Розділ 11 ПРАВОСЛАВ'Я 11.1. Виникнення православ'я

Православ'я є одним з основних відгалужень у християнстві, що офіційно оформилося на території Візантії після розколу церкви в 1054 р. на Східну та Західну. Має мільйони послідовників, перева­жно в країнах Східної Європи, Близького Сходу. Отриманий у IV ст. статус державної релігії узалежнив його від імператорської влади (католицька церква дистанціюється від політичної влади, на­магається перебувати над нею), зробив ревним прихильником тра­диційних догматики і культу. На відміну від католицизму, право­слав'я не має єдиного церковного центру. Якщо католицька церква є інтернаціональною щодо тлумачення канонів, обрядів і свят, то в православ'ї домінують національні особливості: кожна з церков виробляє свою традицію, має свої свята. Наприклад, для українсь­кої церкви Покрова є великим святом, у російському церковному календарі нічим особливим не вирізняється, в грузинському його немає взагалі.

В основі православного віровчення Святе Письмо (Біблія), Свя­тий Переказ (рішення вселенських і помісних соборів V—VIII ст., праці отців церкви), символ віри (визнання триєдиності Бога, бого-втілення, спокутної жертви Ісуса Христа, загробного ушанування, також визнання церкви як посередника між Богом і людьми). Від­відування храмів, молитва, дотримання постів, таїнств для право­славних віруючих мають особливе значення. Особлива роль нале­жить культу святих, церковним святам, ушануванню ікон. Православ'я визнає хрещення, причастя, миропомазання, сповідь, шлюб, священство, єлеосвячення і богослужіння. Заперечує като­лицькі догмати про філіокве, чистилище, про непогрішимість Папи Римського та ін.

Перші православні центри, які згодом стали контролювати дія­льність віруючих на великих територіях, поставали як самостійні церковні утворення. З розпадом Римської імперії вони сформували­ся в Александрії, Антіохії, Константинополі та Єрусалимі. Відцен­трові сили, що діяли у Візантії, прискорили ослаблення взаємоза­лежності між цими територіями, внаслідок чого кожний церковний центр став самостійним у православному світі. З часом православні церкви виникли і в інших регіонах, здобуваючи самостійність у ре­лігійно-церковному житті.

У сучасному світі є п'ятнадцять автокефальних і кілька автоно­мних православних церков. Відповідно до традиційного переліку (диптиху) кожна з них посідає точно визначене місце у структурі Вселенського православ'я. Крім них, існують й інші православні церковні утворення, з певних причин не внесені до цього переліку.