КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Чому кондитерські вироби характеризуються низькою біологічною цінністю?

2. Яких Ви знаєте провідних європейських виробників функціональних конди-

терських виробів?

3. За допомогою яких добавок можна посилити лікувально-профілактичну дію

желейних кондитерських виробів?

4. Що собою являє функціональний желейний продукт «Фларопект»?

5. Які особливості складу комплексів олігомерних проантоціанідів? Приведіть

асортимент мармеладу з цими добавками.

6. Які відмінні особливості пастило-мармеладних виробів підвищеної харчової

та біологічної цінності?

7. Які шляхи поліпшення функціональних властивостей збивних кондитерських

виробів?

8. Проаналізуйте асортимент пастильних виробів з про- і пребіотиками.

9. Які вироби випускають на фруктозі і сорбіті з додаванням продуктів перероб-

ки топінамбуру?


10. Які напрями поліпшення функціональних властивостей зефіру?

11. За допомогою яких цукрозамінників випускають льодяникову карамель діє-

тичного призначення?

12. Які чинники поліпшення функціональних властивостей начинок карамелі?

13. Які  найбільш  цінні  фізіологічно-активні  інгредієнти  містяться  в  какао-

продуктах?

14. В якому напрямі розширюється асортимент шоколаду?

15. Які поліпшувачі помадних цукерок забезпечують відповідні функціональні

властивості?

16. Яке значення мають функціональні рослинні компоненти у формуванні спо-

живних властивостей цукерок?

17. Які концентрати білків можуть знизити цукромісткість і підвищити біологі-

чну цінність цукерок?

18. Які рослинні збагачувачі використовують у рецептурах желейних і праліно-

вих цукерок?

19. Яке значення дигідрокверцетину для кондитерських виробів на жировій ос-

нові?

20. Які біологічно активні добавки використовують у рецептурах ірису й драже?

21. Для  яких  кондитерських  виробів  використовують  йодовані  сироваткові

білки?

22. Які недоліки хімічного складу частини борошняних кондитерських виробів

вважаються типовими?

23. Які функціональні інгредієнти забезпечують підвищену цінність і цілеспря-

моване використання борошняних кондитерських виробів?

24. Яке значення зародків пшениці, паростків насіння злакових культур, компо-

зитних сумішей, вівсяних продуктів, порошків із дикорослих плодів для формуван-

ня функціональних борошняних кондитерських виробів?

25. З якою метою використовують сухий білковий напівфабрикат, харчовий бі-

лок рослинного походження, соєві продукти для борошняних кондитерських виро-

бів? Який Ви знаєте асортимент виробів з цими поліпшувачами?

26. Які продукти переробки амаранту, топінамбуру і фруктів використовують

для борошняних кондитерських виробів?

27. Що собою являють композиції з великою кількістю харчових волокон?

28. Які борошняні кондитерські вироби виробляють з використанням харчових

волокон?

29. З якою метою використовують продукти переробки нуту, сочевиці, соняш-

никового шроту?

30. Для яких виробів застосовують порошкоподібний плавлений сир?

31. В якому спрямуванні оптимізують склад тіста для кексів?

32. Яким чином забезпечують гарантований вміст мікронутрієнтів у вафлях?

33. Які кондитерські вироби готуються з використанням вівсяного борошна, вів-

сяного екстракту?

34. Що собою являють борошняні композиційні суміші і з якою метою вони ви-

користовуються у виробництві окремих видів виробів?

35. Які вироби готуються з використанням ферментних гідролізатів борошна,

пюре фруктів, овочів, кріопорошків зі шкірки винограду?

36. Які суміші як джерело БАД пропонуються для борошняних кондитерських

виробів?

37. Які сполуки забезпечують біологічну цінність фруктово-овочевих порошків?


38. Що собою являють полікомпонентні біологічно активні добавки?

39. Які переваги і недоліки білків мікробіологічного і рослинного походження,

що використовують для борошняних кондитерських виробів?

40. Які властивості борошняним виробам забезпечують природні водорозчинні

поліцукриди?

41. З  якою  метою  до  складу  рецептури  борошняних  кондитерських  виробів

включають фосфоліпіди і спеціалізовані багатофункціональні лецитини?

42. Які борошняні кондитерські вироби включають харчові волокна?

43. Приведіть  асортимент  борошняних  кондитерських  виробів  з  фруктово-

овочевими добавками.

44. Які шляхи поліпшення жирно-кислотного складу борошняних кондитерсь-

ких виробів?

45. Порівняйте харчову цінність вафель функціонального спрямування.

46. В якому спрямуванні поліпшують склад тістечок заварних із кремом?

47. Охарактеризуйте харчову цінність кексів з добавкою «Лакса-кейк».