Питання для повторення:

Що є метою міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненості, шо не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації " ?

Дати хараетиристику типів завдань з надання впевненості.

Що є метою завдання з надання обгрунтованої впевненості?

Які види впевненості є?

Що є метою завдання з надання обмеженої впевненості?

Що відносять до завдань з надання впевненості ?

Дати визначення експерта.

Назвіть умови залучення експертів ?

Назвіть умови надання модифіковиних висновків при проведенні завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансовї звітності надається за умови.

Дайте визначення прогнозної фінансової інформації.

Що означає прогноз?

Як можна визначити перспективну оцінку?

У чому полягає оцінка прогнозної фінансової інформації?

Які фактори необхідно брати до уваги при прийнятті завдання по перевірці прогнозної інформації?

На що необхідно звернути увагу аудитору для отримання уявлення про процес підготовки прогнозної інформації?

Які фактори необхідно врахувати при розгляді періоду, що охоплює прогнозна фінансова інформація?

Які питання включають у себе процедури перевірки прогнозної інформації?

На які питання необхідно дати відповіді при підтвердженні надання і розкриття прогнозної інформації?

Охарактеризуйте основні елементи звіту про перевірку прогнозної фінансової інформації.

Які фактори впливають на модифікацію аудиторського висновку про прогнозну фінансову інформацію?

Що є метою огляду фінансової звітності?

Які процедури виконує аудитор при огляді фінансової звітності?

Основний зміст висновку з огляду фінансової звітності.

Основні елементи висновку з огляду фінансової звітності.

Види висновків з огляду фінансової звітності.

Розкрити зміст завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації.

Охарактеризувати мету та загальні принципи завдання з погоджених процедур.


Що є предметом погоджених процедур?

Розкрити порядок визначення умов, планування і документування завдання з погоджених процедур. Процедури та докази стосовно завдання з погоджених процедур.

Охарактеризувати порядок складання Звіту про завдання з погоджених процедур.

Порядок дотримання принципів професійної етики при виконанні завдання погоджених процедур.

Розкрити зміст суттєвих порушеннь МССП 4400 при виконанні погоджених процедур .

Розкрити зміст завдання з підготовки фінансової інформації.

Охарактеризувати мету та загальні принципи завдання з підготовки фінансової інформації.

Розвкрити порядок визначення умов, планування і документування завдання з підготовки фінансової інформації.

Порядок відображення і врахуваннясуттєвих викривлень фінансової інформації.

Охарактеризувати процедури щодо завдання з підготовки фінансової інформації.

Розкрити умови відмови завдання з підготовки фінансової інформації.

Порядок дотримання принципів професійної етики при виконанні завдання з підготовки фінансової інформації.

Охарактеризувати порядок складання і подання звіту з завдання з підготовки фінансової інформації.