ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ

 

Від-, під-, над-, об-, між- без зміни кінцевого приголосного: відзначати, міжрегіональний, обмірковувати, надзвичайний

З- перед голосними та дзвінкими і сонорними приголосними: зробити, з'їхати, збудувати

С- перед коренем, що починається звуками [к], [п], [т], [ф], [х]:

сказати, сформулювати, стемніти

 

При- у словах зі значенням приєднання, наближення, часткової

дії: прилетіти, присісти, приборкати

 

Пре- для вираження збільшеної міри ознаки, якості; близький за значенням

до слова дуже: предобрий, премудрий


Роз-, без-, воз-, через- завжди пишуться з літерою з:

розгадати, безмежний, возвеличити