КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. За якими ознаками класифікують харчові добавки?

2. Приведіть технологічні функції харчових добавок.

3. Яким чином можна систематизувати типові харчові добавки, що використо-

вуються у виробництві продуктів харчування?

4. Що покладено в основу токсикологічної оцінки харчових добавок?

5. Які особливості відповідних етапів гігієнічного регламентування харчових

добавок?

6. Які поліпшувачі консистенції харчових продуктів використовуються різними

галузями промисловості?

7. За якими властивостями можна відрізняти окремі види драгле-утворювачів?

8. Порівняйте властивості гідроколоїдів як натуральних харчових стабілізаторів.

9. Які натуральні гідроколоїдні стабілізатори застосовуються у виробництві ха-

рчових продуктів?

10. Які Ви знаєте типи карагинанів і як вони відрізняються між собою?

11. Що являють собою камеді і які технологічні особливості окремих видів?

12. Порівняйте споживні властивості окремих модифікованих видів крохмалю і

фосфатів.

13. Які властивості підсолоджувачів частіше всього впливають на функціональну

дію харчових продуктів?

14. Порівняйте споживні властивості натуральних підсолоджувачів.

15. Які функціональні властивості фосфоліпідів враховуються під час створення

харчових продуктів?

16. Дайте характеристику найбільш поширеним сумішам харчових добавок.

17. Виділіть найбільш вагомі властивості лактилатів.

18. Якими властивостями володіють харчові добавки амінокислотного типу?

19. Які харчові добавки використовуються для окремих груп продовольчих товарів?

20. За якими ознаками підбирають харчові добавки для хлібобулочних виробів?

21. Порівняйте  споживні  властивості  натуральних  барвників  харчових  про-

дуктів.

22. Які харчові добавки використовуються для продуктів дитячого харчування?