РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ,

З-поміж відокремлених членів речення в мові офіційно-ділових документів ужи­ваються відокремлені означення та об­ставини, виражені відповідно дієприк­метниковими й дієприслівниковими зво­ротами, а також відокремлені прикладки, пов'язані з іменниками — власними назвами (прізвищами) та за­йменниками (в автобіографіях, наказах, дорученнях, актах тощо). Вони виділяються з обох боків комами. Прикладка, пов'язана з іменником — за­гальною назвою, відокремлюється тире