ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА, ЦИТУВАННЯ, ДІАЛОГ У ТЕКСТАХ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ

В офіційно-діловому стилі чуже мовлення передають здебі­льшого непрямою мовою, тобто складнопідрядним реченням з підрядною з'ясувальною частиною. Діалог використовують пере­важно в усному діловому спілкуванні. Цитування трапляється зрідка, наприклад у промовах, рішеннях (у документах).