5.9. Маздакізм

Тоді ж, у III ст. н.е., в Ірані виникло вчення маздакізму. Мазда-кізм теж виходив із зороастрійського дуалізму добра і зла. У світо­вому розвитку відбувається невпинна боротьба добра і зла. Добро є розумне і закономірне, зло є хаос. Боротьба між ними буде завер­шена вже в цьому світі, переможе добро, тому треба негайно вста­вати на його бік. Починати боротьбу зі злом потрібно шляхом ко­лективізму, солідарності, взаємодопомоги, знищення соціальної та майнової нерівності. Бог дарував людям рівність, її треба встанов­лювати як добрим словом, так і силою, ділом.

Таке перенесення зороастрійської ідеї про добро і зло в косміч­ному плані в суто соціальний план зробило маздакізм певною полі­тичною силою та ідейною основою руху селян та міської бідноти в кінці V — на початку VI ст. в державі Сасанідів, яке отримало на­зву маздакітського руху.

На той час в Ірані посилилася боротьба шахської влади з арис­тократією та зороастрійським жрецтвом, що перетворювалось у феодальну верхівку і домоглося децентралізації влади в державі. Шах Кавал І підтримав маздакітський рух, за що тимчасово був усунений від влади. З поверненням на трон він підніс керівника ру­ху Маздака (за ім'ям якого було названо і рух, і вчення, хоча остан­нє виникло на 200 років раніше), навіть провів деякі реформи в ма-здакістському дусі. Але в 20-х роках VI ст. рух почав занепадати і був ліквідований.

Зв'язок царя Кавада з маздакітським рухом мав суто мерканти­льні інтереси, він розглядав його як засіб приборкання аристокра­тичної знаті, яка намагалась обмежити царську владу, а водночас обмежити духовенство, яке було спільником феодальної аристок­ратії. Про сумнівність його моральних поглядів свідчить той факт, що він без сумніву погодився на страту одного з відданих йому ма-здакитів Сіявуша, який допоміг йому втекти з в'язниці під час тим­часової перемоги аристократії над Кавадом, тоді як Сіявуш вступив у конфлікт з тією самою знаттю, до миру з якою йшов Кавад.

Про вчення, мужність і смерть мученика Маздака розповідає в поемі «Шахнаме» поет Фірдоусі. Коли Кавад зрікся вчення Мазда­ка, він наказав своєму синові Хосрою знищити маздокитів. Той за­копав три тисячі маздокитів у землю вниз головою, залишивши на поверхні землі їхні ноги. Коли цей ліс живих ніг побачив Маздак, він знепритомнів. Його повісили вниз головою і після тривалих мук убили стрілою. «Так скінчив Маздак свій неправедний шлях», — завершує розповідь поет.

Маздакізм був рухом народних мас, прикладом застосування релігійних ідей в інтересах трудящих.