Практичні ситуації

Ситуація 1.

Аудитор компанії "Інформаційні системи", яка розробляє програмне забезпечення і мікрокомп'ютерні системи, отримав завдання перевірити тільки капіталізовані витрати на розробки за звітний рік компанії. Витрати компанії стосуються придбання комп'ютерів, сканерів, принтерів для розробки мікро-комп'ютерних систем, придбання спеціальних програм, написання спеціальних програм. До кінця звітного року компанії на розробку нової мікрокомп'ютерної системи було витрачено $500 тис. Виконавчий директор вважає, що система майже готова, споживачі виказують інтерес, а деяким з них компанія спрямувала зразки системи для виявлення можливих проблем. В попередніх фінансових звітах витрати на розробки були капіталізовані у повній сумі.

Визначити аудиторську роботу, яку має провести аудитор для перевірки суми капіталізованих витрат. Оцінити можливість капіталізації всієї суми витрат. Визначити форму і зміст аудиторського висновку (звіту), який він має надати, якщо:

існує ризик того, що ці $500 тис. не будуть погашені в майбутньому.

компанія не може розробити життєздатний продукт, очікування директора - уявні, і відповідно, капіталізація витрату повній сумі - не виправдана.

Ситуація 2.

Аудитор компанії "Роял" провів аналітичний огляд фінансової звітності за рік, що закінчується 31 жовтня 2009 року, і виявив зменшення валового прибутку з наведених даних:

($ тис.)

 

200Х (звітний)

200У (минулий)

Виручка від продажу

2514

3126

Запаси на початок

441

426

Запаси на кінець

2508

2640

Собівартість реалізованої продукції

2096

2199

Валовий прибуток

418

927

Валовий прибуток, %

16,6

29,7

Аудитор вирішив перевірити причини скорочення прибутку. Для цього він провів огляд фінансових звітів компанії за рік і виявив, що компанія не

веде книг обліку запасів, а кількість запасів визначається за результатами щорічної інвентаризації. Відділ продажу отримує замовлення від клієнтів тільки тоді, коли товари є в наявності, повідомлення про відвантаження товарів виписується у кількох екземплярах, які затверджуються контролером кредитів. Відділ відправки надсилає товар клієнту, а копія повідомлення спрямовується у відділ обліку продажу, який виписує рахунок-фактуру на основі повідомлення про відвантаження товару.

Аудитор не був присутній при інвентаризації товарів, а обсяг проведеної перевірки значно менший, ніж при звичайному аудиті.

Назвати причини можливого зменшення валового прибутку, описати роботу, яку повинен провести аудитор для здійснення огляду фінансової звітності, визначити форму аудиторського висновку (звіту) та його зміст.

Ситуація 3.

Компанія "Х-фактор" має великий відділ комп'ютерної обробки даних. Нещодавно вона розробила комп'ютерну систему продажу і реєстрації про­дажу, поєднану з системою контролю запасів. Причинами цього була неспроможність старої системи зберігати і обробляти дані з продажу при збільшенні кількості клієнтів компанії, а також те, що стара система не забезпечувала складання фінансової звітності. Аудиторська фірма обговорила процедуру розробки нової системи з клієнтом. Розробка нової системи включає наступні етапи:

техніко-економічне обгрунтування системи;

специфікація системи - детальний опис параметрів;

розрахунок часу розробки, собівартості і прибутків;

4)         тестування системи і програми з метою перевірки її надійності і
правильності функціонування;

підготовка персоналу до роботи з системою - використання тестових файлів з попередньою документацією;

конверсія файлів - переведення файлів зі старої системи у нову, створення нових файлів;

затвердження нової системи - перевірка старшим менеджером на­дійності роботи системи і правильності документації.

Аудитор вирішив провести аудит пунктів 4,6 і 7, оскільки, на його погляд, вони є найважливішими. При цьому аудитор має можливість використовувати методи аудиторської перевірки з використанням ПЕОМ.

Описати для кожного з обраних пунктів необхідні контрольні процедури та аудиторські тести, які аудитор має намір провести з метою перевірки правильності проведення процедур. Описати основні методи аудиторської перевірки з використанням ПЕОМ, а також комп'ютерні аудиторські тести, які слід застосувати для перевірки файлу реєстру продажу компанії "Х-фактор" у кінці року.