КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Які побічні продукти рибної промисловості використовуються для виробниц-

тва функціональних продуктів?

2. Які добавки входять до складу функціональних рибних товарів?

3. З якою метою застосовують препарат «Майсол-90» у виробництві функціона-

льних рибних товарів?

4. Які види карагинанів входять у рецептуру функціональних рибних товарів?

5. Які добавки використовують для збереження якості рибних виробів?

6. Який асортимент продуктів здорового харчування на основі рибної ікри?

7. У чому цінність олії з ікри риб?

8. Які відмінні особливості лікувально-профілактичної добавки харчового при-

значення із печінки тріскових риб «Кодвітален»?

9. Який асортимент кулінарних виробів з рибного фаршу і мікронізованими го-

роховими пластівцями функціонального призначення?

10. Охарактеризуйте технологічні і споживні властивості структуроутворювача із

відходів риб (голова, кістки, плавники, луска)?

11. Що являє собою протеолікан?