ФОНЕТИКА

 

Фонетикою (від грец. ргіопеііко8 — звуковий) називають звуковий склад мови і мовознавчу науку, що його вивчає. Фо­нетика формує в мовців звуковий образ рідної мови.