Тести:

1. Метою міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненості, шо не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" є:

а)         встановлення основних принципів та процедур, а також надання
рекомендацій професійним бухгалтерам-практикам для виконання
завдань з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної
фінансової інформації;

б)         встановлення основних принципів та процедур, а також надання
рекомендацій професійним аудиторам для виконання завдань з надання
впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової
інформації;

в)         встановлення основних принципів та процедур, а також надання
рекомендацій професійним аудиторам для проведення аудиту фінансової
звітності;

г) встановлення основних принципів та процедур, а також надання рекомендацій професійним аудиторам для виконання завдань з надання впевненості нефінансової звітності .

2.         Розрізняють типи завдань з надання впевненості, які дозволяється
виконувати практику:

а)         завдання з надання обгрунтованої впевненості;

б)         завдання з надання обмеженої впевненості;

в)         завдання з надання необгрунтованої впевненості;

г)         завдання з надання необмеженої впевненості.

3.         Метою завдання з надання обгрунтованої впевненості є:

а)         зменшення ризику завдання з надання впевненості до прийнятно
низького рівня за обставин завдання як основи для позитивної форми
висловлення висновку практика;

б)         зменшення ризику завдання з надання впевненості до рівня, який є
прийнятним за обставин завдання, але вищим, ніж у завданні з надання
обгрунтованої впевненості, як основи для негативної форми
висловлення висновку практика

в)         надання рекомендацій професійним бухгалтерам-практикам для
виконання завдань з надання впевненості

г)         надання рекомендацій професійним аудиторам для виконання завдань з
надання впевненості

4.         Метою завдання з обмеженої обгрунтованої впевненості є:

а)         зменшення ризику завдання з надання впевненості до прийнятно
низького рівня за обставин завдання як основи для позитивної форми
висловлення висновку практика;

б)         зменшення ризику завдання з надання впевненості до рівня, який є
прийнятним за обставин завдання, але вищим, ніж у завданні з надання
обгрунтованої впевненості, як основи для негативної форми
висловлення висновку практика

в)         надання рекомендацій професійним бухгалтерам-практикам для
виконання завдань з надання впевненості

г)         надання рекомендацій професійним аудиторам для виконання завдань з
надання впевненості

5.         До завдань з надання впевненості відносять:

а) всі завдання, що виконує аудитор, в яких оцінюється відповідність предмета перевірки встановленим критеріям в усіх суттєвих аспектах, у тому числі завдання з аудиту фінансової звітності та її елементів, огляду фінансових звітів, перевірки прогнозної фінансової інформації тощо;

б)         всі завдання, що виконує бухгалтер, в яких оцінюється відповідність
предмета перевірки встановленим критеріям в усіх суттєвих аспектах,
у тому числі завдання з перевірки фінансової звітності;

в)         всі завдання, що виконує аудитор, в яких оцінюється відповідність
предмета перевірки встановленим критеріям в усіх суттєвих аспектах,
у тому числі завдання з аудиту нефінансової звітності та її елементів;

г)         всі відповіді вірні

6.         МСЗНВ 3000 не застосовується:

а)         до аудиторської перевірки або огляду фінансових звітів;

б)         до аудиторської перевірки або огляду нефінансових звітів;

в)         складання фінансової, податкової та іншої звітності;

г)         виконання аудитором погоджених із замовником процедур.

7.         МСЗНВ 3000 застосовують при перевірці:

а)         не фінансової, а іншої інформації або її комбінації з фінансовою;

б)         при наданні консультаційних послуг;

в)         до аудиторської перевірки або огляду фінансових звітів;

г)         всі відповді вірні

8.         Аудитору слід прийняти (або продовжувати, якщо прийнятно)
завдання з надання впевненості, тільки:

а)         якщо предмет перевірки є відповідальністю іншої сторони, ніж
потенційні користувачі або сам аудитор;

б)         якщо на основі попередніх знань про обставини завдання, нічого не
привертає уваги аудитора, що свідчило б, що вимги Кодексу або
МСЗНВ не будуть виконан;

в)         якщо аудитор впевнений, що всі особи, які виконуватимуть завдання,
спільно мають необхідну професійну компетентність;

г)         якщо аудитор маєі спеціальні знання та навички збирання та
оцінювання доказів з надання впевненості.

9.         При залученні експертів аудтор повинен володілити достатніми
навичками та знаннями для:

а)         визначення цілей дорученої роботи та зв'язку цієї роботи з метою
завдання;

б)         розгляду обгрунтованості припущень, методів і вихідних даних,
використовуваних експертом;

в)         розгляду обгрунтованості даних, отриманих експертом, щодо обставин
завдання та висновку практика;

г)         обгрунтованості даних щодо обставин завдання та висновку.

10.       Перед початком виконання завдання з надання впевненості, що не є
аудитом чи оглядом історичної фінансової звітності, аудитору необхідно
в першу чергу:

а)         погодити це завдання з замовником, що відображається в листі-
зобов'язанні чи чи в іншій доречній формі конгракгу;

б)         розробити план і програму перевірки;

в)         провести розробку загальної стратегії шодо обсягу, важливості,
визначення часу та проведення завдання;

г)         всі відповіді вірні.

11.       Умовно позитивний або негативний висновок при проведенні
завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної
фінансові' звітності надається за умови.

а)         якщо інформація про предмет перевірки суттєво викривлена, тверджен-
ня відповідальної сторони про предмет перевірки не наведено в усіх
суттєвих аспектах;

б)         якщо після прийняття завдання виявляється, що критерії не відповідні
або предмет перевірки не відповідає завданню з надання впевненості;

в)         якщо невідповідні критерії ймовірно введуть в оману потенційних
користувачів;

г)         якщо вплив питань є не настільки суттєвим що вимагає негативного
висновку або відмови від висновку

12.       Умовно позитивний висновок або відмова від висловлювання
висновку при проведенні завдання з надання впевненості, що не є
аудитом чи оглядом історичної фінансовї звітності надається за умови.

а)         якщо інформація про предмет перевірки суттєво викривлена, тверджен-
ня відповідальної сторони про предмет перевірки не наведено в усіх
суттєвих аспектах;

б)         якщо після прийняття завдання виявляється, що критерії не відповідні
або предмет перевірки не відповідає завданню з надання впевненості;

в)         якщо невідповідні критерії ймовірно введуть в оману потенційних
користувачів;

г)         якщо вплив питань є не настільки суттєвим що вимагає негативного
висновку або відмови від висновку

13.       Умовно позитивний висновок при проведенні завдання з надання
впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансовї звітності
надається за умови.

а) якщо інформація про предмет перевірки суттєво викривлена, тверджен­ня відповідальної сторони про предмет перевірки не наведено в усіх суттєвих аспектах;

б)         якщо після прийняття завдання виявляється, що критерії не відповідні
або предмет перевірки не відповідає завданню з надання впевненості;

в)         якщо невідповідні критерії ймовірно введуть в оману потенційних
користувачів;

г)         якщо вплив питань є не настільки суттєвим що вимагає негативного
висновку або відмови від висновку

14.       Аудитор не може висловити думку з приводу того, чи буде досягнуто
результатів, зазначених у прогнозній інформації, тому що:

д)         результати недостовірні;

е)         очікування не мають під собою реальних підстав;

ж)        інформація може бути складена з метою введення в оману її
користувачів;

з)         інформація стосується дій або подій, що дотепер не відбувалися і мо-
жуть не відбутися.

15.       Відповідно до МСА 3400 "Перевірка прогнозної фінансової
інформації", прогнозна інформація - це:

а)         інформація, що базується на припущеннях про події, які можуть
відбутися у майбутньому та про можливі дії суб'єкта господарювання;

б)         інформація про дії персоналу на певну дату, що він планує здійснити
на основі припущень щодо майбутніх подій ("найкращі оцінки").

в)         інформація, складена на основі гіпотетичних припущень про майбутні
події та дії персоналу або поєднання найкращої оцінки та гіпотетичних
припущень;

г)         всі відповіді вірні.

16.       Відповідно до МСА 3400 "Перевірка прогнозної фінансової
інформації", прогноз - це:

а)         інформація, що базується на припущеннях про події, які можуть
відбутися у майбутньому та про можливі дії суб'єкта господарювання;

б)         дії персоналу на певну дату, що він планує здійснити на основі
припущень щодо майбутніх подій ("найкращі оцінки").

в)         інформація, складена на основі гіпотетичних припущень про майбутні
події та дії персоналу або поєднання найкращої оцінки та гіпотетичних
припущень;

г)         всі відповіді вірні.

17.       Відповідно до МСА 3400 "Перевірка прогнозної фінансової
інформації", перспективні оцінки - це:

а)   інформація, що базується на припущеннях про події, які можуть відбутися у майбутньому та про можливі дії суб'єкта господарювання;

б)         інформація про дії персоналу на певну дату, що він планує здійснити
на основі припущень щодо майбутніх подій ("найкращі оцінки").

в)         інформація, складена на основі гіпотетичних припущень про майбутні
події та дії персоналу або поєднання найкращої оцінки та гіпотетичних
припущень;

г)         всі відповіді вірні.

18.       Прогнозна інформація може бути підготовлена як:

а)         інструмент управління (оцінка майбутніх капіталовкладень);

б)         проспект для потенційних інвесторів;

в)         річний звіт для акціонерів, органів регулювання та інших зацікавлених
осіб;

г)         документ для кредиторів (прогноз руху грошових коштів).

19.       Прогнозна фінансова інформація виражається у вигляді окремих
показників:

а)         оцінка величини необхідних капітальних вкладень;

б)         оцінка впровадження нового продукту;

в)         оцінка здавання майна в довгострокову оренду;

г)         прогноз цільового використання засобів, отриманих від продажу
довгострокових боргових зобов'язань;

20.       Завдання з виконання погоджених процедур може включати:

а)         виконання аудитором визначених процедур стосовно окремих статей
фінансової інформації. фінансового звіту або навіть повного пакету
фінансових звітів;

б)         надання корисних рекомендацій для виконання завдань стосовно
нефінансової інформації;

в)         виконання тих аудиторських процедур, які були погоджені аудитором,
суб'єктом господарювання та будь-якими відповідними третіми
сторонами, а також надання звіту про фактичні результати

г)         оцінка обсягів продажу, розрахунки ліквідності тощо.

21.       Метою завдання з погоджених процедур є:

а)         виконання тих аудиторських процедур, які були погоджені аудитором,
суб'єктом господарювання та будь-якими відповідними третіми
сторонами, а також надання звіту про фактичні результати;

б)         виконання аудитором визначених процедур стосовно окремих статей
фінансової інформації. фінансового звіту або навіть повного пакету
фінансових звітів;

в)         надання корисних рекомендацій для виконання завдань стосовно
нефінансової інформації;

г)         оцінка обсягів продажу, розрахунки ліквідності тощо.

22.       Предметом погоджених процедур можуть бути:

а)         звірка взаємних розрахунків із кредиторами (дебіторами);

б)         оцінка обсягів продажу;

в)         розрахунки ліквідності;

г)         всі відповіді вірні.

23.       Характерним є те, що під час виконання погоджених процедур:

а)         аудитор не обумовлює з замовником методи та процедури, які він
виконуватиме при здійсненні роботи;

б)         аудитор обумовлює з замовником як процедури, так і конкретні дії, що
мають бути виконані;

в)         надання аудиторського звіту про фактичні результати погоджених
процедур;

г)         застосування погоджених процедур не в повному обсязі;

24.       Суттєвими порушеннями МССП 4400 при виконанні погоджених
процедур є:

а)         надання замість звіту аудиторського висновку;

б)         застосування погоджених процедур не в повному обсязі;

в)         аудитор не обумовлює з замовником методи та процедури, які він
виконуватиме при здійсненні роботи,

г)         аудитор обумовлює з замовником як процедури, так і конкретні дії, що
мають бути виконані.

25.       Завдання з підготовки фінансової інформації включає:

а)         надати обмежену допомогу замовникові по збиранню, класифікації та
узагальненню фінансової інформації, використовуючи бухгалтерський,
а не аудиторській досвід;

б)         надати обмежену допомогу замовникові по збиранню, класифікації та
узагальненню фінансової інформації, використовуючи аудиторській

досвід;

в)         надання рекомендацій стосовно професійних обов'язків бухгалтера при
виконанні завдань з підготовки фінансової інформації, а також щодо
форми і змісту висновку, який бухгалтер надає в зв'язку з такою
підготовкою;

г)         надання рекомендацій стосовно професійних обов'язків аудитора при
виконанні завдань з підготовки фінансової інформації, а також щодо
форми і змісту висновку, який бухгалтер надає в зв'язку з такою
підготовкою.

26.       Відповідальність за точність, повноту наданої бухгалтерської
інформації привиконанн і завдання з підготовки фінансової інформації
несе:

а)         управлінський персонал;

б)         аудитор;

в)         профейсійний бухгалтер;

г)         всі відповіді вірні.

27.       Завдання з підготовки інформації зазвичай включає:

а)         підготовку фінансових звітів

б)         повний пакет фінансових звітів

в)         збирання, класифікацію та узагальнення іншої фінансової інформації.

г)         з надання обмеженої допомоги замовникові при складанні фінансових
звітів

28.       Виконуючи завдання з підготовки інформації зазвичай, бухгалтер
повинен дотримуватися:

а)         принципів професійної етики;

б)         принципу незалежності;

в)         приниципи об'єктивності

г)         всі відпрвіді вірні.

29.Бухгалтер повинен врахувати при виконанні завдання з підготовки фінансової інформації суттєві викривленя,зокрема:

а)         помилки в застосуванні визначеної концептуальної основи фінансової
звітності;

б)         нерозкриття інформації щодо застосування концептуальної основи
фінансової звітності, а також про будь-які відомі відступи від неї;

в)         нерозкриття інформації про будь-які інші важливі питання, про які
стало відомо бухгалтерові.

г)         всі відповіді вірні.

30. Бухгалтер повинен відмовитися від завдання з підготовки фінансової інформації якщо:

а)         якщо бухгалтерові стає відомо про будь-які суттєві викривлення
інформації

б)         якщо коректуючі зміни не були зроблені й фінансова інформація
вважається такою, що вводить в оману

в)         бухгалтер не є незалежним;

г)         всі відповіді вірні