4.6. Шаманізм і первісне чаклунство

Як форма релігії воно теж є породженням віри в існування злих духів, намагання у спілкуванні з ними використати посередників. Водночас воно є витвором певних історичних умов. Приблизно 6 тис. років тому розпочався перехід до патріархату. Основними ви­дами виробничої діяльності стали скотарство і землеробство. За­ймалися цією працею чоловіки, оскільки вони володіли мисливсь­ким знаряддям, Головна роль чоловіка в господарському житті зумовила його пріоритет і в господарському управлінні. Необхід­ність утримувати людей, які нічого не виробляють, і керівна роль чоловіка в суспільстві були втілені в шаманстві. Шаманство (евенк, шаман — знахар) — це первісна форма релігії, що ґрунтується на вірі в можливість спілкування служителів культу (шаманів) з духа­ми. Передусім шаманські обряди стосувалися лікування від хвороб, забезпечення успіху у виробничій діяльності. Якути ще в XIX ст. вважали, що людину може вилікувати тільки шаман. До процедури лікування входили заклинання, пісні, танці, звернення до духів. Якщо після такого «лікування» людина перемагала хворобу, слава приписувалася шаману, а якщо помирала, винним оголошувався злий дух, що вкрав душу хворого.

Шаманство характеризують:

Поява професійних служителів культу. Вперше в історії релі­гії виникла група людей, які засоби для існування значною мірою або повністю здобували за рахунок виконання релігійних обрядів. Хоча в особі шаманів заявило про себе духовенство, церкви ще не було. Шамани не мали власної організації, а діяли в межах родо­племінних структур, підкоряючись ватажкам роду і племені.

Виокремлення головного об'єкта релігійного поклоніння — шаманських духів. За уявленнями давніх людей, ці духи служили шаманові, виконували його волю, допомагали пізнавати таємниці, билися зі злими духами.

Головна роль чоловіка в релігії. В уявленні тогочасної людини кількісно духів-жінок витіснили духи-чоловіки. Серед професійних служителів культу були й жінки, але з розпадом родового ладу їх ставало все менше.

Використання істеричних нападів як засобів виконання релі­гійних обрядів. У багатьох народів шамани входили в екстаз і дово­дили себе до нервових нападів, що призводило до психічних захво­рювань. Часто саме душевнохворі ставали шаманами через свою незвичайність і обмежену здатність до суспільно корисної праці.

Використання оманливих дій як засобів виконання релігійних обрядів. Релігія виникла без будь-якого обману. І лише на стадії шаманства до несвідомого одурманення додався свідомий обман, який став водночас і засобом відправлення релігійних обрядів, і однією з додаткових причин збереження релігійності. Деякі народи Азії, Австралії та Америки й тепер перебувають під впливом ша­манства.

В усіх сучасних релігіях існують елементи шаманства: профе­сійні служителі культу, уявлення про те, що священики перебува­ють в особливих відносинах із світом духів, що головні представ­ники надприродного світу — особи чоловічої статі, екзальтація тощо.