ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ СЛОВОТВОРЕННІ ТА СЛОВОЗМІНІ

 

ЗМІНИ КОРЕНЕВИХ ПРИГОЛОСНИХ ПЕРЕД СУФІКСАМИ -СЬК(ИЙ), -СТВ(О)

                       

'           -          

г

3

боя

ськ(ий) зьк(ий) + = ств(о) зтв(о)

гуз — боягузтво

к ч ц

вик

ськ(ий) цьк(ий) + = ств(о) цтв(о)

ладач — викладацький

X

ш

с

чех

ськ(ий) ськ(ий) + = ств(о) ств(о)

■ — чеський

 

 

 

 

 

 

 

Винятки: тюрк, баск, казах