11.3. Особливості православного віровчення і культу

Православна церква — це найбільша релігійна організація, яка діє на території України. Тому актуальним є об'єктивне вивчення історії православ'я, богослов'я.

Біблія — це Слово Боже. Вона розкриває тайну походження сві­ту і людини і сенс життя. Біблія — це книги Священного писання Старого і Нового завіту, написані пророками й апостолами, людьми просвітленими Духом Святим.

Старий і Новий завіт — це давні й нові заповіді Божі, обов'язкові для виконання людиною. Це і обітниці (обіцяння) Божі, що людині належить бути визволеною від влади гріха і Диявола.

Біблійні оповідання охоплюють все буття: вони починаються створенням матерії, неба й землі і завершуються відтворенням і провіщенням Нових Небес і Нової Землі.

Десять заповідей Божих

1.         Я Господь Бог твій, не будеш мати інших богів, крім Мене.

2.         Не роби собі ідола або чогось схожого до того, що на небі
вгорі, або на землі долі, або в водах під землею і не вклоняйся їм, і
не служи їм.

3.         Не називай даремно імені Господа Бога твого.

Пам'ятай день святий святкувати: шість днів працюй і роби в них усі діла свої, а день сьомий — свято Господу Богу твоєму.

Шануй отця свого і матір свою, добре тобі буде і довго жити­меш на землі.

Не убий.

Не чини перелюбу.

Не кради.

Не свідчи неправдиво на свого ближнього.

10.       Не пожадай жони приятеля свого, не пожадай дома ближ-
нього, свого, ні поля його, ні слуги його, ні вола його, ні осла його,
ні всякої скотини його, ні чогось іншого, що є в ближнього твого.

Дві головні заповіді Божі

1.         Возлюби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, і всією ду-
шею твоєю, і всією мислію твоєю.

2.         Возлюби ближнього твого, як самого себе (Мф. 22: 37, 39).

Блаженства Євангельські

Блаженні убогії духом, бо їхнім є Царство Небесне.

Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться.

Блаженні тихії, бо вони залишать слід на землі.

4.         Блаженні голоднії й жаднії справедливості, бо вони вдоволь-
няться.

Блаженні милостивії, бо вони помилувані будуть.

Блаженні чистії серцем, бо вони Бога бачитимуть.

Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.

Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнім є Царство Небесне.

9.         Блаженні, коли ганьбитимуть вас і проганятимуть, і нагово-
рюватимуть всяке лихе слово на вас Мене ради.

Радуйтеся і веселітеся: бо заплата вам велика буде на небесах.

Обов'язки православного християнина

1.         Неділі й свята святкувати.

2.         В неділі і свята відвідувати церкву і побожно брати участь
службі Божій та інших церковних богослужіннях.

3.         Установлених святою Церквою постів додержувати.

4.         Принаймні один раз у рік, у св. Великий піст, сповідатися
причащатися св. Тайн.

5.         Весілля в заборонений св. Церквою час не справляти.

Сім Святих таїнств, які визначають повноту і досконалість благодаті Божої

Хрещення.

Миропомазання.

Сповідь.

Євхаристія.

Священство.

Подружжя.

Єлеосвячення.

Основи віри, які кожний православний християнин повинен зна­ти і в них вірувати

Є один Бог, який з любові Своєї все сотворив і всім керує.

Бог є справедливий Суддя, що за добро нагороджує, а за зло карає.

3.         Бог — один, у трьох особах: Бог-Отець, Бог-Син і Бог —
Дух Святий, або Пресвята Трійця.

Син Божий став людиною, страждав, вмер на хресті і воскрес для нашого спасіння.

Господь Ісус Христос заснував Єдину Святу Соборну і Апос­тольську Церкву, в якій здійснюється спасіння людини.

Спасіння людини здійснюється Благодаттю Божою.

Благодать Божа конче потрібна для нашого спасіння.

Є вічне життя і воскресіння мертвих.

Плоди святого Духа

1. Любов. 2. Радість. 3. Мир. 4. Довготерпіння. 5. Благість. 6. Мило­сердя. 7. Віра. 8. Покірливість. 9. Помірність.

Три головні православні чесноти 1. Віра. 2. Надія. 3. Любов.

Сім дарів Святого Духа, якими духовно квітне і благоприкра-шається православна церква Христова

Дух страху Божого (синівське благоговіння перед Богом).

Дух пізнання (дар пророчий і пастирський).

Дух сили (дар сили духовної, міцність душі і сила волі).

Дух поради (дар духовного проводу, наставництва).

Дух розуміння (чуйність душі до всього доброго й святого).

Дух мудрості (уміння жити за заповідями Божими).

Дух Господень (дар благочестя і праведності).

Дари Духа Святого ми повинні самі здобувати молитвою, вірою, добрими ділами.

Гріхи смертні з протилежними їм чеснотами

Гордість — Смиренність.

Захланність — Щедрість.

Нечистота — Чистота.

Заздрість — Доброзичливість.

Нестриманість — Поміркованість.

Гнів — Лагідність.

Лінивство — Працелюбність.

Молитви посідають чільне місце в релігійному комплексі пра­вославної церкви. Вся діяльність віруючої людини через молитву пов'язує її з Церквою. Ось, наприклад, молитви, що їх повинні чи­тати учні та студенти:

Молитва перед навчанням

Преблагий Господи, низпошли нам благодать Духа Твого Свя­того, що дарує нам сили і зміцнює їх, даби, внимая преподаваємому нам ученію, возросли ми Тобі, нашему Создателю, во славу, роди­телям же нашим на утешеніє, Церкві і Отечеству на пользу.

Молитва після навчання

Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил єси нас благодати Твоєї во еже виймати ученію. Благослови наших начальників роди­телей і учителей, ведущих нас к познанію блага, і подаждь нам си­лу і кріпость к продолженію ученія сего.