5.3. ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ БАД ДО ЇЖІ

 

В Україні мікробіологічні вимоги безпеки БАД регламентовані нормативним документом тимчасової дії ГН 4.4.8.073-2001. Практика роботи виявила певні труд- нощі його використання, особливо за умови визначення приналежності об’єкту до- слідження до тієї чи іншої групи БАД, тому пропонують впровадження гігієнічної класифікації БАД до їжі. Вона не стосується кількісних значень показників безпе- ки, а торкається лише принципів класифікації БАД до їжі для потреб санітарно- епідеміологічної експертизи.

Гігієнічна класифікація має на меті розподіл об’єктів на групи, до кожної з яких можна було б висунути однакові вимоги безпечності. У тимчасових гігієнічних но- рмативах застосовано клінічну класифікацію БАД до їжі — розподіл на нутрицев-


тики та парафармацевтики, яка відображає відмінності в їх застосуванні, але не ступінь пов’язаного з цим ризику для здоров’я.

У тимчасових гігієнічних нормативах нутрицевтики розподіляються за діючим чинником (джерело вітамінів, амінокислот, мікроелементів та ін.), а парафармацев- тики — за походженням (БАД на основі рослинної чи тваринної сировини, море- продуктів, продуктів бджільництва та ін.). Побудова класифікації на двох різних принципах закономірно призводить до неоднозначного її тлумачення.

Якщо брати до уваги їхній склад, то видно, що ці БАДи до їжі належать до різ- них груп харчових продуктів. Мікробіологічні вимоги безпеки до них також є різ- ними. Тому використання існуючої класифікації для оцінки БАД до їжі за мікробі- ологічними показниками безпеки призводить до некоректного застосування окре- мих гігієнічних нормативів (табл. 5.6).

 

 

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ ДЕЯКИХ ГРУП БАД


Таблиця 5.6

 

 

 

 

Група БАД

 

МАФАМ,

КУО/г,

не більше

Маса продукту (г), в якій не допускаються

КУО/г, не більше

БГКП

(колі-форми)

 

Е-coli

 

S.aureus

 

ПМ

 

Дріжджі

Плісеневі гриби

БАД-джерело білків

104

1,0

1,0

10,0

10

50

БАД-джерело вуглеводів

103

1,0

1,0

10,0

10

50

БАД на основі тваринної сиро- вини

104

0,1

1,0

1,0

10,0

2х102

2х102

Примітка: ПМ — патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели

 

Узагальнюючи дані табл. 5.6, ряд спеціалістів вважають за доцільне проводити класифікацію за основним (домінуючим) компонентом. Крім того, важливо врахо- вувати технологію виготовлення певних груп БАД до їжі, що в кінцевому рахунку може бути систематизоване аналогічно табл. 5.7.

Таблиця 5.7

КЛАСИФІКАЦІЯ БАД ДЛЯ ПОТРЕБ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 

Група БАД

Підгрупа БАД

1. Сухі

1.1. на основі переважно тваринного білка

1.2. на основі переважно рослинного білка

1.3. на основі переважно жирів та олій

1.4. на основі переважно харчових волокон

1.5. на основі переважно водоростей

1.6. на основі висушених рослин

1.6.1. таблетовані, порошкоподібні, в капсулах

1.6.2. фіточаї

1.7. на основі переважно продуктів бджільництва

1.8. швидкорозчинні продукти типу instant (за виключенням БАД-еубіотиків)


Закінчення табл.  5.7

 

Група БАД

Підгрупа БАД

2. Рідкі

2.1. настої, відвари, сиропи, бальзами та настоянки з вмістом етанолу не біль-

ше 30 %

2.2. напої (рідкі композиції з чистих хімічних речовин, у тому числі вода з біоінформаційними властивостями)

3. Еубіотики

3.1. на основі чистих культур мікроорганізмів

3.2. змішаного складу

4. Консервовані

4.1. стерилізовані

4.2. пастеризовані

 

Розподіл БАД до їжі на групи та підгрупи з однаковими мікробіологічними ви- могами безпеки доцільно проводити, виходячи з їхнього складу (за домінуючим компонентом), та особливостей технології їх виготовлення (наявність чи відсут- ність процедур, які б впливали на життєдіяльність мікроорганізмів).