КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Що собою являють біологічно активні добавки, їх роль у харчуванні людини?

2. Чому має місце зниження вмісту біологічно цінних складових харчових про-

дуктів?

3. Яке значення має застосування БАД (біологічно активних добавок) до їжі?

4. Які причини хронічного дефіциту незамінних компонентів їжі?

5. Які особливості «Гемобіну» і «Протевіту» різних видів?

6. За допомогою яких добавок можна усунути дефіцит йоду?

7. Які нові види БАД до їжі Ви знаєте?

8. Які способи отримання БАД Ви знаєте?

9. За якими ознаками класифікують БАД до їжі?

10. Чим відрізняються окремі класи біологічно активних добавок до їжі?

11. Що являють собою нутрицевтики?

12. Узагальніть функціональне значення БАД-нутрицевтиків.

13. Дайте характеристику парафармацевтиків окремих підгруп.

14. Що являють собою еубіотики і як вони класифікуються?

15. Приведіть приклади виробничих груп БАД до їжі.

16. Які особливості робочої класифікації китайських і тибетських БАД?

17. Які відмінності типові для гігієнічної класифікації БАД до їжі?

18. Які особливості проведення гігієнічної і державної реєстрації БАД?

19. Який порядок оцінювання безпечності і стандартизації БАД до їжі?

20. Що собою являють натуральні біокоректори?

21. Охарактеризуйте біокоректори на основі дріжджів та продуктів їх переробки?

22. Які найбільш цінні властивості характерні для БАД «Александріна» і «Еліта»?

23. Порівняйте споживні властивості різних видів біокоректорів на основі рос-

линної сирови