Практичні ситуації

Ситуація 1.

В нижченаведених ситуаціях, на вашу думку, чи можуть бути визнані в якості статті фінансових звітів наступні суми? Якщо ні, який з критеріїв визнання не дотримується?

Вихідні дані:

Завод передав у фінансову оренду обладнання вартістю 150000 гр. од. Чи слід припинити визнання активу?

Підприємство витратило на підготовку і перепідготовку персоналу 82000 гр. од. Бухгалтер розглядає можливість визнання цих витрат активами. Чи можна визнати кваліфіковану робочу силу активом?

У підприємства з'явилось ноу-хау, придбане в ході дослідно-конструкторських робіт. Підприємство здатне забезпечити секретність нової технології, але право контролю юридично не закріплене. Чи можна визнати ноу-хау активом?

Ситуація 2.

Що з перерахованого нижче може бути включено в поняття "витрати для визнання" у звіті про прибуток або збиток? Вихідні дані: -    Заробітна плата адміністративного персоналу.

Вартість будівлі офісу.

Затрати на виготовлення запасів (транспортування, страхування в дорозі та ін.)

Собівартість реалізованої продукції.

Вартість матеріалів, відпущених на виробництво продукції. Витрати на пакування готової продукції у виробничому цеху. Амортизація виробничого обладнання.

Ситуація 3.

 

Елементи фінансової звітності

Сума

1. Позика від "Кредобанк"

10000

2. Готівка в банку

5000

3. Рахунки до оплати

8000

4. Аванс покупця

4000

5. Банківський овердрафт

5000

6. Рахунки до отримання

48000

7. Вексель постачальнику

3000

8. Аванс постачальнику

10000

9. Вексель покупця

2000

 

Ситуація 4.

Що з перерахованого нижче може бути включено в поняття "витрати для визнання" у звіті про прибуток або збиток? Вихідні дані:

Знецінення оборотних активів.

Знецінення необоротних активів.

Борги, сумнівні до отримання.

Витрати на доставку подарованого обладнання.

Вилучення власником належних йому коштів.

Оплата боргів постачальникам.

Ситуація 5.

Чи можуть бути визнані в якості статті фінансових звітів наступні суми? Якщо ні, який з критеріїв визнання не дотримується?

1.         Згідно акту виконаних робіт від 02.12, за послуги приватному
аудитору компанія повинна 50000 гр. од. Чи можна цю суму визнати доходом
31.12. у випадку смерті аудитора?

2.         Компанія переоцінює акції до справедливої вартості. Сума дооцінки
одних складає 300000 гр. од., уцінки інших - 150000 гр. од. Чи слід визнавати
доходи (витрати) на дату переоцінки?

3.         15.05. фермер отримав в подарунок трактор. Чи можна вартість
трактора визнати доходом на дату його надходження?

4.         Завод відвантажив продукцію, але грошей від замовника не отримав.
Чи можна визнати дохід за угодою?

Ситуація 6.

В нижченаведених ситуаціях, на вашу думку, чи можуть бути визнані в якості статті фінансових звітів наступні суми? Якщо ні, який з критеріїв визнання не дотримується?

Вихідні дані:

1.         Оптово-роздрібний торговий центр має вимоги до дебіторів на суму
1230000 гр. од. Чверть цієї заборгованості вже 2 роки є простроченою. Чи
можна визнати всю суму вимог до дебіторів активом?

2.         Факторингова компанія підписала договір на придбання
дебіторської заборгованості, що виникла у торгового центра. Чи слід компанії
визнати фінансовий актив на дату підписання договору?

3.         Компанія порушила дисципліну податкових платежів. Згідно
діючого законодавства країни, її майно попадає в податкову заставу і може в
будь-який момент продане для погашення заборгованості бюджету. Величина
заборгованості бюджету складає 850000 гр. од. Вартість майна підприємства
- 1700000 гр. од. Чи слід майно підприємства визнавати активами?

Ситуація 7.

Чи можуть бути визнані в якості статті фінансових звітів наступні суми? Якщо ні, який з критеріїв визнання не дотримується?

1.         30.12. компанія підписала договір із замовником про проведення
наукових досліджень. Фінансовий рік закінчується 31.12. Вартість робіт,
узгоджена сторонами, складає 900000 гр. од. Чи можна її визнати доходом

31.12?

2.         Компанія виступила позивачем в суді. До 31 грудня судове слідство
не закінчене. Загальна сума позову складає 1 млн. гр. од. Чи буде вона
визнана доходом на 31.12?

3.         Ліцензійний митний консигнаційний склад передав запаси для
реалізації. Чи можна визнати дохід за угодою на дату передачі запасів?

Ситуація 8.

В нижченаведених ситуаціях, на вашу думку, чи можуть бути визнані в якості статті фінансових звітів наступні суми? Якщо ні, який з критеріїв визнання не дотримується?

Вихідні дані:

1. На виборчу компанію кандидата в президенти організація-спонсор витратила 1000000 гр. од. Чи можна цю суму визнати активом (дебіторською заборгованістю)?

2.         Акціонери оплатили половину емісії акцій. Чи можна визнати
активом їх дебіторську заборгованість?

3.         Компанія здійснила витрати на відновлення землі на суму 450000 гр.
од. Чи можна їх визнати активом?