ПАРОНІМИ

 

Пароніми (від грец. — ім'я, назва) — це однокореневі сло­ва, близькі за звучанням, але різні за значенням або ті, що част­ково збігаються за значенням.

 

За характером смислових зв'язків пароніми поділяються на групи:

 

♦          синонімічні (важкий — тяжкий);

антонімічні (еміграція — імміграція, адресат — адре­сант);

тематичні (абонемент — абонент, компанія — кампанія, пам'ятка — пам'ятник);

такі, що мають семантичну близькість (витрати — за­трати, вирізнятися — відрізнятися).