ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ НИХ

 

тире


ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ


крапка з комою

 

 

 

Якщо однорідні члени речення не з'єднані сполучниками і різко протиставляються: То не хмара — біла пташка хмарою спустилась (Т. Шевченко).

Коли однорідні члени поширені, а в їх складі є розділові знаки: Сидить батько кінець столу, на руки схилився; не дивиться на світ Божий;

тяжко зажурився (Т. Шевченко).

 

Якщо наступний однорідний член речення (присудок) виражає швидку зміну дій, уточнення, наслідок, причину дії, пояснення: Ніч, озеро, комиші внизу шумлять — шумлять дужо, тривожно (О. Гончар).

 

ставиться
і          


кома


не ставиться

 

 

 

Між однорідними членами речення, не з'єднаними сполучниками: Пісня шириться, росте, розливається на вечірніх просторах Дніпра (О. Довженко).

Якщо між двома однаковими словами стоїть заперечна частка не: Хата не хата, і від дощу ховає (народна творчість).

 

 

 

Перед протиставними сполучниками: Тече вода в синє море, та не витікає (Т. Шевченко).

Якщо два дієслова в однаковій формі вказують на дію або мету: Я сяду подумаю, зайду провідаю.

 

 

 

Між однорідними членами речення,

з'єднаними повторюваними сполучниками: Зацвіли усі діброви, і долини, і луги (М. Стельмах).

Перед єднальними і розділовими сполучниками, вжитими один раз: У всякого своя доля і свій шлях широкий (Т. Шевченко).

 

 

 

Між усіма однорідними членами речення, частина з яких з'єднана інтонаційно, а частина — за допомогою повторюваних сполучників: Хочу бачити, чути, і любити, й творити красу.

Перед першим повторюваним сполучником, якщо з нього починається перелік: З війська повертаються додому і брати їх, і батьки, й сини (П. Тичина).

 

 

 

Між кожною парою однорідних членів речення, якщо вони з'єднані сполучниками попарно: А краплі все грають сумні і веселі, ліниві і жваві (М. Коцюбинський).

Якщо повторюваний сполучник і з'єднує різні однорідні члени речення: Як соковито й повно гуде

і стелиться понад землею ясного полудня віолончель (М. Рильський).

 

 

 

При однорідних членах речення, з'єднаних парними сполучниками як...так, не тільки...але й, хоч...але (та), не так...як перед другою частиною:

А поет не тільки грає, але й пише на папері (Л. Українка).

Якщо однорідні члени речення з'єднані повторюваними сполучниками і становлять тісну смислову єдність: Бурлаки стояли ні живі ні мертві (І. Нечуй-Левицький).