СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

У власне українських словах: тижня (хоч тиждень), чесний (хоч честь), слати (хоч стели­ти), блиснути (хоч блиск), мас­ний (хоч масло), навмисне (хоч мисль), ремісник (хоч ремесло)

 

відбувається   СПРОЩЕННЯ          не відбувається

 

У словах: кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнути, випуск­ний, пропускний, вискнути, зап 'я-стний, хворостняк, тоскно, скна­ра, скніти, хустка, невістка, шістнадцять, шістсот

У прикметниках, утворених від іменників іншомовного похо­дження з кінцевим -ст-: аванпо­стний, баластний, контрастний, компостний, форпостний