Розділ 6 РЕЛІГІЇ ІНДІЇ 6.1. Виникнення індоарійської культури

Індійська цивілізація — одна з найдавніших на планеті. На те­риторії Індії знайдено чимало пам'яток раннього палеоліту. Розко­пки поселень Хараппської цивілізації (Пакистан), початок середини III тис. до н.е., свідчать, що вже тоді міста мали регулярну забудо­ву, водогін і каналізацію, кам'яне укріплення. Населення займалося зрошувальним землеробством і скотарством, використовувало зна­ряддя праці з бронзи. Держава за формою правління була рабовла­сницькою деспотією. Вважають, що Хараппську цивілізацію сфор­мували предки дравідів — одного із сучасних народів Індії.

У III—II тис. до н.е. в басейні річки Інд існував ще один центр індійської цивілізації — культура Мохенджо-Даро, створена давні­ми дравідійськими племенами. Міста теж мали регулярну забудову. Розвивались металургія, землеробство.

Населення, що належало до цих цивілізацій, сповідувало перві­сну племінну релігію з елементами тотемізму і культу предків. Храмів не було.

У другій половині II тис. до н.е. в Індії з'явилися кочівники-скотарі арії (арья — благородний) з Північного Заходу (східний по­тік ірано-індійської міграції аріїв), які злилися з місцевим населен­ням. Тоді розпочалося формування каст. З аріями пов'язують веди­чну релігію у Стародавній Індії.

Ведична релігія. Назва ведичної релігії походить від назви збір­ника священних пісень, урочистих гімнів, жертовних заклинань Вед (веди із санск. — «священне знання»).

Це одна з найдавніших релігій світу, яку, як вважають, принес­ли у II тис. до н.е. в Індію кочові племена аріїв. То був період роз­паду первіснообщинного ладу і формування класового суспільства.

У лоні ведичної релігії з часом сформувалися основні засади ін­дуїзму.