4.3.11. ХАРЧОВІ ДОБАВКИ ДЛЯ ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

 

Різні галузі харчової промисловості виробляють достатньо широкий асортимент спеціалізованих продуктів, які призначені для дитячого і дієтичного харчування. Ці продукти розраховані для дітей самого раннього віку і дітей з певними захворю- ваннями. Організм хворої дитини потребує спеціально підібраної дієти, враховую- чи фізіологічні особливості і можливості травного апарату дитини.

Спеціалізовані продукти  для дитячого  й дієтичного  харчування поділяють на

шість  груп:

 дитячі адаптовані молочні суміші — замінники грудного молока, призначені

для змішаного і штучного харчування дітей першого року життя;

 сухі продукти дитячого харчування на зерновій основі;

 рідкі й пастоподібні молочні продукти для дітей раннього віку;


 дитячі фруктово-овочеві консерви (соки, пюре, супи-пюре та ін.);

 дитячі спеціалізовані продукти на основі м’яса птиці і риби;

 спеціалізовані м’ясні продукти.

Крім цього, все більш широке розповсюдження мають різні біологічно активні

добавки до їжі, які застосовуються для збагачення раціонів здорових і хворих дітей.

Промислове виробництво спеціалізованих продуктів допомагає формувати не-

обхідний асортимент і склад харчових продуктів.

Промислове виготовлення готових до споживання продуктів, страв і напівфаб-

рикатів для дітей перших трьох років життя має свої технологічні й гігієнічні особ-

ливості. Спеціалізовані продукти для дітей і дієтичного харчування повинні харак-

теризуватись високою харчовою й біологічною цінністю, відповідати біохімічним,

а також анатомо-фізіологічним і функціональним особливостям організму.

Однією із важливих гігієнічних особливостей виробництва спеціалізованих про-

дуктів для дитячого й дієтичного харчування є обмеження використання харчових

добавок. Застосовують харчові добавки для спеціалізованих продуктів переважно з

технологічною метою, тим не менше основною вимогою їх є безпечність.

Перелік харчових добавок, дозволених до застосування у виробництві продуктів

і сумішей за міжнародним стандартом, представлено в табл. 4.18.

Таблиця 4.18

 

ХАРЧОВІ ДОБАВКИ, ДОЗВОЛЕНІ ДО ЗАСТОСУВАННЯ У ВИРОБНИЦТВІ ДИТЯЧИХ  ПРОДУКТІВ І СУМІШЕЙ ЗА МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТОМ (CODEX ALIMENTARIUS)

 

з/п

 

Назва добавки (Е-індекс)

Максимально допустимі рівні добавки в розрахунку на 100 мл готового до споживання продукту

Загущувачі

1

Гуарова камедь (Е 412)

0,1 г у всіх типах A і D, 0,2 г в В

2

Камедь   рожкового   дерева   (Е

410)

0,1 г у всіх типах A і D, 0,2 г в В

3

Дикрохмаль-фосфат, етерифі- кований тринатрійметафосфа- том, етирифікований хлороки- сом фосфору (Е 1412)

0,5 г один або в комбінації (3,4,5,6) тільки в А на соєвій основі

4

Ацетатний  крохмаль,  етирифі-

кований оцтовим ангідридом (Е

1420)

2,5 г один або в комбінації (3,4,5,6) тільки в А на основі гідролізованого білка й амінокислот

5

Фосфатований   дикрохмальфо-

сфат (1413)

0,5 г один або в комбінації (3,4,5,6) тільки в D на соєвій основі

6

Гідрооксипропілкрохмаль            (Е

1440)

2,5 г один або в комбінації (3,4,5,6) тільки в А на основі гідролізованого білка й амінокислот

7

Ацетильований            дикрохмальа-

дипат (Е 1422)

6 г один або в комбінації (3,4,5,6, 7, 8, 9) у В

8

Ацетильований  дикрохмальглі-

церин (Е1423)

6 г один або в комбінації (3,4,5,6, 7, 8, 9) у В

9

Дикрохмаль-гліцерин (Е1411)

6 г один або в комбінації (3,4,5,6, 7, 8, 9) у В

10

Карагинан (Е407)

0,03 г в А і D на молочній і соєвій основах

0,1 г в А і D на основі гідролізованого білка і амінокислот


Продовження табл.  4.18

 

 

з/п

 

Назва добавки (Е-індекс)

 

Максимально допустимі рівні добавки в розрахунку на 100 мл готового до споживання продукту

11

Пектини (Е440)

1 г у D і В на фруктовій основі

Регулятори рН, буферні солі

12

Натрію гідроксид (Е524)

Згідно технологічної інструкції для різних видів дитячих продуктів

13

Калію гідроксид (Е525)

Згідно технологічної інструкції для різних видів дитячих продуктів

14

Кальцію гідроксид (Е526)

Згідно технологічної інструкції для різних видів дитячих продуктів

15

Натрію карбонат (Е500(і))

Згідно технологічної інструкції для різних видів дитячих продуктів

16

Натрію гідрокарбонат (Е500(іі))

Згідно технологічної інструкції для різних видів дитячих продуктів

17

Калію карбонат (Е501(і))

Згідно технологічної інструкції для різних видів дитячих продуктів

18

Калію гідрокарбонат (Е501(іі))

Згідно технологічної інструкції для різних видів дитячих продуктів

19

Кальцію карбонат (Е170 (і)) та

Е170(іі))

Згідно технологічної інструкції для різних видів дитячих продуктів

20

Натрію цитрат (Е331)

Згідно технологічної інструкції для різних видів дитячих продуктів

21

Калію цитрат (Е322)

Згідно технологічної інструкції для різних видів дитячих продуктів

22

Лимонна кислота (Е330)

2,5 г на 100 г сухого продукту в С

23

L(+)-молочна кислота (Е270)

1,5 г на 100 г сухого продукту в С, 0,2 г у В

24

Оцтова кислота (Е260)

0,5 г у В

Розпушувачі

25

Амонію карбонат (Е503(і))

Згідно технологічної інструкції в С

26

Амонію            гідрокарбонат

(Е503(іі))

Згідно технологічної інструкції в С

Емульгатори

27

Лецитин (Е322)

0,5 г у всі типи А, В і D

 

1,5 г в С (на 100 г сухої речовини)

28

Моно- й дигліцериди (Е471), ефіри моно- і дигліцеридів та органічних кислот (Е472а, Е472b, Е472c, Е472d, Е 472e, Е472f, Е472g)

0,4 г в А і D

 

0,15 г у В

 

1,5 г у С (на 100 г сухої речовини)


Закінчення табл.  4.18

 

 

з/п

 

Назва добавки (Е-індекс)

 

Максимально допустимі рівні добавки в розрахунку на 100 мл готового до споживання продукту

Антиокислювачі

29

Концентрат суміші токоферолів

(Е306)

1 мг у всі типи А

30

-токоферол (Е307)

3 мг один або в комбінації (29, 30)

 

300 мг на 1 кг жиру один або в комбінації (29,30) для В,

С (на 100 г сухої речовини)

31

Аскорбінова кислота (Е300)

5 мг один або в комбінації (31, 32, 33) у D

32

Натрієва сіль аскорбінової кис-

лоти (Е301)

5 мг один або в комбінації (31, 32, 33) у D

33

Калієва  сіль  аскорбінової  кис-

лоти (Е302)

5 мг один або в комбінації (31, 32, 33) у D

34

Аскорбілпальмітат (Е304)

1 мг у всі типи А

 

200 мг на 1 кг жиру в В і С (на 100 г сухої речовини)

Ароматизатори

35

Натуральні екстракти плодів

Згідно технологічної інструкції в D

36

Екстракт ваніліну

Згідно технологічної інструкції в B,С, D

37

Ванілін

5 мг у D

38

Етилванілін

7 мг у В, С (на 100 г сухої речовини)

Ферментні  препарати

39

Мальт-карбогідрази            (амілази,

- і -галактозидаза)

Згідно технологічної інструкції в С

 

Примітка:

А — дитячі молочні суміші (до 1 року)

В — дитячі консерви (до 3 років)

С — продукти на зерновій основі для немовлят (до 1 року) і дітей до 3 років

D — молочні суміші для дітей старших 6 міс. (Follow-up Formula)

 

Отже, список дозволених до використання у виробництві спеціалізованих про-

дуктів для дитячого і дієтичного харчування досить обмежений.