільки виконувати свою основну функцію — втамовувати спрагу, але й бути корисними для здоров’я. За останні 10 років споживання напоїв на одну людину в Європі зросло на 53 % і становить 120 л на рік. За цей же період спожи- вання функціональних напоїв подвоїлось. Світовий ринок функціональних напоїв практично  розділили  між  собою  8  країн  з  найбільшим  споживанням:  Японія (48,1 %),  США  (24,0 %),  Великобританія  (10,5 %),  Німеччина  (8,4 %),  Іспанія (4,4 %), Італія (2,5 %), Австрія (1,2 %), Франція (0,9 %).

Категорія функціональних напоїв розвивається дуже динамічно — об’єм світо-

вого ринку підвищився більше ніж на 70 %.

Витрати на споживання збагачених продуктів харчування у розвинених краї-

нах випереджають  споживання  біологічно  активних  добавок  як  таких  майже  в

1,5 рази.

Розвиток  світового  ринку  збагачених  вітамінами  продуктів  наведений  на

рис. 9.1.

Об’єм ринку збагачених фруктових соків, безалкогольних і спортивних напоїв

менший у порівнянні з сухими сніданками, молоком і хлібом (у грошовому виразі),

має тенденцію до більш динамічного росту.

Ринок функціональних напоїв в Україні поки що не сформувався. Він представ-

лений в основному енергетичними напоями. У світовій практиці «функціональни-

ми» вважаються напої, які характеризуються додатковою корисністю, тобто містять

різні корисні для організму компоненти (15—20 % від добової норми). Вони прояв-

ляють підтримуючу дію. На зарубіжному ринку постійно зростає популярність фу-

нкціональних напоїв. Частка сегменту функціональних напоїв у загальному об’ємі

ринку біологічно активних напоїв (БАН) у західних країнах близько 5 %, хоча се-

редньорічні темпи росту досягають 20 %.

 

До фармацевтичних відносять напої з перевіреною фармакологічною дією. Во- ни збагачені специфічними біологічно активними компонентами, що забезпечують регулюючу дію на фізіологічні функції організму і проявляють виражені терапев- тичні й профілактичні ефекти.

Типовими фармацевтичними напоями можна вважати бальзами й напої, екстра-

ктивну частину яких становлять трав’яні композиції фармацевтичного напрямку, а


також «Вітамінізовані шипучі напої» зі спеціально підібраним складом вітамінів, які проявляють антимікробні й протизапальні властивості, сприяють виведенню з організму вільних радикалів і посилюють власні захисні сили організму.

Розроблена рецептура бальзамів і рослинних екстрактів на основі рослинної си- ровини, що містить каротиноїди, аскорбінову кислоту, поліфеноли, флавоноїди, мі- кроелементи (йод, селен) та інші інгредієнти, які проявляють антиоксидантну акти- вність.   Найчастіше   використовують  квіти   календули,   листя   подорожника   й кропиви, коріння деревію, траву чебрецю, м’яти, мед, калину, терен. Споживання бальзамів і рослинних екстрактів з чаєм, мінеральною водою та іншими напоями сприяє підвищенню захисних функцій організму і зниженню дії негативних факто- рів навколишнього середовища на здоров’я людини.

Створення нових рецептур і товарних форм продуктів адекватного харчування та спеціального призначення здійснюється, як правило, за допомогою емпіричного підбору інгредієнтів.

Якість і функціональні властивості продуктів адекватного харчування оці- нюють за висновками експертів на основі ряду біохімічних і органолептичних показників.

Комерційний підхід до створення продуктів адекватного харчування не дозволяє розв’язати всі проблеми профілактики захворювань.

Особливо актуальні ці проблеми у розробці продуктів адекватного харчування для військових. Тому для них створена «Система адекватного харчування», науко- вою основою є концепція, згідно якої більшість факторів, що визначають негативну дію на організм людини, в своїй основі мають чотири першоджерела:

 порушення роботи функціональних систем організму (імунної, гормональної,

нервової та ін.);

 порушення складу й життєдіяльності нормальної мікрофлори;

 загальне забруднення організму, у тому числі хвороботворною мікрофлорою.

Нова система адекватного харчування військовослужбовців дозволяє протягом

обмеженого проміжку часу ліквідувати або звести до мінімуму дію шкідливих фак-

торів на організм.

Створення  напоїв адекватного харчування базується на такій сировині: чай

зелений, золотий корінь, шрот винограду, кореневища аїру, корені алтею, бе-

резові бруньки, плоди глоду, квітки бузини чорної, кора дуба, трава материн-

ки, трава звіробою, насіння коріандру, листя кропиви, кора жостеру, цвіт липи,

квітки нагідок, корені кульбаби, квітки пижмо, квітки ромашки, насіння кропу,

шишки хмелю, листя шавлії, плоди шипшини, трава череди, плоди фенхелю

та ін.

Навчальна класифікація передбачає поділ функціональних напоїв на наступні

групи: збагачені, напої для спортсменів, енергетичні, напої на травах, різні оздоро-

вчі напої.

Згідно з більш розповсюдженою, досконалою класифікацією, функціональні на-

пої за характером  дії на організм людини ділять на групи: загальнозміцнюючої,

профілактичної дії і спеціального призначення (рис. 9.3).

На даний час немає єдиної класифікації функціональних напоїв. Зустрічаються

різні варіанти класифікації, в залежності від функціональної направленості напоїв,

механізму й ступеня дії на організм, складу і співвідношення основних компонен-

тів. На основі аналізу науково-технічної літератури всі функціональні напої можна

умовно поділити на чотири основних групи: спортивні, енергетичні, напої групи

«здоров’я» і нутрицевтичні напої.

 

Корекція харчування населення (особливо молоді у віці від 15 до 35 років) може ефективно здійснюватися через концепцію створення напоїв із заданими властиво- стями, яка передбачає два взаємодоповнюючі підходи:


 виключення із інгредієнтного складу таких компонентів (алкоголь,  цукроза, штучні харчові барвники), які приводять посилення вищезгаданих соціальних про- блем суспільства;

 збагачення напоїв такими компонентами, як БАД у натуральній формі, спожи-

вання яких призводить до розв’язання згаданих соціальних проблем суспільства.

Особливо цінними є сполуки фенольної природи, здатні послаблювати токсичну

дію спирту і перешкоджати розвитку алкогольної залежності. Ці сполуки сприятли-

во  впливають на  організм завдяки наявності невеликої частки  алкоголю (пиво,

квас), поліфенолів, органічних кислот, вітамінів та ін. Введення до складу слабоал-

когольного напою «Трофі», міцністю 7 об. % натурального соку в кількості 9 %

знижує негативну дію алкоголю на реактивні здатності, увагу, пам’ять й емоційний

стан споживачів і навіть сприятливо впливає на нервові процеси в організмі, а та-

кож на працездатність.