ПОДВОЄННЯ ТА ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ

 

подвоєння ТА ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

 

Приголосні звуки [д'], [т'], [з'], [с'], [л'], [н'], [ц'], [ж'], [ч'], [ш'], що стоять між голосними: стаття, зілля, сіллю, навмання

Приголосні [д'], [т'], [с'], [ц'], [л'], [н'], [ж'], [ч'], [ш'], якщо вони стоять після голосного перед

приголосним: повністю, чесно, щастя, радістю

При збігові двох однакових літер на межі

морфем: беззмістовний, законний, письменник, розрісся, міськком

 

 

 

Звук [л'] в особових формах дієслова лити та похідних від нього дієсловах: ллю, виллю, наллю

Тверді приголосні — губні тар:

сім'я, матір'ю, любов'ю

У наголошених прикметни­кових і прислівникових суфіксах -енн-, -анн-,

(-янн-): священний, невблаганно, незрівнянний

Н у

прикметниках, утворених від

іменників за допомогою суфіксів -ан-,

-ин-, -ін-: морквяний,

лебединий

 

 

 

Приголосні у словах: Ганна, ссати, бовваніти, ссавці, овва, лляний

та у похідних від них

Н у

прикметниках шалений, жаданий, довгожданий, насильстве-ний, буквений, потомствений

 

— подовжуються;

— не подовжуються;

— подвоюються;

— не подвоюються