ПРИРОДНІ ФІЗІОЛОГІЧНО ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОДУКТИ

 

Індустріалізація виробництва харчових продуктів значно спростила їх хімічний склад. У той же час розвиток кібернетичних уявлень щодо взаємодії людини з при- родою привів до того, що між ними відбувається не лише обмін речовинами та ене- ргією, але й інформацією, яка відображає різноманітність та складність структури природних об’єктів, з якими людина взаємодіє. Така інформація називається струк- турною.

В нутриціології «кількість структурної інформації» використовують для оцінки продуктів харчування, яка характеризує природний комплекс біологічно активних речовин, що міститься в продуктах.

Особлива цінність природних харчових продуктів зумовлена повноцінною структурною інформацією, включаючи й таку, яка стосується пристосування ро- слин і тварин до змін в оточуючому середовищі. Якщо різноманітність та кіль- кість структурної інформації, що людина отримує з їжею недостатні, відбува- ється зниження адаптаційних можливостей організму. Здорову їжу порівнюють з командою харчових речовин, в якій об’єднуються адаптогенні властивості різ- номанітних продуктів.

Натуральні продукти — продукти здорового харчування. До таких, з точки зору науки про харчування, відносять:

— продукти з високою харчовою цінністю й наповненістю;

— продукти, збагачені вітамінами, мінеральними речовинами, поліненасичени-

ми жирними кислотами і харчовими волокнами натурального походження;

— відбірні продукти для спеціалізованого й лікувально-профілактичного харчу-

вання;

— продукти з найбільшим ступенем гігієнічної безпеки, які наближаються до

лікувально-профілактичних.

З цих позицій формується нова галузь харчової й аграрної індустрії — ви-

робництво  натуральних  продуктів.  Технологічне  забезпечення  такої  галузі

зв’язується із застосуванням методів сучасної харчової біотехнології, яка на-

правлена, з одної сторони, на інтенсифікацію виробництва їжі із-за обмеження

природних ресурсів  і  придатних для  землеробства регіонів, а  з  іншої —  на

створення гарантованих технологій, які б забезпечували продуктивність сиро-

винних ресурсів.

Індустріалізація виробництва натуральних продуктів і використання біотехно-

логічних прийомів в АПК країни знаходяться на початковій стадії.

Сучасні нутриціологи та дієтологи наголошують на необхідність споживання

природних фізіологічно функціональних продуктів.