Анотація

І. В. Сирохман, В. М. Завгородня

 

ТОВАРОЗНАВСТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Рекомендовано Міністерством  освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр  учбової літератури»

2009


ББК 30.609я73

УДК 663/664.0026 (075.8) С 40

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-219 від 28.01.2008)

 

Рецензенти:

Ковбаса В. М. — доктор технічних наук, професор; Дубініна А. А. — кандидат технічних наук, професор; Жук В. А. — кандидат технічних наук, доцент.

 

Сирохман І. В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення: навч.

С 40  пос.  [для  студ. вищ.  навч. закл.] / І. В. Сирохман,  В. М. Завгородня. —  К.: Центр учбової літератури,  2009. — 544 с. — ISBN 978-966-364-803-3.

 

Навчальний посібник розрахований на підготовку спеціалістів і магістрів спеціальностей

«Товарознавство і комерційна  діяльність», «Експертиза товарів і послуг», «Товарознавство і експертиза в митній справі» з спеціальної  дисципліни, вивчення якої передбачено у навчаль- них закладах III і IV рівнів акредитації.

Він також може бути використаний студентами,  які спеціалізуються на технології  хар- чових продуктів  оздоровчого  та профілактичного призначення, біотехнології  біологічно- активних  речовин.

У навчальному посібнику  розглянуті проблеми  функцій  їжі, інгредієнтний склад функціональних продуктів,  проблеми  створення і виробництво цих продуктів,  зв’язок між використаними харчовими  і біологічно  активними добавками,  споживними властивостями продуктів.  Розглянуто функціональні властивості  природних  і продуктів  переробки  зерна. Значна  увага приділена характеристиці асортименту хлібобулочних, кондитерських виробів, молочних, жирових, м’ясних і рибних товарів функціонального спрямування.

Посібник  включає новітні досягнення науки і техніки щодо проектування продуктів функціонального призначення та їх використання.

Частину  матеріалу можна адресувати  широкому колу читачів.

 

ББК 30.609я73

УДК 663/664.0026 (075.8)

 

 

ISBN 978-966-364-803-3


© Сирохман І. В., Завгородня В. М., 2009

© Центр учбової літератури,  2009


Свою скромну працю доктор  технічних  наук професор Сирохман І. В. присвячує світлій  пам’яті доньки Мирослави