ПРИСЛІВНИК ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ

 

разом


ПРИСЛІВНИКИ ПИШУТЬСЯ


через дефіс

 

 

 

 

 


Утворені від

іменника, прикметника, числівника, займенника, прислівника у поєднанні з прикметниками: ввечері, востаннє, втроє, внічию

 

Утворені з кількох основ: мимоволі, насамперед, повсякчас

 

Утворені сполученням часток аби, ані, де, чи, що, як із будь-якою частиною мови: аніскілечки, деколи, чимало


окремо


В яких повторюються основи (синонімічні та антонімічні прислівники):

ледве-ледве, зроду-звіку

 

В яких повторювані

основи розділені прийменниками, що перейшли у префікси, та частками: всього-на-всього

 

Утворені від прикметників і займенників за допомогою префікса по- і суфіксів -и-, -ому-: по-нашому, по-київськи

 

Утворені з префікса по-і порядкового числівника на -е: по-перше, по-четверте

 

 

 

По-латині, на-гора, десь-колись, десь-інде, десь-інколи, геть-чисто