ЧАСТИНИ МОВИ ІМЕННИК

Рід іменника

 

Чоловічий

Жіночий

Середній

-, -а, -я, -о

-а, -я, -

-о, -е, -а (-я)

вітер, Ілля, Сава, Дніпро

груша, планета, ніч, земля

зерно, море, знання, коліща

ЧИСЛО ІМЕННИКІВ

Мають форму і однини, і множини

Лише однини

Лише множини

стіл — столи будинок — будинки людина — люди

старість мідь студентство

ножиці Гімалаї дрова

 

ВІДМІНКИ ІМЕННИКІВ

 

Назва

Питання

називний

хто? що?

родовий

кого? чого?

давальний

кому? чому?

знахідний

кого? що?

орудний

ким? чим?

місцевий

на кому? на чому?

кличний

Поділ на відміни

 

Відміна Закінчення


Приклади

 

Перша


 

я (чоловічого та жіночого роду) земля, ставка, гора, площа, стаття, діжа, Оксана, Ма­рія, Микола, нездара, голова, суддя

 

 

Тверда

М'яка

Мішана

Основа на твердий приголосний

Основа на м'який приголосний

Основа на шипля­чий приголосний

коса, роса, Ганна, корова, Микола, ставка, собака, ді­брова

земля, рілля, Ілля, стаття, свиня, во­ля, доля, краля

листоноша, каша, душа, проща

Відмінкові закінчення іменників І відміни

 

Від­мін­ки

Однина

Множина

 

тверда

м'яка

мішана

тверда

м'яка

мішана

 

квітка

вишня, лінія

межа

квітки

вишні, лінії

межі

Н.

-і (-Ї)

Р.

-і (-Ї)

-

-

-

д.

-і (-Ї)

-ам

-ям

-ам

З.

-і (ї)

О.

-ою

-ею, (-єю)

-ею

-ами

-ями

-ами

м.

-і (-Ї)

-ах

-ях

-ах

Кл.

-е (-є)

Від­мін­ки

Однина

Множина

 

тверда

м'яка

міша­на

тверда

м'яка

мішана

 

двір, батько, сито

кобзар, край, сон­це, життя

школяр, дощ, плече

двори, сита

кобзарі, краї,

знання

дощі, плечі

Н.

-, -о

-, -е, -я

-, -е

-и, -а

-і (-ї), -я

Р.

-а, -у

-я, -ю

-а, -у

-ів, -

-ів, (-їв), -

-ів, -

д.

-ові, -у

-еві, -єві, -ю

-еві, -у

-ам

-ям

-ам

3.

=Н., =Р.

=Н., =Р.

=Н., =Р.

=Н., =Р.

=Н., =Р.

=Н., =Р.

0.

-ом

-ем, -єм, -ям

-ем

-ами

-ями

-ами

м.

-ові, -і,

-еві, -єві, -і, -ї, -ю

-еві, -

-ах

-ях

-ах

Кл.

-е, -у,

-ю, -е

-у, -е

=Н: -и, -а

=Н: -і, -ї, -я

=Н: -і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмінкові закінчення іменників III відміни

 

Від­мін­ки

Однина

Множина

 

вість, суміш

мати

вісті, суміші

матері

Н.

-

и

і

Р.

матер-і

-ей

матер-ів

д.

матер-і

-ям, -ам

матер-ям

3.

-

матір

матер-ів

0.

матір'-ю

-ями, -ами

матер-ями

м.

матер-і

-ях, -ах

матер-ях

Кл.

мамо

матер-і

Від­мін­ки

Однина

Множина

 

курча

ім'я

курчата

імена

Н.

-ат-а

-ен-а

Р.

-ат-и

-ен-і, -я

-ат

-ен

д.

-ат-і

-ен-і

-ат-ам

-ен-ам

З.

-ат, -ат-а

-ен-а

0.

-ам

-ен-ем, -ям

-ат-ами

-ен-ами

М.

-ат-і

-ен-і

-ат-ах

-ен-ах

Кл.

-ат-а

-ен-а

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмінювання іменників, що мають тільки множину

 

Н.

люди

сходи

граблі

Р.

людей

сходів

граблів

д.

людям

сходам

граблям

3.

людей

сходи

граблі

0.

людьми

сходами

граблями

м.

людях

сходах

граблях

Кл.

люди

сходи

граблі

 

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН

1. Українські чоловічі та жіночі імена, що в називному відмі­нку однини закінчуються на -а, -я, відмінюються як відповідні іменники І відміни.

 

Однина

Тверда група

М'яка група

Н.

Микол-а Ганн-а

Н.

Ілл-я    Соломі-я Мотр-я Натал-я

Р.

Микол-и Ганн-и

Р.

Ілл-і    Соломі-Ї   Мотр-і Натал-і

Однина

Тверда група

М'яка група

д.

Микол-и

Ганн-і

д.

Ілл-і

Соломі-Ї

Мотр-і

Натал-і

3.

Микол-у

Ганн-у

3.

Ілл-ю

Соломі-ю Мотр-ю

Натал-ю

0.

Микол-

Ганн-

0.

Ілл-ею

Соломі-

Мотр-

Натал-

 

ою

ою

 

 

єю

ею

ею

м.

Микол-і

Ганн-і

М.

Ілл-і

Соломі-Ї

Мотр-і

Натал-і

Кл.

Микол-о

Ганн-о

Кл.

Ілл-е

Соломі-є

Мотр-е

Натал-ю

Множина

Н.

Микол-и

Ганн-и

Н.

Ілл-і

Соломі-Ї

Мотр-і

Натал-і

Р.

Микол

Ганн

Р.

Ілл-ів

Соломій

Мотр

Наталь

д.

Микол-ам Ганн-ам

д.

Ілл-ям

Соломі-ямМотр-ям Натал-ям

3.

Микол

Ганн

3.

Ілл-ів

Соломій

Мотр

Наталь

0.

Микол-

Ганн-

0.

Ілл-

Соломі-

Мотр-

ями

Натал-

 

ами

ами

 

ями

ями 

 

ями

м.

Микол-

Ганн-

М.

Ілл-

Соломі-

Мотр-

Натал-

 

ах

ах

 

ях

ях

ях

ях

Кл.

Микол-и

Ганн-и

Кл.

Ілл-і

Соломі-Ї

Мотр-і

Натал-і

Примітка. Кінцеві приголосні основи г, к, х у жіночих іменах у давальному та міс­цевому відмінках однини перед закінченням -і змінюються на з, ц, с: Ольга — Ользі, Палажка — Палажці, Солоха — Солосі.

Примітка. У жіночих іменах типу Одарка, Параска в родовому відмінку кінці основи між приголосними з'являється звук о: Одарок, Парасок.

множини в

2. Українські чоловічі імена, що в називному відмінку однини закінчуються на приголосний та О, відмінюються як відповідні іменники II відміни.

 

Однина

Тверда група

М'яка група

Мішана група

Н.

Олег    Антін Дмитр-о

Сергі-й     Ігор Терень

Тиміш

Р.

Олег-а Антон-а Дмитр-а

Сергі-я    Ігор-я Терен-я

Тимош-а

Однина

Тверда група

М'яка група

Мішана група

д.

Олег-   Антон- Дмитр­ові       ові ові

(-у)     (-у) (-у)

Сергі-     Ігор- Терен-єві         еві еві (-ю)        (-ю) (-Ю)

Тимош-еві

(-у)

3.

Олег-  Антон-а Дмитр-а а

Сергі-я    Ігор-я Терен-я

Тимош-а

0.

Олег-   Антон- Дмитр­ом        ом ом

Сергі-     Ігор- Терен-єм         ем ем

Тимош-ем

м.

Олег-   Антон- Дмитр­ові       ові ові

Сергі-     Ігор- Терен-

єві         еві еві

Тимош-еві

Кл.

Олег-у Антон-е Дмитр-е

Сергі-ю    Ігор-е Терен-ю

Тимош-е

Множина

Н.

Олег-и Антон-и Дмитр-и

Сергі-Ї    Ігор-і Терен-і

Тимош-і

Р.

Олег- Антон- Дмитр­ів        ів ів

Сергі-     Ігор- Терен-Їв          ів ів

Тимош-ів

д.

Олег   Антон- Дмитр--ам      ам ам

Сергі-     Ігор- Терен-ям         ям ям

Тимош-ам

3.

Олег- Антон- Дмитр­ів        ів ів

Сергі      Ігор- Терен-Їв          ів ів

Тимош-ів

0.

Олег- Антон- Дмитр­ами     ами ами

Сергі-     Ігор- Терен-ями       ями ями

Тимош-ами

м.

Олег- Антон- Дмитр­ах       ах ах

Сергі-     Ігор- Терен-ях          ях ях

Тимош-ах

Кл.

Олег-и Антон-и Дмитр-и

Сергі-Ї    Ігор-і Терен-і

Тимош-і

Примітка. В іменах типу Антін, Нестір, Ничипір, Прокіп, Сидір, Тиміш, Федір -і ви­ступає тільки в називному відмінку, у непрямих -о: Антона, Антонові, Нестора, Не-стороеі, але: Авенір -Авеніра, Лаврін — Лавріна, Олефір — Олефіра.

Примітка. Імена, що закінчуються в називному відмінку на -р, у родовому мають за­кінчення -а: Віктор — Віктора, Макар — Макара, Світозар — Світозара, але: Ігор — Ігоря, Лазар — Лазаря.

Примітка. Ім'я Лев при відмінюванні має паралельні форми: Лева й Льва, Левові й Львові.

 

 

 

 

 

3. Українські жіночі імена, що в називному відмінку однини закінчуються на приголосний, відмінюються як відповідні імен­ники III відміни.

 

Однина

Н.

Любов

Нінель

Р.

Любов-і

Нінел-і

д.

Любов-і

Нінел-і

3.

Любов

Нінель

0.

Любов'-ю

Нінелл-ю

м.

Любов-і

Нінел-і

Кл.

Любов-е

Нінел-е

Примітка. Форми множини від таких імен майже не вживаються.


ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ Відмінювання жіночого імені по батькові

КЛИЧНИЙ ВІДМІНОК ІМЕННИКІВ

 

І відміна

 

 

 

 

Однина

Закінчення -О мають:

Закінчення -Е мають:

Закінчення -Ю мають:

іменники твердої групи: дружино, Ган­но, книжко, Михай­лівно, перемого, сес­тро

іменники   м'якої  та мішаної групи, а також Ілле

-Є — іменники м'якої групи пі­сля голосного та апострофа: во­ле, земле, Катре, робітнице, душе, круче; Маріє, мріє, сім'є, Соломіє

деякі пестливі іменники м'якої групи: бабусю, Галю, доню, ма­тусю, тітусю

Примітка. У звертаннях, що складаються з двох власних назв — імені та по батькові, обидва слова мають закінчення тільки кличного відмінка: Ганно Іванівно, Маріє Василівно.

Множина. Іменники мають форму, однакову з називним: баби, жінки, робі­тниці.

ІІ відміна

Однина

Закінчення -У мають:

Закінчення -Ю мають:

Закінчення -Е мають:

 

іменники твердої гру­пи (зокрема із суфік­сами -ИК, -ОК, -К-о),

іншомовні імена на Г, К, X і деякі імен­ники мішаної групи з основою на шип­лячий приголосний (крім Ж): батьку, син­ку, ударнику, Джеку, Жаку, Людвігу, Фрі-дріху; погоничу, слу­хачу, товаришу; та­кож іменники діду, сину, тату

іменники м'я­кої групи: Ві­талію, вчи­телю, Грицю, краю, лікарю, місяцю, про­летарю, ясе­ню

безсуфіксні іменни­ки твердої групи, іменники м'якої гру­пи із суфіксом -ЕЦЬ та деякі іменники мішаної групи, зок­рема власні назви з основою на Ж, Ч, Ш, ДЖ і загальні назви з основою на Р, Ж: Богдане, го­лубе, друже, козаче, мосте, орле, Пет­ре, соколе, Степа­не, чумаче; женче (від жнець), крав­че, молодче, хлопче, шевче (але: бійцю, знавцю); гусляре, Дов-буше, маляре, сто­роже, тесляре, шко­ляре

1.            Прізвища прик-
метникового по-
ходження на -Ш
(-ЇВ), -ОВ, -ЕВ
(-єв), -ИН, -Ш
(-ЇН), як Глібов,
Королів, Пуш-
кін, Романишин,
Тютчев, Чапаєв,
Щоголів, при
звертанні мають
як форму назив-
ного, так і фор-
му кличного від-
мінка: Глібов і
Глібове.

2.            Географічні
назви, до складу
яких входять за-
значені суфікси,
мають у клич-
ному відмінку
закінчення -Е:
Києве, Лебеди-
не, Львове

Примітка. У звертаннях, що складаються із двох загальних назв, форму клич­ного відмінка має як перше, так і друге слово, хоч друге може мати й форму на­зивного відмінка: добродію бригадире (бригадир), пане лейтенанте (лейте­нант).

 

Примітка. У звертаннях, що складаються із загальної назви та імені, форму кличного відмінка набуває як загальна назва, так і власне ім'я: брате Петре, друже Грицю, ко­лего Степане, пані Катерино, товаришу Віталію.

 

Примітка. У звертаннях, що складаються із загальної назви та прізвища, форму кли­чного відмінка має тільки загальна назва, а прізвище завжди виступає у формі назив­ного відмінка: друже Максименко, колего Іванчук, добродійко Скирда, товаришу Гончар.

 

Примітка. У звертаннях, що складаються із двох власних назв — імені та по батькові, обидва слова мають закінчення кличного відмінка: Володимире Хомичу, Галино Іллівно, Маріє Василівно, Петре Кузьмичу, Ярославе Андрі­йовичу.

 

Множина. Мають форму, однакову з називним: брати, робітники; діячі, товариші; краї, учителі, пролетарі; моря, села.

 

III відміна Однина

Множина

Іменники цієї відмини мають закінчення -Е: вісте, любове, радосте, смерте

Іменники мають закінчення -I: відповіді, вісті, осі, тіні; ночі, подорожі

 

IV відміна Однина

Множина

Мають закінчення -Я (після шиплячих -А): галченя, го­луб'я, дитя, ім'я, козеня, плем'я; коліща, курча, лоша

Мають форму на -ЯТ-а (після шиплячого -АТ-а) й -ЕН-а:

гусята, телята; курчата, ло­шата; імена, племена

 

 

 

 

разом


ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ

ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ-1   через дефіс

 

 

 

Складні іменники, утворені з двох основ із сполучними голосними: о (після твердих приголосних, шиплячих), е (після м'яких приголосних), є (після основ на й або на подовжений м'який приголосний)

Одна з основ дієслівного походження,

друга — іменникового: землероб, дощомір

 

Одна з основ прикметникового походження,

друга —

іменникового: чистотіл

Означають протилежні за змістом поняття: купівля-продаж

 

Складаються з назв близьких за змістом понять: щастя-доля, хліб-сіль

Означають професію, спеціальність, учений ступінь, державну посаду: член-кореспондент

З першою складовою частиною віце-, екс-, лейб-, максі-, міді-, міні-, обер-, унтер-: віце-президент, екс-чемпіон

 

Іншомовні назви проміжних сторін світу: норд-вест, зюйд-ост

 

 

 

Усі

складноскорочені

слова: держбанк,

профспілка. Сюди належать і слова з першою частиною: авіа-,

авто-, біо-, вело-, гідро-, екстра-, космо-, макро-, мульти- та ін.:

авіабаза, біоробот

Обидві основи іменникові:

верболіз, лісостеп

 

Складаються з числівника у формі Р.в. та іменника:

п'ятдесятиріччя (але:50-річчя)

 

Перша — дієслівна частина у формі 2-ї особи однини наказового способу: перекотиполе

На позначення казкових персонажів: Зайчик-Побігайчик

Перше слово підкреслює певну прикмету, особливість предмета, названого другим словом: блок-система

Означають складні одиниці виміру: людино-день, кіловат-година

Складні терміни, одне слово — родове поняття, друге — видове: гриб-паразит

 

Складні іменники, утворені з двох іменників без сполучних голосних

 

Субстантивовані словосполучення,

що означають переважно назви рослин: чар-зілля, мати-й-мачуха

 

Складні іменники, утворені з двох

або кількох основ без сполучних голосних

Перша частинна - пів-, напів-, полу-:

пів'яблука, півкниги (але: пів-Києва)

Складні прізвища та географічні назви: Нечуй-Левицький, Нью-Йорк

Скорочені іменники, в яких

наводиться початок і кінець слова: вид-во, ін-т, б-ка

 

 


ПРАВОПИС ВІДМІНКОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ІІ ВІДМІНИ У РОДОВОМУ ВІДМІНКУ

 

Назви міст, населених пунктів: Чернігова, Львова


X

 

Географічні назви з наголошеним закінченням

або із суфіксами -ов-; -ев-(-єв-); -ин- (-ін-)і

Дніпра, Тетерева, Пирятина

Назви явищ природи:

грому, граду, холоду

 

Односкладові іменники:

соку, року, меду, миру

X

 

Назви мір, днів, місяців: сантиметра, вівторка, березня

Географічні назви, в яких наголос не падає на закінчення: Кавказу, Криму

 

Назви чітко окреслених предметів, зокрема будівель та їх частин: олівця, мотора (але: вокзалу, даху)

X

Більшість префіксальних іменників (крім назв істот) вибору, накипу

І

 

 

Українські за походженням

суфіксальні слова-терміни: чисельника, відмінка

Назви почуттів, процесів, станів, властивостей, ознак, загальних і абстрактних понять: гніву, галасу, процесу, сорту

І

 

Усі іменники середнього роду: знання, моря


Назви ігор і танців: баскетболу, вальсу, волейболу, краков'яку та ін. (але: гопака, козака)

 

 

Примітка. Деякі іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини можуть мати паралельні закінчення -а(-я), -у(-ю). Це залежить від значення [папера (докумен­та) — паперу (матеріалу); каменя (однієї штуки) — каменю (матеріалу); листа (написа­ного) — листу (на дереві)] і наголосу (моста — мосту, стола — столу, двора — двору).