ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

 

ставиться


АПОСТРОФ


не ставиться

 

 

 

Після б, п, в, м, ф, ж, ч, ш, г, к, х, р перед я, ю, є, ї: інтерв'ю, прем'єра, бар'єр, миш'як

Якщо я, ю, є позначають м'якість попереднього

приголосного: пюре, бюст, гравюра

 

 

 

Після префіксів, що закінчуються на приголосний, перед ю, є: ад'ютант, суб'єкт


Перед йо:

серйозний, курйоз

 

 

 

М'ЯКИЙ ЗНАК ПИШЕТЬСЯ

 

Після м'яких [д'], [т'], [з'], [с'], [н'] перед я, ю, є, ї, йо:

конферансьє, медальйон, більярд

Після л перед наступним приголосним (відповідно до вимови): альбом, фільм


У кінці слів відповідно до вимови:

бульйон, магістраль

 

 

 

             ПОДВОЄННЯ ПРИГОЛОСНИХ            

 

У словах: бонна, брутто, нетто, ванна, манна, мотто, панна, пенні, тонна, білль, булла, вілла, дурра, мірра

У загальних назвах: група, бароко, клас, інтермецо

 

 

 

 

При збігові однакових приголосних префікса й кореня, якщо в українській

мові слово існує без цього префікса: ірраціональний, ірреальний, імміграція

X

У власних назвах і похідних від них словах, якщо вони є в тій мові, з якої запозичені: Шиллер, Голландія, Руссо